Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Felvidéki értéktár

195 találatok száma

Aranyosi „kőleves”

Részletek

Régen a szegény földművelő emberek ebédje volt ez a leves, a parasztasszonyok vitték a férjeiknek a földekre főleg aratás idején. Sokuk számára a szegénység miatt ez volt a főétel is....
Bővebben
Szakterületagrár- és élelmiszergazdaság
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésCsallóközaranyos, Aranyos [Zlatná na Ostrove]
Forrás, adományozóa csallóközaranyosi Idősek Klubjától
Rövid URL
ID87791
Módosítás dátuma2017. január 28.

Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc emlékműve

Részletek

A világháborúk után is voltak politikai fordulatok, vagy legalábbis próbálkozások a változásra, melyek sajnos nem mindig hozták meg a várt előrelépést. Ezek az események emberáldozatokat is követeltek. A legmarkánsabb kitörési...
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésAlsóbodok [Dolné Obdokovce]
Forrás, adományozóFehér Sándor, Pográny
Rövid URL
ID105752
Módosítás dátuma2019. január 23.

Az alsó Ordódy-kúria Ógyalla-Bagotán

Részletek

A 19. század elején VI. Ordódy Antal felépített egy valószínűleg kettős osztású házat nyitott oszlopos csarnokkal, amelyet látványos parasztházként jellemezhetnénk. A 19. század közepe táján Ordódy Vince újjáépíttette és kibővíttette...
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésÓgyalla [Hurbanovo]
Forrás, adományozó- Gojdič I.–Hudák P.–Reško A.: „Hurbanovo-Bohatá. Kúria a park – Ordódyovská kúria“ in Ročenka pamiatkových výskumov 2010, 66-68. - (https://www.pamiatky.sk/Content/Data/File/rocenkaPamVyskum/2010/Rocenka_pam_vyskum_2010_53-92.pdf) - Krumpolec V.–Derevenec P.–Hudák P–Mederlyová M.: Obnova kúrie Ordódyovcov v Hurbanove (NKP 2509/1), 2010. - (http://www.azprojekt.sk/index.php?l=sk&id=a-hurbanovo-kuria)
Rövid URL
ID105898
Módosítás dátuma2019. március 5.

Az ógyallai Szent László-templom

Részletek

A régi katolikus templomot 1718-ban báró Szluha Ferenc építtette a falu régi templomának romjain. Szent László képe két oszlop között függött. 1763-ban a földrengés alkalmával az épület károsodást szenvedett, majd...
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésÓgyalla [Hurbanovo]
Forrás, adományozóA szentpéteri plébánia 1780. május 9-én elvégzett egyházlátogatása Récka Adriana, Ógyalla szakrális építészeti és művészeti emlékei, Hurbanovo 2008.
Rövid URL
ID105967
Módosítás dátuma2018. december 31.

Az Ordódy család kúriái Ógyalla-Bagotán

Részletek

1. A felső Ordódy-kúriát a 18. sz. derekán építették. Napjainkban a magántulajdonban levő ingatlant a 19. sz. végi állapotoknak megfelelően kezdték felújítani. A kúria jeles személyisége Ordódy Béla (1856–1920) építészeti...
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésBagota [Bohatá], Ógyalla [Hurbanovo]
Forrás, adományozó- Bagota története (szerző, cím, évszám nélkül). Kézirat. - http://mek.oszk.hu/09300/09379/pdf/mo_csaladai_08.pdf - https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/12356/view/?pg=8&bbox=5150%2C-2641%2C5998%2C-2164 - http://npg.hu/component/jcollection/item/564 - Petrovay Resko S.: „Bagota”, in Felvidéki kastélyok lexikona, II. köt., Révkomárom 2003, 199–213. - Resko S.: Bagota. Az Ordódyak székhelye, Komárom 2005.
Rövid URL
ID105907
Módosítás dátuma2019. március 10.

Bart község egyháztörténete

Részletek

Bart (Bárt) magyar nagyközségként, első ízben 1223-ban fordul elő, mikor a barti lakosok és az esztergomi káptalan közötti birtokper eldöntést nyert. Egy későbbi (a XIII. század végéről kelt) oklevélben is...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésBart [Bruty]
Forrás, adományozó- Esztergom Vármegye községei (Reiszig Ede  Dr.) - Esztergom Vármegye egyházi élete (Búcsi Lajos-Tóth Krisztina) - Egyháztörténelem (Szántó Konrád) - Barti plébánia emlékkönyve - Egyházi Visitátiók (Eszergomi Prímási levéltár)
Rövid URL
ID106503
Módosítás dátuma2019. január 29.

Bertóké és Barátoké verbunk

Részletek

Verbunk A falu valamennyi,hagyományban megtartott verbunktáncára bizonyos mértékű kötöttség jellemző. A verbunk egy részénél csak a dallam volt meghatározva, a tánc előadásában a motívumokat többé-kevésbé szabadon váltogathatták, más résznél a...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésJóka [Jelka]
Forrás, adományozó- Fügedi János – Takács András: A Bertóké és társai (Jóka falu hagyományos táncai), Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 34., Dunaszerdahely - MTA BTK Zenetudományi Intézet, Néptánc Archívum
Rövid URL
ID106965
Módosítás dátuma2019. február 2.

Bodok természeti értékei

Részletek

Alsóbodok természeti környezetének tájökológiai jellegét a szántók, patakok (Bodoki-patak, Gesztei-patak, Lázakai-patak, Kis-patak), szőlő- és gyümölcsöskertek, ill. maga a település alkotja. Legértékesebb természeti értékét az erdők képezik. Középkorban nyilván nagyobb volt...
Bővebben
Szakterülettermészeti környezet
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésAlsóbodok [Dolné Obdokovce]
Forrás, adományozó- Fehér Sándor, Pográny
Rövid URL
ID105813
Módosítás dátuma2019. január 23.

Bodoki Keresztelő Szent János római katolikus templom

Részletek

Nyitra környékén számos Árpád-kori templom található, legtöbbjük a 12. századból származik (Nyitragerencsér, Pográny, Család, Kolon, Gímes, Menyhe, Zobordarázs stb.). Az alsóbodoki templom is ennek a századnak a másik felében épült....
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésAlsóbodok [Dolné Obdokovce]
Forrás, adományozóFehér Sándor: Alsóbodok monográfia. Alsóbodoki KH, Alsóbodok-Nyitra, 1997
Rövid URL
ID105716
Módosítás dátuma2019. január 19.

Bodoki lakodalom

Részletek

Az emberi élet fordulóinak szokásokban leggazdagabb mozzanata. Megelőzte a leánykérés, a bokréta készítése (a Tilalmas erdőben gyűjtött télizöldből), a kelengye, elsősorban a dunnák készítése és tömése stb. A lakodalom régen...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésAlsóbodok [Dolné Obdokovce]
Forrás, adományozóFehér Sándor: Alsóbodok monográfia. Alsóbodoki KH, Alsóbodok-Nyitra, 1997
Rövid URL
ID105798
Módosítás dátuma2019. január 23.

195 találatok száma