Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Jeles felvidéki személyiségek

946 találatok száma

Angyal Béla (helytörténész, villamosmérnök)

Részletek

* Gúta, 1958. május 22. – / villamosmérnök, helytörténész Iskolai tanulmányait szülővárosában kezdte, a komáromi gimnáziumban érettségizett (1977). Egyetemi tanulmányait a prágai Cseh Műegyetem Villamosmérnöki Karán végezte (1982). 1984–1991 között...
Bővebben
Kategóriaregionális
Működési ideje20. század / 21. század
Tevékenységi körhelytörténész / villamosmérnök
Életéhez kapcsolódó településekGúta [Kolárovo]
Forrás, adományozóLacza Tihamér: A tudomány apostolai, Magyar tudósok nyomában a mai Szlovákia területén, I-II. kötet, Madách Kiadó, 2013
ID112569
Módosítás dátuma2020. augusztus 31.

Antal András (közélet szereplője, történész)

Részletek

* Dunaszerdahely, 1900 – † Dunaszerdahely / számtiszt, Dunaszerdahely krónikaírója. 1900-ban született Dunaszerdahelyen, ősi nemesi családból. Középiskoláit Pozsonyban végezte, majd 1917-től az olasz fronton harcolt, 1919-ben szerelt le. 1920-ban Giráldon...
Bővebben
Kategóriahelyi / regionális
Működési ideje20. század
Tevékenységi körközélet szereplője / történész
Életéhez kapcsolódó településekDunaszerdahely [Dunajská Streda]
Forrás, adományozóNagy Attila helytörténész
ID74894
Módosítás dátuma2016. március 25.

Antalffy Vilmos (tanár, zeneszerző)

Részletek

* Kassa, 1878. máj. 19. – † Pozsony, 1946. jún. 2. / tanár, karmester, zeneszerző Bp.-en klasszika-filológiát tanult (1896–1900), ugyanakkor a Zeneakadémián éneket és zeneszerzést végzett (1901). 1901- től a...
Bővebben
Kategóriaregionális
Működési ideje19. század / 20. század
Tevékenységi körtanár / zeneszerző
Életéhez kapcsolódó településekKassa [Košice], Pozsony [Bratislava]
Forrás, adományozóA cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918—2004, Főszerkesztő: Fónod Zoltán, Második javított, bővített kiadás.
ID124319
Módosítás dátuma2021. január 5.

Antalik Károly (fizikus, tanár)

Részletek

* Hidegpatak, 1843. január 28. – † Pozsony, 1905. június 20. / fizikus, középiskolai tanár Lőcsén, Iglón és Nagyváradon végezte középiskolai tanulmányait. A budapesti egyetemen 1867-ben szerzett matematika–fizika és tornatanári...
Bővebben
Kategóriaregionális
Működési ideje19. század / 20. század
Tevékenységi körfizikus / tanár
Életéhez kapcsolódó településekHidegpatak [Studenec], Lőcse [Levoča]
Forrás, adományozóLacza Tihamér: A tudomány apostolai, Magyar tudósok nyomában a mai Szlovákia területén, I-II. kötet, Madách Kiadó, 2013
ID112625
Módosítás dátuma2020. február 26.

Arányi Lajos György (egyetemi oktató, orvos)

Részletek

Komárom, 1812. május 29. – † Nagymaros, 1887. július 28. / orvos, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja Eredetileg Lóstájner volt a neve. Apja a Habsburgokkal rokonszenvezett, fia azonban nagybátyja...
Bővebben
Kategóriaregionális
Működési ideje19. század
Tevékenységi köregyetemi oktató / orvos
Életéhez kapcsolódó településekKomárom [Komárno]
Forrás, adományozóLacza Tihamér: A tudomány apostolai, Magyar tudósok nyomában a mai Szlovákia területén, I-II. kötet, Madách Kiadó, 2013
ID114066
Módosítás dátuma2019. november 8.

