Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Az Ordódy család kúriái Ógyalla-Bagotán

Az Ordódy család kúriái Ógyalla-Bagotán

1. A felső Ordódy-kúriát a 18. sz. derekán építették. Napjainkban a magántulajdonban levő ingatlant a 19. sz. végi állapotoknak megfelelően kezdték felújítani. A kúria jeles személyisége Ordódy Béla (1856–1920) építészeti szakkönyvíró, vasútfejlesztő, miniszteri tanácsos. 1912-ben szeszfőzdét, szakszerű rétöntözést is létesített Bagotán, és számos kultúrnövény termesztésével kísérletezett. Hét gyermeke közül István tiszteletbeli főhadnagy, az 1. világháború tartalékos honvéd huszárszázadosa. Mária és Ilona keresztapja volt Kossuth Ferenc. Mária (is), állítólag az angol királynő 12. fokú unokatestvére is. A parkot 1850 táján hozták létre.
2. A felső kúria mellett a 18. sz.-tól egy hasonló stílusú kúria állt 2005-ig. Ordódy Tivadar (1801–1864) eladta az épületet és birtokát, s 1854-től esztergomi kanonok, és az 1856-ban felszentelt esztergomi bazilika első plébánosa lett.
3. Az előző kúria közvetlen szomszédságában még mindig áll a 18. sz.-ban épült, az 1960-as években átépített magántulajdonban levő épület. A kúria III. Ordódy Mihály nevéhez fűződik, aki 1773-ban főjegyző, 1781–1790 között másodalispán Komáromban.
4. Az 1840 táján épült téglalap alaprajzú, oszlopos előcsarnokkal, háromszögű homlokfelülettel, ún. timpanonnal rendelkező késő klasszicista kúriát 1970-ben lebontották. A kúria építtetője Ordódy Kálmán (1815–1871), az 1848/49-es szabadságharc őrnagya, 1848 októberétől Trencsén vm. hadparancsnoka, decemberétől Lipótvár várparancsnoka.
5. A 18. sz. második felében épült kúriát II. Ordódy Kristóf építtette. 1870 után a család bérbe adta, 1960 után „átépítették”, alapjain ma egy új magánház áll.
6. A kúriát a 18. sz. második felében Ordódy Péter komáromi alispán építtette. A 19. sz.-ban kibővítették L alakúra, és klasszicizálták. 1945 után kultúrház, iskola, 1970 után cipőgyár működött benne. 2001-ben keleti szárnyát lebontották.
7. V. Ordódy Antal a 18. sz. derekán építtette, majd a 19. sz.-ban szintén átépíttették. Az ugyancsak L alakú földszintes épületet 1970 után lebontották, helyére négylakásos tömbház épült.
8. VI. Ordódy Antal (*1755) a 19. sz. elején építtette az alsó klasszicista kúriát. A bejárati portikusz az utcára nézett eredetileg. Az épületet Ordódy Vince (1797–1872) vásárolta meg: átalakíttatta és egy oldalszárnnyal kibővíttette. Fia, V. Ordódy Pál (1822–1885), „csaknem egy évig dolgozott Teleki László mellett Párizsban”. 1880-ban Tisza Kálmán kormányának közmunka- és közlekedésügyi minisztere. VI. Ordóy Pál (sz. 1853) lótenyészete – angol félvér és telivér –, de szimentáli tehenészete és juhtartása is ismert. Lánya, Magdolna, Jankovich Arisztid későbbi ezredessel – az 1925-ös frankhamisítási botrány egyik szereplőjével – kötött házasságot. Válásuk után Ordódy Béla fia, Miklós – szeszfőzde-tulajdonos – költözött a kúriába, majd családjával 1945 után elhagyta a települést. 2004-ig iskolai és óvodai célokra használták az épületet, melyet a 19. sz. első felében létrehozott „tájjellegű” park övez.
9. Az alsó kúriával szemben a mai napig áll az V. Ordódy Antal által a 18. sz. végén építtetett épület, amely a vendégek elszállásolására, s a birtok intézőjének, az urasági kocsisnak, később sofőrnek szolgált.
10. Az Ordódyak valamikori telkén egy épület helyén (v. átépítésével?) 1926-ban épült a nemesi származású tanító, Michalovics Emil kúriája.
11. A felső kúriával szemben állt a 19. sz. második felétől az Ordódy István által építtetett lakása a nagybirtok intézőjének. 1869-ben az uradalmi kertész lakta. 1940 táján megsérült (páncéltörő rakéta támadása?), 1945 után lebontották. Az udvarban kút és egy szederfa ékeskedett.

AZ ÉRTÉK BESOROLÁSA
Szakterületépített környezet
TelepülésBagota [Bohatá], Ógyalla [Hurbanovo]
Értékszint1. helyi (települési) értéktár
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
JavaslattevőÓgyallai és Bagotai Értéktár Bizottság
TelepülésÓgyalla
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
Indoklás

Az Ordódy család eredetileg Bodrog vármegyéből (Baja-Szabadka-Zombor háromszög) származott, ahol 1304-től volt jelen. 1502 táján már megpróbáltak birtokot szerezni Bagotán. Erre csak az 1526-os mohácsi csata után került sor. 1527-ben Nógrád és Hont, 1534-től Bars, Komárom, Nyitra és Trencsén vármegyékben Ordódy György nádori és királyi adományokat szerzett. Fia, I. Kristóf, Trencsén vm. alispánja 1576-ban. I. Kristóf fia II. Gáspár például 1611-ben közbíróként részt vett Báthori Erzsébet „vérszomja“ miatti elítélésénél. Az Ordódy család Bagotát állandó lakóhelyül 1720 táján választotta, birtokát általában a család fiága örökölte.

Forrás, adományozó

– Bagota története (szerző, cím, évszám nélkül). Kézirat.
– http://mek.oszk.hu/09300/09379/pdf/mo_csaladai_08.pdf
– https://maps.hungaricana.hu/en/MOLTerkeptar/12356/view/?pg=8&bbox=5150%2C-2641%2C5998%2C-2164
– http://npg.hu/component/jcollection/item/564
– Petrovay Resko S.: „Bagota”, in Felvidéki kastélyok lexikona, II. köt., Révkomárom 2003, 199–213.
– Resko S.: Bagota. Az Ordódyak székhelye, Komárom 2005.

MELLÉKLETEK
Rövid URL
ID105907
Módosítás dátuma2019. március 10.

Hibát talált?

Üzenőfal