Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

A kórusmuzsika ünnepe

A kórusmuzsika ünnepe

A XV. VOX HUMANA margójára

2016. április 16-án újra csodálatos kórusművek csendültek fel a komáromi énekkarok tavaszi fesztiválján a Tiszti pavilon dísztermében. Az ünnepi hangverseny főhajtás volt Bartók Béla születésének 135., és Németh István László születésének 120. évfordulója tiszteletére. A rendezvény szervezői a Komáromi Városi Művelődési Központ és a Gaudium Polgári Társulás, támogatói pedig a SZK Kormányhivatala Nemzeti Kisebbségek Főosztálya, Komárom Város Önkormányzata, Csicsó Péter, Bartalos István, Földes István magánvállalkozók és Kis Zoltán.
Pipper László, a Gaudium Polgári Társulás elnöke üdvözlő szavaiban emlékeztetett arra, hogy a világ 2003 óta ünnepli az emberi hangot április 16-án, s a World Voice Day programsorozataiban hívja fel a figyelmet az emberi hang, a vox humana fontosságára, ami a mindennapi kommunikáció és a zene, a művészetek legfontosabb „eszköze”. Vigyázni kell rá, óvni és szépen használni. És miben mutatkozik meg legtökéletesebben a szépsége? Hát a dalban, az énekben, amely segítségével oly tökéletesen tudjuk kifejezni minden érzelmi rezdülésünket.
Az énekkarok műsora előtt Nagy Ferenc emlékezett meg Bartók Béla munkásságáról, aki Kodály Zoltánnal együtt oly sokat tett a magyar zene korszerűsítéséért, a népzene műzenébe emeléséért. Bartók munkásságának még egy fontos célja volt, amiről így ír: „Az én vezéreszmém a népek testvérré válásának eszméje… Ezért nem vonom ki magam semmiféle hatás alól, eredjen az szlovák, román, arab, vagy bármilyen forrásból. Csak tiszta, friss, egészséges legyen az a forrás.”
A másik jubiláns, Németh István László, a felvidéki zeneszerző, orgonaművész és pedagógus, aki Budapesten Bartók tanítványa volt, majd a Bécsi Mesteriskolában is tanult. 1921 és 1942 között a Pozsonyi Városi Zeneiskola zongoratanára, s egyben a Szent Márton-dóm orgonistája is. 1931-ben Bartók Béla Dalegyesület néven vegyes kart alapít, amely a két világháború között a szlovákiai magyar zeneélet jelen képviselője. Németh István László 1949-től a Pozsonyi Zene- és Drámaművészeti Főiskola tanára, docense volt. Több, mint 100 művet írt, többek között az Ifjú Szíveknek és a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkara számára.
Az énekkarok műsorát a Komáromi VMK és a Jókai Mór Alapiskola Gaudium vegyes kara nyitotta meg, vezényelt Stirber Lajos, a Magyar Kultúra Lovagja. Szólót énekelt Grassl Ferdinánd, közreműködött Fekete Éva fuvolán és zongorán, Kulin Eduard hegedűn és Siposs Jenő gitáron. L. Szabó István, Kocsár Miklós, Németh István László és Dobi Géza műveit interpretálták mély átéléssel, magas művészi fokon. Ez a kórus jövőre ünnepli majd fennállásának 15. évfordulóját, s mivelhogy Gaudiumnak hívják magukat, ők mindig tiszta szívvel énekelnek, hogy ne csak maguknak,hanem a hallgatóságnak is öröme teljék bennük.
A kedves, régi jó barát, a helyi vmk mellett működő Kantantína női kamarakórus mindig szívesen látott vendég a Gaudium által rendezett hangversenyeken. Ez az énekkar 1997-ben alakult a sikeres Námorníček gyermekkar volt tagjaiból. Ezen a fellépésen többek között egy gyönyörű Bartók-kórusművel is megörvendeztették a közönséget. Az énekkart Katarína Čupková vezényelte.