Árvai Mihály (író, költő, jezsuita pap, történetíró)

Részletek

* Kassa, 1708. szeptember 13. –  † Boldogújfalu, 1750. február 15. / költő, pap, jezsuita tudománytörténet-író 1724-ben Trencsénben lépett a jezsuita rendbe. Nagyszombatban végezte egyetemi tanulmányait. Különböző rendházakban (Sopron, Kassa,...
Bővebben
Kategóriaregionális
Működési ideje18. század
Tevékenységi köríró, költő / jezsuita pap / történetíró
Életéhez kapcsolódó településekKassa [Košice], Nagyszombat [Trnava]
Forrás, adományozóLacza Tihamér: A tudomány apostolai, Magyar tudósok nyomában a mai Szlovákia területén, I-II. kötet, Madách Kiadó, 2013
ID113334
Módosítás dátuma2020. február 26.

Árvay József (tanár)

Részletek

* Kisráska, 1823. december 13. – † Sárospatak, 1879. március 21. / királyi tanácsos, tanfelügyelő, tankönyvíró Apja, Árvay András ref. lelkész volt. Középiskolai tanulmányait Sárospatakon végezte, de ugyanitt hallgatott bölcseletet,...
Bővebben
Kategóriaregionális
Működési ideje19. század
Tevékenységi körtanár
Életéhez kapcsolódó településekKisráska [Malé Raškovce]
Forrás, adományozóLacza Tihamér: A tudomány apostolai, Magyar tudósok nyomában a mai Szlovákia területén, I-II. kötet, Madách Kiadó, 2013
ID114004
Módosítás dátuma2020. február 26.

Augustini Keresztély, ab Hortis (orvos, természettudós)

Részletek

* Neisse, 1598. december 6. – † Kakaslomnic, 1650. augusztus 21. / orvos, természettudós 1620-ban Bázelben szerezte orvosi diplomáját és rövid ideig Svájcban, majd Sziléziában volt gyakorló orvos. 1622-ben Késmárkon...
Bővebben
Kategóriaregionális
Működési ideje16. század / 17. század
Tevékenységi körorvos / természettudós
Életéhez kapcsolódó településekKakaslomnic [Veľká Lomnica], Késmárk [Kežmarok]
Forrás, adományozóLacza Tihamér: A tudomány apostolai, Magyar tudósok nyomában a mai Szlovákia területén, I-II. kötet, Madách Kiadó, 2013
ID113315
Módosítás dátuma2020. február 26.

Badiny Jós Ferenc (katona, nyelvész)

Részletek

* Gács, 1909. június 3. – † Budapest, 2007. március 10. / katonatiszt, autodidakta történész, nyelvész, sumerológus Gyermekkorát szülőfalujában és a közeli Losoncon töltötte, a balassagyarmati gimnáziumban tanult, majd a...
Bővebben
Kategóriaregionális
Működési ideje20. század / 21. század
Tevékenységi körkatona / nyelvész
Életéhez kapcsolódó településekLosonc [Lučenec]
Forrás, adományozóLacza Tihamér: A tudomány apostolai, Magyar tudósok nyomában a mai Szlovákia területén, I-II. kötet, Madách Kiadó, 2013
ID115835
Módosítás dátuma2020. február 26.

Baintner János (egyetemi oktató, jogász)

Részletek

* Liptóújvár, 1815. január 15. – † Pusztaberki, 1881. augusztus 14. / jogász, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja Baintner Ferenc öccse. Középiskolai tanulmányait Rozsnyón, Miskolcon és Lőcsén végezte, a...
Bővebben
Kategóriaregionális
Működési ideje19. század
Tevékenységi köregyetemi oktató / jogász
Életéhez kapcsolódó településekLiptóújvár [Liptovský Hrádok]
Forrás, adományozóLacza Tihamér: A tudomány apostolai, Magyar tudósok nyomában a mai Szlovákia területén, I-II. kötet, Madách Kiadó, 2013
ID115801
Módosítás dátuma2019. november 21.

946 találatok száma