Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Szövegfolklór adattár

Vissza a népművészeti és folklórdokumentációs műhely menübe

Az adattár kialakításának előzményei

A szlovákiai magyar tájegységek néprajzi kutatásában a folklórhagyományok jelentős – sok esetben máig is gyűjthető – részét képező epikus műfajok többé-kevésbé szinte napjainkig csupán érintőlegesen kaptak helyet. Pozitív változásként értékelhetjük az utóbbi néhány évtizedben megjelent táji- vagy személyi monográfiaként közreadott mese-, monda- anekdota gyűjteményeket, gyűjtemény jellegű kiadványokat, mesekönyveket, ám e meglehetősen gazdag és szerteágazó folklóranyag a szlovákiai magyarságot összességében érintő mivoltáról mindmáig csupán feltételezéseink vannak. A néprajzi kutatás kezdeti korszakából származó kisebb lélegzetvételű írások, cikkek, tanulmányok, a népköltészeti tárgyú szakdolgozatok és nyelvjárási gyűjtések, önkéntes gyűjtők magánarchívumai, kéziratos szövegfolklór gyűjtemények, az utóbbi időben gombamód szaporodó falumonográfiák, az ezidáig megjelent vegyes néprajzi témájú könyvek, kiadványok, s végül, de nem utolsó sorban a recens folklórhagyományokat tükröző terepkutatások, mind-mind olyan fontos szegmensek, melyek egysége nélkül elképzelhetetlen a szlovákiai magyarság szövegfolklórjának teljes körű megismerése és feltárása.
Szemben a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet (korábban: Csemadok Művelődési Intézete) által létrehozott és folyamatosan bővülő Népzenei Adattár anyagával, vagy a Hagyomány Alap által kialakított, elsősorban népzenei- és néptánc anyagot tartalmazó Hagyomány Archívummal a szlovákiai magyarság szövegfolklór anyagának összesítése és rendszerbe foglalása mindmáig várat magára. Mindezek ismeretében a jövőben elvégezendő, könyvtári/adattári kutatásokon és terepmunkán egyaránt alapuló munkánk során, a Szlovákiai Magyar Szövegfolklór Adattár létrehozásával, a fentiekben vázolt hiány pótlására vállalkoztunk.

Az adattár célja

A Szlovákiai Magyar Szövegfolklór Adattár kialakítása céljából történő kutatások fő célkitűzése, egy olyan adattár kiépítése, mely tartalmazza az összes hozzáférhető forrásból megszerzett szlovákiai magyar vonatkozású, illetve szlovákiai vonatkozású magyar nyelven közölt szövegfolklór hagyományt, továbbá kontinuis az ilyen jellegű magyar adattárak szerkezeti rendszerével, könnyű és gyors tájékozódást nyújt úgy a témában kutató szakembernek, mint a laikus érdeklődőnek, s nem utolsó sorban, legalább részleteiben hozzáférhetővé válik a világhálón is. A két fő egység mentén szerveződő (létező források felkutatása, jelenkori kutatások megvalósítása) adatbázis folyamatos bővítése mellett hosszú távú céljaink között nem csupán egy tetemes ám rendezetlen folklóranyag összegyűjtése szerepel, hanem annak rendszerezése ill. katalogizálása is, amely kellő alapot szolgáltathat a témát érintő jövőbeni tudományos szintézisek megalkotására.
Intézetünk honlapján elsősorban azokat a szövegfolklór hagyományokat szándékozunk közzétenni, amelyek szervesen hozzájárulhatnak a népmesék és mondák a közművelődésben és az oktatásban betöltött szerepének növeléséhez, továbbá felhasználhatósággal bírnak az irodalom, honismeret, a regionális és helyi ismeretek oktatásán belül, avagy egítséget nyújthatnak a népmesemondó versenyekre való felkészülés során. A hagyományos folklóralkotásokon kívül az utóbbi időben felerősödő (főként a 2010-től meginduló Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Versenynek köszönhetően) revival jelenség, a színpadi mesemondás legkiemelkedőbb képviselőinek mesemondásába is betekintést nyújtunk.