Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Belépési nyilatkozat

A tagság formái, a tag jogai és kötelességei (a Szövetség alapszabálya, V. cikkely)

A tagság formái: egyéni, kolektív, tiszteletbeli, pártoló.
Az alapszervezet vezetőségének javaslata alapján a Szövetség egyéni tagja lehet minden olyan természetes személy, aki egyetért a Szövetség programjával és alapszabályával, jelentkezik valamely alapszervezetbe, és tagsági díjat fizet. A tag csak egy alapszervezet tagja lehet.
Kollektív taggá az a közösség válhat, amely jelentkezik a Szövetség valamelyik szervénél, egyetért a Szövetség programjával, alapszabályával, céljaival és annak tevékenységét anyagilag is támogatja. A kollektív tag jogait és kötelességeit, tagdíját szerződésben rögzítik az illetékes szervnél. A kollektív tagság nem élhet az egyéni tag jogaival és kötelezettségeivel.
A Szövetség tiszteletbeli tagjává, az Országos Tanács döntése alapján az a természetes személy válhat, aki különleges érdemeket szerzett a szlovákiai magyarság társadalmi és kulturális életének fejlesztésében. Természetes személyek tiszteletbeli taggá az alapszervezetek, közművelődési és szakmai társulások, valamint a területi választmányok javaslata alapján válhatnak. A tiszteletbeli tagságot az e célra kiállított igazolvány bizonyítja.
Pártoló tag az a hazai és külföldi személy, illetve közösség lehet, aki, illetve amely támogatja a Szövetség munkáját, és írásban jelentkezik a Szövetség valamely szervénél.
A Szövetségbe az alapszervezetekben lehet egyéni tagként jelentkezni. Minden tag tagsági igazolványt kap, amely az ő tulajdonává válik. Az egységes igazolványt az Országos Elnökség adja ki, az alapszervezet látja el pecsétjével, elnöke írja alá.

A belépési nyilatkozat itt tölthető le:

Fullscreen Mode