Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

A Magyar Kultúra Lovagja díjak átadása

A Magyar Kultúra Lovagja díjak átadása

A budapesti Honvéd Kulturális Központban a Magyar Kultúra Napja alkalmából nyolc országból érkezett 36 lovagot avattak január 18-án. Olyan kiváló emberek kapták a Kultúra Lovagja elismerést, akik az egyetemes és magyar kultúrát évtizedeken keresztül őrizték, ápolták és rengeteget tettek magyar közösségükért.

A 24 éves múltra visszatekintő esemény az anyaországban, a Kárpát-medencében és a diaszpórában működő civil szervezetek együttműködésével valósul meg.

A SZMPSZ Regionális Pedagógiai Központja, Galántai Tehetségpont Szanyi Mária néprajzkutatót javasolta a Magyar Kultúra Lovagja elismerésre. Az indoklásban a következő lovagias tettek kerültek felsorolásra: Szanyi Mária 1973-tól a rozsnyói Bányászati Múzeum, majd tíz éven át a galántai Honismereti Múzeum néprajzosaként alap- és középiskolai tanulóknak vezetett néprajzi szakköröket, amelynek lényege a saját családjuk körében végzett néprajzi adatgyűjtés volt. 1989-től tíz éven keresztül Nagymácsédon, később Hidaskürtön, végül nyugdíjazásáig Galántán tanított. Közben a galántai Kodály Zoltán Gimnázium néprajzi szakkörét vezette (tanítványai sikereket értek el a Magyar Néprajzi Társaság önkéntes néprajzgyűjtők pályázatán), és 1991/92-ben óraadóként néprajzot oktatott Nyitrán, a mai Konstantin Filozófus Egyetemen. Éveken át vezette a Csemadok néprajzi szekcióját, amelynek elnökeként módszertani irányítója volt a nyári néprajzi szemináriumoknak – ezek gyűjtéséből sok éven át rendezte Zselízen az Országos Népművészeti Fesztivál néprajzi kiállítását. Néprajzi jellegű publikációi főleg leíró és módszertani jellegűek. Megalapítása óta tagja a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének (SZMPSZ), tevékenysége a diákok tehetséggondozására és pedagógusok módszertani továbbképzésére irányul. Éveken keresztül az SZMPSZ Pedagógusfórum c. havilapjának szerkesztője, majd főszerkesztője volt. Módszertani vezetője és előadója volt azoknak a tanfolyamoknak, amelyekben több mint 120 magyar pedagógus szerzett kreditpontokat a régióismeretre irányuló tantárgy tanításához. A Felvidéki Tehetségsegítő Tanács, majd jogutódja, a Mentor TT alapító tagja és alelnöke. 2006-ban, az SZMPSZ égisze alatt elindította a Kincskeresők – helyi és regionális értékeket kutató diákok versenyét. A diákkutatásoknak mindvégig módszertani irányítója, és a mára már mozgalommá vált Kincskeresők évente megrendezett országos konferenciáinak főszervezője. Az SZMPSZ és a Mentor TT által szervezett konferenciákon 15 év alatt mintegy 650 tízperces, vetítettképes diákelőadás hangzott el, melyekből válogatások jelentek meg az SZMPSZ, ill. Mentor TT által kiadott Talentum, ill. Talentum 2 c. kötetekben. A kezdetektől bekapcsolódó iskolák mára a Kincskeresők során végzett helyi kutatásaikra épülő regionális tankönyveket jelentettek meg. A helyi értékek kutatása és megismerése erősíti a diákok és az őket segítő pedagógusok kötődését a szülőföldhöz és a magyarsághoz. A résztvevők a Kincskeresőknek köszönhetően más versenyeken is olyan sikereket érnek el, amelyek jobbá, szebbé, teljesebbé és értékesebbé teszik a szlovákiai magyarság életét.

Az Örökség serleg elismerést a magyar és az egyetemes kulturális örökséget példamutatóan ápoló ifjúsági közösségek számára ítélik meg, akik majd használhatják kiadványaikban az „Örökség-serleggel kitüntetett” jelzést. Évente maximum három elismerés adományozható. A Szlovákia Magyar Művelődési Intézet és a FÉB közös pályázatában a Kincskeresők mozgalmat, mint a Felvidéki Értéket javasolta a kitüntetésre.

A rendezvény keretében egy vajdasági, egy magyarországi ifjúsági közösség mellett a felvidéki Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok mozgalma Örökség serleg elismerésben részesült. Az elismerést a mozgalom nevében Rancsó Kamilla és Lucza Ákos, a Révkomárom-i Selye János Gimnázium diákjai vehették át, akik a Kincskeresők rendszeres résztvevői és magas szintű előadói közé tartoznak, így a Galántai Tehetségpont őket találta a legalkalmasabbnak és kérte fel a díj átvételére. Külön öröm a számunkra, hogy a Kincskeresők mozgalom zsűrijében rendszeresen helyet foglaló Dr. Prokopp Mária (Budapest) művészettörténész, az ELTE professzora is  a magyar és az egyetemes kultúra ápolása érdekében végzett munkájáért elismerésben részesült.

A magyar kultúra napja alkalmából immár 24. alkalommal megrendezett gála két fővédnöke Benkő Tibor honvédelmi miniszter és Fekete Péter, az Emmi kultúráért felelős államtitkára volt.

További kitüntetettek Felvidékről: Dr. Farkas Veronika, művészettörténész, Tarics Péter újságíró Révkomáromból és Anna Šimkuličová (Homonna) ny. újságíró, képzőművész.

Szívből gratulálunk a kitüntetetteknek és munkájukhoz további erőt és kitartást kívánunk.

Rövid URL
ID117522
Módosítás dátuma2020. január 20.

Hibát talált?

Üzenőfal