Csemadok » Felvidéki értéktár Felvidéki értéktár – Csemadok
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Felvidéki értéktár

37 találatok száma

“GÖMÖR LÁNGJA” – háztáji gyümölcspálinka

Részletek

A “GÖMÖR LÁNGJA” – háztáji gyümölcspálinka a református parókiális vendégszeretetnek – az egyházigazgatás szempontjából behatárolt Gömöri Református Egyházmegyében – egyik legkedélyesebb hangulatra serkentő kifejezési formája. Rákos Loránt, refomátus lelkipásztor évek...
Bővebben
Szakterületagrár- és élelmiszergazdaság
Értékszintek2. tájegységi értéktár
TelepülésMéhi [Včelince]
Rövid URL
ID103734
Módosítás dátuma2018. szeptember 20.

1848-49-es emlékmű Gömörpéterfalán

Részletek

Számtalan községben található az 1848-49-es magyar szabadságharc tiszteletére felállított emlék kopjafa, szobor vagy emléktábla alakjában. Gömörpéterfalán, ha maga az emlékmű nem is különleges, de maga az emlék értékes, mivel e...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek2. tájegységi értéktár
TelepülésGömörpéterfala [Petrovce]
Forrás, adományozóPelle Lehel, Felvidék.ma, Köböl Gyula
Rövid URL
ID94291
Módosítás dátuma2018. április 1.

A Fialka-kúriához tartozó gazdasági épület a „Magtár“

Részletek

A Beretkey Zsigmond által építtetett kúria 1754-ben épült, mely később, házasság útján a Fialka család kezébe került. A barokk stílusú kúria mellé cselédlakásokat illetve gazdasági épületeket is emeltek. A kúriát...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek2. tájegységi értéktár
TelepülésBeretke [Bretka]
Forrás, adományozóhttp://www.muemlekem.hu/hatareset/Magtar-Beretke-2185
Rövid URL
ID91699
Módosítás dátuma2018. március 21.

A Kaposkelecsényi Bercsényi Miklós Csemadok Alapszervezet Fafaragó Tábora

Részletek

Az eseményt 2010 óta szervezi meg a Kaposkelecsényi Bercsényi Miklós Csemadok Alapszervezet. Fő helyszíne a nagykaposi Erdélyi János Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola kertje, ahol Székelyföldről Réti Zoltán, Kárpátaljáról Halavács Béla,...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek2. tájegységi értéktár
TelepülésNyarádkelecsény [Kapušianske Kľačany]
Forrás, adományozó- http://www.hirek.sk/mozaik/20120927113425/Fafarago-tabor-Nagykaposon.html - http://www.hirek.sk/video/20120926170719/Fafaragas-gyerekeknek.html - http://www.televizio.sk/2014/10/kopjafaavatas-a-nagykaposi-erdelyi-janos-magyar-tanitasi-nyelvu-alapiskolaban/ - http://felvidek.ma/2016/09/hatodik-alkalommal-tartanak-faragotabort-a-kaposkelecsenyi-csemadokosok/
Rövid URL
ID84442
Módosítás dátuma2017. március 4.

A losonci Szilassy kastély

Részletek

Losoncon a Tugár patak partján, védett platánfák alatt áll a Szilassy kastély a nagymúltú, de évek óta üres műemléképület. A feltárás 17. századi barokk kúriát feltételez az épület földszinti részében....
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek2. tájegységi értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]
Forrás, adományozó1. Böszörményi István: A közjónak előmozdítása, a Szilassy család emlékezete, Gömörország 2005/4 2. Böszörményi István: A cserkészet megalapítója, A HÉT 1992/ 20 3. Kovács Bálint: Egy "világi pap" negyvenéves szolgálata: Szilassy Aladár (1847-1924), Confessio 1994/1 4. Böszörményi István: Szilassy Bélára emlékezünk Szabad Újság, 1991. okt. 5.
Rövid URL
ID76171
Módosítás dátuma2016. július 19.

Csókás Károly esperes

Részletek

Csókás Károly 1895. december 28-án született Barton, apja Csókás Medárd, anyja Szőkol-Székely Cecília. Alapfokú iskoláit Barton végezte, majd az esztergomi gimnáziumban folytatta tanulmányait. Teológiai tanulmányait szintén Esztergomban végezte, melyből két...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek2. tájegységi értéktár
TelepülésBart [Bruty], Gúta [Kolárovo]
Forrás, adományozó- Barti plébánia emlékkönyve
Rövid URL
ID107210
Módosítás dátuma2019. február 3.

Csörgőfánk Nemesradnótból (Balogvölgy)

Részletek

A herőce néven ismert finomság a Balogvölgyében sem csak farsanghoz kötődik. A néhai Pósa Dénesné Fodor Éva a csörgőfánk rejtelmeibe még 2011-ben avatott be. A tészta készítése és sütése közben...
Bővebben
Szakterületturizmus és vendéglátás
Értékszintek2. tájegységi értéktár
TelepülésNemesradnót [Radnovce]
Forrás, adományozóHomoly Erzsébet: A nemesradnóti csörgőfánk (Magyar Interaktív Televízió)
Rövid URL
ID106223
Módosítás dátuma2019. január 10.

Felvidéki félhasas citerák

Részletek

A tárgyalkotó népművészetben számtalan példát ismerünk, amikor egy- egy ötlet, lelemény nyomán (forma, díszítés, színösszeállítás) a létrejött műtárgy, alkotás, a település, vagy az egész térség emblémájává, eszmei jelképévé vált. Ilyen...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek2. tájegységi értéktár
TelepülésSzázd [Sazdice], Szécsénykovácsi [Kováčovce]
Forrás, adományozóBorsi Ferenc: A magyar asztali citera, Gyurcsó István Alapítvány Könyvek 47. Dunaszerdahely, 2010, weblink: https://csemadok.sk/publikaciok/a-magyar-asztali-citera/
Rövid URL
ID93301
Módosítás dátuma2017. december 7.

Fialka-kúria

Részletek

A község egyik ősi, a 13. században feltűnt birtokos családja volt a Csoltóiak helyi ágaként kialakult Beretkey család. Tagjai ill. más birtokos nemesek az évszázadok során a faluban több nemesi...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek2. tájegységi értéktár
TelepülésBeretke [Bretka]
Forrás, adományozóhttp://www.muemlekem.hu/hatareset?id=1503
Rövid URL
ID91690
Módosítás dátuma2017. augusztus 15.

Gömöri kerámia, fazekasság Gömörben

Részletek

A gömöri kerámia kezdetei a középkorig nyúlnak vissza, s minden korai, jelentősebb földrajzi leírás említi. A Felvidék fazekasközpontjait illetően a legfontosabb Gömör. A gömöri fazekasközpont mintegy 30 falut foglal magába....
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek2. tájegységi értéktár
TelepülésDeresk [Držkovce], Lévárt [Leváre]
Forrás, adományozóIstván Erzsébet: Magyar népi kerámiák Szalay Emőke-Ujváry Zoltán: Két fazekas falu Gömörben Viczén István: Fejezetek két Túróc-völgyi falu - Deresk és Lévárt - néprajzához wikipédia: gömöri cserépedények,...
Rövid URL
ID93653
Módosítás dátuma2018. január 9.

37 találatok száma