Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Csemadok évzárók az Érsekújvári Területi Választmány alapszervezeteiben

Csemadok évzárók az Érsekújvári Területi Választmány alapszervezeteiben

Az utóbbi napokban az Érsekújvári Területi Választmány négy településén tartottak évzáró taggyűléseken. Mindegyik helyen gazdag tevékenységről számoltak be az egyes alapszervezetek elnökei. Minden településen jelen voltak a polgármesterek is, ami arról tanúskodik, hogy értékelik a szervezet munkáját. Az évzárókon szó esett az elkövetkező választásokról, a Csemadok-tagokon kívül jelen voltak az aktív MKP-tagok, valamint az MKP képviselőjelöltjei.

Február 13-án Köbölkúton megtelt a kultúrház, s határozatképes volt a közgyűlés. Az ülésvezető, Bolya Szabolcs üdvözölte a jelenlévőket és külön köszöntötte: Szőcs Ferencet, Köbölkút polgármesterét; Búcsi Terézt, az Csemadok Érsekújvári TV alelnökét; Görföl Jenőt, a Csemadok országos titkárát; Boócz Máriát, az ÉTV képviseletében; Kovács Tamást, az ÉTV titkárát; Szigeti Lászlót, az MKP OT elnökét, megyei képviselőt; Farkas Ivánt, az MKP országos alelnökét, megyei képviselőt, parlamenti képviselőjelöltet; Nagy Dávidot, az MKP parlamenti képviselőjelöltjét; Nagy Tibort , az MKP ÉJE tagját; Czibor Katalint, a Stampay János AI igazgatóját; Balogh Renátát,az óvoda igazgatóját; Szabó Miklós plébánost.

A kedves kis óvodások elsőként köszöntötték a közgyűlést, majd a program elfogadása után az alapszervezet elnöke, Bolya Dudás Anita beszámolt a szervezet és az egyes csoportjaik gazdag tevékenységéről és ismertette a2016-os programtervezetet.

A vitában fellépők mindegyike elismerően szólt a szép munkáról, az évről évre sikeres, teltházas évzárókról. Farkas Iván, Szigeti László és Nagy Dávid ezen kívül az MKP programjáról, a választás fontosságáról szóltak. Görföl Jenő a Csemadok terveiről, beszélt és biztatta a jelenlévőket, hogy a 21-es listán karikázzák a Csemadok tagokat. Búcsi Teréz a TV nevében ugyanerre biztatott, majd kiemelte a pedagógusok munkáját, s a példás összefogást a községben. Szőcs Ferenc a községi hivatal segítségéről biztosította a szervezetet, Kovács Ferenc a Csemadok fontosságáról beszélt.

A Stampay Alapiskola mazsorettcsapata és az asszonykórus fellépése után Svrček Anita és Bernáth Tamás szórakoztatta a teltházas kultúrházat.

A közgyűlés előtt és után a tagok gyönyörködhettek a kézműves klub alkotásaiban, valamint a vendégek, az udvardiak szappan és díszdoboz kiállításában.

Február 14-én először Garamkövesden, a kultúrházban Parkanská Gizella, az ASZ elnöke évköszöntő verssel nyitotta meg a közgyűlést. Beszámolt a szervezet munkájáról, hangsúlyozva Gyurcsó István születésének 100.évfordulóját.

A vitában elsőként a vendégek szóltak. Elzer János, Garamkövesd polgármestere kifejtette, hogy mindig örömmel vesz részt a Csemadok évzáró közgyűlésén, az együttműködés is jó irányba fejlődik. Búcsi Teréz a választásokon való részvételre buzdított, számítva a Csemadok tagok segítségére, megköszönte az együttműködést. Majd Kovács Tamás titkár a TV terveiről beszélt. Pozsár Ferenc felszólalásában kiemelte, hogy minket a magyar párt képvisel. Moravcsik László a borászok nevében kérte a Csemadokot, hogy augusztusban szervezzék együtt a borkóstolót.

Gyurcsó István szülőfalujában versszerető asszonyokkal találkozhattak, az énekek előtt verssel köszöntötték a jelenlévőket, s a tánccsoport fellépésével ért véget az ülés.

Ugyanezen a napon a szomszéd faluban, Bajtán is évzáróra gyűlt össze a lelkes kis csapat. Sztruhár Izrael Diana elnök örömmel fogadta az érkezőket. Jelen volt Benkó József polgármester és a TV képviseletében Búcsi Teréz és Kovács Tamás.

Az helyi alapszervezet elnöke a munkájukról számot adva kiemelte Drozdy Győző emléktáblájának felavatását, s könyvének, a „Bajtai kisbetyárok”-nak sikerét, s azt, hogy néha a kézműves foglalkozásokon annyian vannak, hogy nem férnek el a helyiségben.

