Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

A XI. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny módosított felhívása

A XI. Ipolyi Arnold Népmesemondó Verseny módosított felhívása

A Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet a magyarság kiemelkedő néprajzkutatójának és folklórgyűjtőjének, Ipolyi Arnoldnak tiszteletére, meghirdette országos népmesemondó versenyét, melynek célja a magyar prózai népköltészet és a hagyományos mesemondás megismerése, elsajátítása és népszerűsítése. A verseny szakmai partnere a Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia.

A koronavírus-járvány miatt a verseny kiírása az alábbiak szerint módosul:
1. Nevezési határidő: 2020. október 15.
2. Területi elődöntők időpontja: 2020 november – december
3.  Országos döntő helyszíne és időpontja: Rozsnyó, 2021. január 25-26.
Mivel a verseny már egy új iskolai évben valósul meg, az osztály-, kategória-, iskolaváltás miatt kérjük az eddig beérkezett jelentkezéséket újból megtenni.

A jelentkezők a következő korosztály szerinti kategóriákban versenyezhetnek:
1. kategória         alapiskolák tanulói (1-3. évf.)
2. kategória         alapiskolák tanulói (4-6. évf.)
3. kategória         alapiskolák tanulói (7-9. évf.)
4. kategória         középiskolák tanulói
5. kategória          felnőttek

Iskolai fordulók, elődöntők, döntő:
A verseny döntőjét iskolai fordulók és területi elődöntők előzik meg. A kisiskolák maximum 5, a teljes szervezettségű iskolák maximum 10 versenyzőt indíthatnak. Amennyiben egy adott intézményen belül a megadottól nagyobb létszámú érdeklődés mutatkozik, kérjük az iskolai fordulókat 2020. október 15-ig lebonyolítani és az iskolai fordulón résztvevők számát feltüntetni az elektronikus jelentkezési lapon.

A területi elődöntők helyszínei (a jelentkezések arányában módosulhatnak):
Nyugat-Szlovákia: Bős, Zsigárd, Gúta, Ipolyszakállos
Közép-Szlovákia: Ragyolc, Bátka, Várhosszúrét
Kelet-Szlovákia: Kisgéres

Területi elődöntők időpontjai: 2020. november – december.

Az egyes elődöntők pontos helyszínéről és időpontjáról minden jelentkezőt értesítünk, valamint közzétesszük az intézet honlapján.

Nevezési határidő: 2020. október 15. Jelentkezni kizárólagosan elektronikus úton, az alábbi linkek alatt lehet:
az 1-4. kategóriák (iskolák) részére: klikkeljen ide!
a 5. kategória (felnőttek részére): klikkeljen ide!

Országos döntő helyszíne és időpontja: Rozsnyó, 2021. január 25-26.

A nevezés feltételei:
A versenyben a fenti kategóriák szerinti korosztályú, Szlovákiában élő fiatalok és felnőttek vehetnek részt. A versenybe a magyar prózai népköltészeti műfajok közül választott népmesével, népmondával, egyéb történettel lehet benevezni.

A népmese és egyéb prózai népköltészeti műfajok választásáról:
Ajánlott a versenyző lakhelyéhez, szűkebb régiójához (néprajzi csoport, tájegység), tájnyelvi dialektusterületéhez kötődő meseválasztás. A népmesén kívül egyéb prózai népköltészeti műfajokkal (monda, anekdota, trufa, példázat) is lehet nevezni. Az írott forrásokon kívül az adott közösségeken belül élő hagyományőrző idős mesemondóktól való mesetanulás is igénybe vehető, sőt mi több, külön értékelendő. Mivel a mesemondás az élőszó művészete, ajánlott a szabad, rögtönzött előadásmódon alapuló hagyományos mesemondói stílus követése, a mesei nyelvezet sajátosságainak megjelenítése, a meglévő tájnyelv használata. Ugyancsak ajánlott az előadó lakóhelyéhez, régiójához kötődő népviselet használata.Ajánlott továbbá a gyakran megjelenő mesék (A feledékeny legény, A bolond falu, A pletykás asszonyok, A selyp lányok, stb.) mellőzése, vagy azok egyedi, a szokványostól eltérő változatainak választása.

A hagyományos mesemondás megismerésének és elsajátításának céljából figyelmükbe ajánljuk a Hagyományok Háza szakmai kiadványait, az Élő Népköltészet DVD-kiadványsorozat eddig megjelent négy darabját (Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet, 2016–2019), valamint a magyar nyelvterület bármely vidékén gyűjtött, szöveghű közlésen alapuló személyi, vagy táji monográfiákat.
A felkészüléshez továbbá segítséget nyújt a versenyfelhívás mellékletét képező bibliográfia (Szlovákiai magyar néprajzi tájak prózai népköltészeti kiadványainak bibliográfiája), valamint az intézet honlapján található Szlovákiai Magyar Szövegfolklór Archívum:
https://csemadok.sk/intezet/kozmuvelodesi-adattar/szlovakiai-magyar-szovegfolklor-archivum

A bibliográfia a teljesség igényére törekedve minden szlovákiai magyar prózai népköltészeti vonatkozású műről számot ad, a versenyre való felkészülés során kérjük kellő forráskritikával használják őket. A mesei nyelvezet megismerésére a szöveghű lejegyzéseket tartalmazó kötetek adnak lehetőséget, melyek tartalmaznak mesei sztereotípiákat, mesekezdő, mesezáró vagy átvezető formulákat, a mesemondó stílusára, állandósult szófordulataira, beszédmódjának sajátosságaira utaló elemeket. A szépirodalmi igényű, különböző fokú stilizáción átesett feldolgozások, gyermekek számára készített mesekönyvek leginkább egy-egy mesetípus szüzséjének, történetének szempontjából számítanak mérvadónak.
Kiemelten ajánljuk az utóbbi néhány évben megjelent DVD kiadványok használatát, melyek a mese nyelvi megformálásának megismerésén kívül lehetővé teszik a mesemondás látványélményének, előadásmódjának megfigyelését is. Segítségükkel hasznos tapasztalatot szerezhetünk a szövegformálás (hangsúly, hanglejtés, beszédtempó, hangerő) és a mesemondás kommunikációs technikáinak (gesztus, mimika, testmozgás) elsajátítása terén.

Megjegyzés:
Az egyenes ágon továbbjutó háromszoros arany okleveles versenyzőknek két mesével kell nevezniük, melyek közül a versenyen a zsűri által kiválasztottat kell előadniuk.
2020-ban Botos Máté János (Fülek), Karvai Vittorió (Negyed), Mihalovics Zsófia (Fülek) és Pleva Levente (Alsószeli) jutott tovább egyenes ágon. (A versenyre nekik is jelentkezniük kell!)

A zsűri:
A versenyzők teljesítményét néprajzosokból, mesemondókból és előadóművészekből álló szakmai zsűri értékeli.

Az egyes elődöntők felelősei:
Bős, Zsigárd, Gúta, Ipolyszakállos – Huszár László, Edmár Attila (0905-358 529)
Ragyolc, Bátka, Várhosszúrét – Varga Norbert (0908-041 947)
Kisgéres – Nagy Zsuzsanna (0907-977 128)

A verseny szakmai vezetője Varga Norbert.
A verseny főszervezője Huszár László.

Bővebb információk:
Szakmai kérdések tekintetében: Mgr. Varga Norbert: 0908 041 947
Szervezési kérdések tekintetében: Mgr. Huszár László: 031 552 24 78

Rövid URL
ID122233
Módosítás dátuma2020. június 11.

Hibát talált?

Üzenőfal