Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Felvidéki értéktár

50 találatok száma

A csicsói zsidó temető

Részletek

A zsidó temető a köztemető délnyugati sarkában található. Ezt a részt a második világháború után sajnos sokáig elhanyagolták. Az értékesebb sírkövek eltűntek, a terület növényzete elvadult. Az 1980-as években aztán...
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésCsicsó [Číčov]
Forrás, adományozóNagy Edit, Csicsó
ID107050
Módosítás dátuma2019. február 1.

A gútai “öreg” iskola

Részletek

Gútának a XX. század elején több, mint ezer iskolaköteles lakosa volt, ennek ellenére a községben 1918-ig mindössze 16 osztályban folyt az oktatás. Az 1921-es nyolc éves iskolakötelességről szóló törvény, a...
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésGúta [Kolárovo]
Forrás, adományozó1928-2003 A gútai polgári iskola 75 éve, Gúta, 2003
ID91417
Módosítás dátuma2017. június 13.

A losonci főgimnázium épülete

Részletek

A losonci Kármán utca 5-ös számú épületének hivatalos megnevezése Kármán József Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola és Óvoda, eredetileg, 1883-ban gimnáziumnak épült. A nyilvántartott műemlék, eredeti állapotában maradt meg. Az 1890...
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]
Forrás, adományozó1. Ambrus Mór, Vázlatok a losonci gimnázium háromszázados történetéből, Losoncz, 1885 2. Scherer Lajos, A 350 éves losonci gimnázium vázlatos története, Losonc, 1940 3. Böszörményi István: Ami igaz és szép azt ápolom.Gimnáziumok Losoncon és Füleken. Gömörország 2001/2
ID76080
Módosítás dátuma2016. július 19.

A losonci Lechner villa

Részletek

Lechner Ödön, a magyar szecessziós építőművészet legjelesebb képviselője (1845-1914) nem csak a pozsonyi Kék Templomot tervezte, hanem a losonci Jókai utca 13-as számú házát is. A jelenleg bölcsődének használt épület...
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]
Forrás, adományozó1. Súpis pamiatok Slovenska, 1967, II. kötet 2. Böszörményi István: Lechner Ödön és a szecesszió Losoncon, kézirat, 2015
ID76111
Módosítás dátuma2016. július 19.

A losonci Ráday kripta

Részletek

Ráday Pál 1677-ben született Losoncon. Az itteni ref. gimnázium diákja volt. 1703-tól II. Rákóczi Ferenc személyi titkára, a szabadságharc kiáltványának, haditudósításainak szerzője. Istenes éneke-iből többet megtalálunk a református énekeskönyvekben. Életművének...
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]
Forrás, adományozó1. Ráday Pál Tanulmánykötet, szerk. Esze Tamás Bp. 1980 2. Tóth Máté Miklós: A szabadság nótáriusa, Pécel 2005 3. Böszörményi István: Ráday Pál és a Rákóczi szabadságharc, Gömörország 2003/3
ID76123
Módosítás dátuma2016. július 19.

A losonci református templom

Részletek

A 65 m magas tornyú templom mai neogótikus formájában 1854-ben épült Wagner János pesti építőmester terve alapján. A 25 x 11 m-es hajó keleti vége sokszögű, itt áll a festett,...
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]
Forrás, adományozó1. Böszörményi István: A losonci református templom története, Confessio 1991/1 2. Böszörményi István: A losonci református templom, Gömörország 2011/2
ID76149
Módosítás dátuma2016. július 19.

A losonci Serly sírkáplna

Részletek

Id. Serly Antal losonci polgár 1874-ben maga és családja számára építtetett sírkápolnát a losonci köztemetőben. Végrendelete szerint minden évben, halottak napján megnyitandó volt a kápolna, ahol korábban miséket is tartottak....
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]
Forrás, adományozó1. Sólyom László, losonci helytörténész cikksorozata Losonc zenei múltjáról az IPEL c. járási lap magyar változatában, 1984
ID76157
Módosítás dátuma2016. július 19.

A losonci Szilassy kastély

Részletek

Losoncon a Tugár patak partján, védett platánfák alatt áll a Szilassy kastély a nagymúltú, de évek óta üres műemléképület. A feltárás 17. századi barokk kúriát feltételez az épület földszinti részében....
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek2. tájegységi értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]
Forrás, adományozó1. Böszörményi István: A közjónak előmozdítása, a Szilassy család emlékezete, Gömörország 2005/4 2. Böszörményi István: A cserkészet megalapítója, A HÉT 1992/ 20 3. Kovács Bálint: Egy "világi pap" negyvenéves szolgálata: Szilassy Aladár (1847-1924), Confessio 1994/1 4. Böszörményi István: Szilassy Bélára emlékezünk Szabad Újság, 1991. okt. 5.
ID76171
Módosítás dátuma2016. július 19.

A pelsőci református Szent György-templom

Részletek

A pelsőci református templom – naponta látjuk a számunkra már megszokott templomot, melynek különálló harangtornya ritkaság egész Európában. Pelsőc Rozsnyótól 20 km-re délnyugati irányba fekszik, körülveszik a Gömör-Tornai-karszt Nemzeti Park...
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésPelsőc [Plešivec]
Forrás, adományozó- file:///E:/Pelsőc%20temploma/Szakálos%20éva%20cikke.pdf - https://ma7.sk/kultura/pelsoc-reformatus-temploma - https://hu.wikipedia.org/wiki/Pels%C5%91c - http://www.reformata.sk/mutat/reszben-mar-megujultak-a-pelsoci-muemlek-reformatus-templom-gotikus-ablakai/ - https://ujszo.com/regio/restauraljak-a-pelsoci-templom-freskoit
ID105980
Módosítás dátuma2019. január 7.

A perbetei református templom és környezete

Részletek

A reformációt (1517) követően már a XVI. század közepén találhatóak olyan feljegyzések Perbetéről, amelyekben a református gyülekezetről olvashatunk. Ezekből megtudhatjuk, hogy rendszeresen tartottak alkalmakat és egy saját fatemplommal is rendelkeztek....
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésPerbete [Pribeta]
Forrás, adományozóhttps://www.pribeta.sk/reformatus-keresztyen-egyhaz (2022.1.27.) Jakab Ferenc ed.: Perbetei almanach: Erdélyi Zoltán a ,,Laus viventi Deo” Dicsőség az élő Istennek A perbetei református egyházközösség rövid története
ID127816
Módosítás dátuma2022. január 31.

50 találatok száma