A vitában Benkó József elmondta, hogy örül a Csemadok munkájának, s olyan igazi gazdag véleménycsere kerekedett, hogy az ülés majdnem minden résztvevője véleményt nyilvánított. Ami nekem igazán tetszett, hogy itt őszintén elbeszélgettek, s bízom a jövőbeni sikeres munkában már azért is, hogy a végén jelentkezőlapokat töltöttek ki, s fiatalokkal bővült a tagság.

Február 15-én Párkányban, a 473 tagot számláló alapszervezetben értékelték az évet. Juhász Gyula szavalata után az alapszervezet Szivárvány énekkara lépett színpadra. Nagy Imre a megnyitóban köszöntötte a vendégeket: Szabó Jenőt, Párkány város polgármesterét; Méhes Rudolfot, a Csemadok OT alelnökét; Kovács Tamást, a területi választmány titkárát, Szigeti Lászlót, az MKP OT elnökét, megyei és városi képviselőt; Retkes Jánost, az MKP helyi elnökét, Baranovics Róbertet, a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola igazgatóját.

Boócz Mária elnöki beszámolójában felsorolta az alapszervezet gazdag, sokrétű tevékenységét. 30. alkalommal rendezték meg a Balassi Bálint kulturális napokat, melynek programjában szerepelt kiállításmegnyitó, március 15. ünneplése, könyvbemutató, és az ifjúságot bevonva gimikonferencia és regionális történelmi vetélkedő is. A Csemadok ház működtetése és fenntartásával kapcsolatban beszámolt a pályázatokról, megköszönve Szigeti László és Farkas Iván segítségét a megyei pályázatokkal kapcsolatban. A Hangulat együttes és a Szivárvány énekkar számos fellépése helyben, környéken és a határon túl is sikert aratott. Nagyra értékelte vezetőjének, Mihályi Magdolnának munkáját. A 2016-os munkaterv is szépnek mutatkozik. Már megvalósult a 48, magyar bál, s a Balassi napok idén egy kórustalálkozóval bővülnek, melyet a Szivárvány énekkar megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendeznek nemzetközi részvétellel.

A gazdasági beszámoló és a 2016-os költségvetés ismertetését követően került sor a vitára, Mézes Rudolf az OV nevében köszönte azt az óriási munkát, amelyet az alapszervezet végez azért, hogy szülőföldünkön megmaradjunk magyarnak. Az elnöki beszámolót hallgatva megállapította, hogy nálunk – ha a rendszeresen megtartott vezetőségi gyűléseket is figyelembe veszi – minden hétre esik valamilyen akció. Beszámolt az országos rendezvényekről, kiemelve a Csengő Énekszót és a folklórfesztivált Zselízen. Március 5- én mindnyájunknak el kell menni – hangsúlyozta.

Retkes János a munkatervvel kapcsolatban tett javaslatot, valamint meghívta a jelenlévőket a február 19-én tartandó kampányrendezvényre. Kovács Tamás biztatta a tagságot, hogy látogassák az egyes rendezvényeket, amelyeket az alapszervezet és a TV valamint az OV rendez. Szigeti László hangsúlyozta, hogy évente ismétli az elismerő szavakat, mert ez a szervezet rendszeresen gazdag tevékenységet mutat fel. Pozitívan értékelte a Csemadok és az MKP együttműködését. Régióból az MKP –nak 3 képviselője van Nyitra megyében, s ott vannak a városi képviselő-testületben is. Hangsúlyozta, hogy az MKP listáján szerepelnek a párkányiak Fekete László, aki aktív Csemadok tagként a gyűlésen is a jelölő és javasló bizottság munkáját végezte, Környi Zoltán, Farkas Iván, aki a szomszédos Muzslán él, de ebben a városban nevelkedett, járt iskolába, s az akkor Párkányhoz tartozó Nánán született Hajtman Béla. A vitában ezután bírálták az egyetlen szlovákiai magyar napilapban megjelent cikkeket, hangsúlyozva, hogy hiába próbálunk reagálni, ezeket a cikkeket nem jelentetik meg.

Végezetül a Hangulat együttes Kettecskén című műsora nagy sikert aratott, s jó hangulatot teremtett ezen a zord, esős időben kellemessé téve az estét.

További felvételek megtekinthetők a Felvidek.ma képgalériájában >>>

Forrás: Búcsi Teréz, Felvidék.ma

TelepülésKöbölkút [Gbelce], Bajta [Bajtava], Garamkövesd [Kamenica nad Hronom], Párkány [Štúrovo]
Rövid URL
ID75281
Módosítás dátuma2017. július 17.

Hibát talált?

Üzenőfal