Hogy a közös éneklés milyen jó dolog, bizonyítja azt Komárom legfiatalabb felnőtt kórusa, a Selye János Egyetem női kara, amely a 2013/14-es tanévben alakult meg, és jelenleg közel 50 tagot számlál. A kórus alapító karnagya Orsovics Ivette, akinek munkásságát az idei rozsnyói pedagógustalálkozón jutalmazták. Az énekkar már az alakulása évében aranykoszorús minősítést ért el a XVI. Kodály Napokon Galántán. A kórus állandó korrepetitora Bakos Márta, a helyi művészeti alapiskola pedagógusa. Mostani műsorukban is igényes kórusműveket szólaltattak meg, pl. Kocsár Miklós–Nagy László: Adjon az Isten c. gyönyörű művét. És a sok fényes, csengő leányhang betöltötte a termet…
A kórusfesztiválra vendégfellépők is érkeztek, mégpedig a székesfehérvári Ars Musica vegyes kar. Ők 2013-ban alakultak meg, s tevékenységük fontos részének tartják a zenei ismeretterjesztést. Rendezvényeik között vannak gyermekeknek szóló zenei foglalkozások, a felnőttek részére pedig zenetörténeti előadásokat, s természetesen koncerteket is tartanak. Mostani műsorukban Szíjjártó Jenő, Gárdonyi Zoltán, Bartók Béla, Karai József műveit énekelték, és Illyés Gyula Bartók c. versének egy részletével is emlékeztettek a nagy zeneszerzőre. A kórus alapító karnagya Szabó Adrienn.
A következő fellépő a dél-komáromi Vox Femina női kar. Tagságának többsége pedagógusokból verbuválódott, s az elmúlt tanéven ünnepelte fennállásának 35. évfordulóját. Nagy magyar muzsikusokon, Bartókon, Kodályon és Bárdos Lajoson nevelődtek fel a kórus tagjai, akik között nagymamák és fiatal anyukák is vannak. Ami összetartja őket, az a zene iránti szeretet és lelkesedés. Szeretik a romantikus műveket, és belekóstoltak már az oratórium-éneklésbe is. Most Bartók- műveket énekeltek, vezényelt Hoffmann Lászlóné Kemenes Vera.
A kórusfesztivál utolsó szereplője a méltán nagy hírű Galántai Kodály Zoltán Daloskör volt, akik most készülnek megalakulásuk 60. évfordulójának megünneplésére. A kórus első lépéseit maga Kodály Zoltán egyengette, s hozzájárult, hogy az ő nevét viselje. A Mester élete végéig figyelemmel kísérte az énekkar tevékenységét. A kórus szép sikereket ért el különböző megmérettetéseken, számukra szinte természetes az arany koszorús minősítés. 1982-től Józsa Mónika a kórus karnagya, aki a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem ének-zene tanszékének tanára, számos kitüntetés birtokosa. Mostani előadásukat csodaszép darabbal indították: Szőnyi Erzsébet Ima alkonyi harangszóra c. művével, de énekeltek Kodály-, Barabás-, és Szíjjártó-szerzeményeket is, a közönség gyönyörűségére.
Az egyesített vegyeskarok előadásában a közönség meghallgathatta Németh István László Nyolc magyar népdal című művének I. III. és VII. tételét. Az összkart Józsa Mónika vezényelte.
Aki ott volt és hallotta a műsort, újra megbizonyosodhatott az emberi hang szépségéről, a közös éneklés erejéről. Bizonyára hálás volt az együtt töltött két óráért, és boldogan indulhatott haza a kellemes, langyos tavaszi estében… bízva abban, hogy lesz folytatás.

Szendi Ildikó

TelepülésKomárom [Komárno]
Rövid URL
ID78720
Módosítás dátuma2016. május 2.

Hibát talált?

Üzenőfal