Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Az intézetről

Az intézet történetéből

A Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya a mečiari korszakban (1994-1996) kezdett el szakmai tevékenységgel foglalkozni, amikor a Csemadok nem jutott állami támogatáshoz, és az országos titkárság kénytelen volt az alkalmazottait elbocsátani. Ág Tibornak köszönhetően 1993-ban kezdett el működni a dunaszerdahelyi területi választmány szervezeti egységeként a Népzenei Munkaközösség, a népzenei mozgalom módszertani segítésére. Akkor került Dunaszerdahelyre az Ág Tibor által összeállított népzenei gyűjtések törzsanyaga, és akkor mondott le a Tavaszi Szél… népzenei verseny szervezéséről a Szlovákiai Magyar Folklórszövetség. Dusza Istvánnak köszönhetően (a mečiari kor után), 1999-ben kezdődött el az első bábkészítő tanfolyam. Öt évnek kellett eltelnie ahhoz, hogy a 2003-ban, a Csemadok Országos Közgyűlésén eszközölt alapszabály módosításba bekerült a művelődési intézet létrehozása. 2004. május 16-án a Csemadok Országos Tanácsa Ipolysági ülésén belső szervezeti egységeként hozta létre a Csemadok Művelődési Intézetét. Az előkészítést nagyban segítette, hogy 2001 júniusában Dunaszerdahely Önkormányzata pozitívan bírálta el a területi választmány kérelmét, így jutott épülethez a területi választmány. A kettős irányítás (területi titkárság/intézet) 2007. július 1-jével ért véget, amikor különvált a két intézmény. 2012-ben, egy adótörvény módosítás következtében a Csemadok Országos Elnöksége, mint alapító bejegyeztette a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézetet, mint a Csemadok Művelődési Intézetének jogutódját.

Az alapító és az intézet kapcsolata

Az alapítói jogokat és kötelezettségeket a Csemadok Országos Elnöksége gyakorolja.
A Csemadok programjával és alapszabályával összhangban, a hagyományőrzés komplexitása érdekében, a szakmai-módszertani tevékenység fejlesztése érdekében, a magyar identitástudat ösztönzése, védelme és közkinccsé tétele érdekében:
• szakmai és módszertani segítséget nyújt, szakmai képzéseket szervez az amatőr művészeti együtteseknek, a Csemadok területi választmányainak,
• módszertani szervezője az országos felmenő rendszerű versenyeknek,
• rendezője illetve társrendezője a szervezeti és működési szabályzatában rögzített felmenő rendszerű versenyeknek, találkozóknak,
•kutatja, dokumentálja és archiválja a szlovákiai magyarság kulturális, néprajzi értékeit és szellemi kulturális örökségét.
Az alapítóval megkötött együttműködési szerződés alapján végzi a közös feladatokat, de más szakmai feladatokat is ellát.
Feladatainak ellátása érdekében közművelődési megállapodásokat köthet, ha az általa vállalt feladat ellátására más megfelelő feltétel nem áll rendelkezésre.

Az Intézet alaptevékenysége és célkitűzései

• felkarolja, közvetíti a szlovákiai magyarság kultúráját, szakmailag segíti a közösségeket, szervezeteket,
• vállalja a nemzeti tudat megőrzésére irányuló tudományos és egyéb kutatómunka támogatását,
• közvetlen kapcsolatot tart a hazai és külföldi (Kárpát-medencei) hivatásos és amatőr közművelődési intézményekkel, szervezetekkel, közgyűjteményekkel, tudományos műhelyekkel, valamint azokkal az állami, regionális és önkormányzati intézményekkel, amelyeknek feladatköre kiterjed a nemzetiségi (kisebbségi) jellegű tevékenységre is,
• a Szövetségen belül segíti a területi választmányok, az amatőr együttesek szakmai munkáját,
szakmai ajánlásokat, javaslatokat tesz az alapítónak a közművelődés helyzetét, a szakmaiságot illetően,
• a Csemadok felmenő rendszerű országos rendezvényeinek szakmai előkészítését végzi, szervezi.
közművelődési-módszertani kiadványokat jelentet meg,
• szakmai képzési programokat szervez, együttműködve a Csemadok területi választmányaival, valamint a civil szféra közművelődési szervezeteivel, amatőr együttesekkel,
• kulturális turizmussal, kulturális-művészeti rendezvények szervezésével, információs tevékenységgel, a kultúra és a művészet terén folytatott szakmai továbbképzéssel és oktatással foglalkozik.

Az Igazgatótanács

Az igazgatótanács elnöke: Köteles László
Tagok: Balogh Gábor, Hrubík Béla, Mézes Rudolf, Sátor Zoltán
Ellenőr: Ing. Nagy Anikó