Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

XXXI. Tompa Mihály Országos Verseny, versenyszabályzat – 2024

XXXI. Tompa Mihály Országos Verseny, versenyszabályzat – 2024

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya társszervezőivel: a Csemadok területi választmányaival, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével,
a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével és a Rimaszombati Gömör-Kishonti Népművelési Központtal közösen meghirdeti a

XXXI. Tompa Mihály Országos Versenyt

az amatőr /nem hivatásos / vers-és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok műfajban

 A VERSENY KATEGÓRIÁI:

I. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai
II. kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai/ a 8 éves gimnáziumok 1. évfolyama
III. kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai / a 8 éves gimnáziumok 2.-4. évfolyamai
IV. kategória: középiskolások / a 4 éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8 éves gimnáziumok 5.-8. évfolyamai
V. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)
VI. kategória: énekelt versek, 12 éves kortól egyénileg vagy csoportokban
VII. kategória: lírai színpad, versszínház (korhatár nélkül)

 

A VERSENY FORDULÓI ÉS TERVEZETT IDŐPONTJAI:

1. osztály, -iskolai versenyek megrendezésének határideje: 2024. március 8-ig

2. egyetemi, körzeti- és járási versenyek: 2024. április 12-ig

3. országos elődöntők: 2024. május 13-24. (Szenc, Galánta, Komárom, Losonc, Kassa)

4. országos döntő: 2024. június 20-23., Rimaszombat

 

SÁVMINŐSÍTÉS:

 • járási szinten érvényben van a sávrendszer, amelynek értelmében aranysávos besorolást a továbbjutási keretszámnak megfelelő számú versenyző kap
 • ugyanez az elv érvényesül az országos elődöntőkön is
 • az ezüst -és bronz sávok számának odaítéléséről a zsűri dönt
 • az országos döntőn az arany- ezüst- és bronz sávok odaítéléséről a zsűri dönt

 

Az országos döntő díjai:

 • 1.-2.-3.- díj – kategóriánként
 • különdíj a hazai szerző művét mondó legsikeresebb előadónak
 • a zsűri különdíja
 • szerzői, előadói díj (VI. kategória)

 

 A TOVÁBBJUTÁSI KULCSOK MEGHATÁROZÁSA

I. az iskolai- és körzeti versenyekből a járási versenyekbe való továbbjutás kulcsait a Csemadok illetékes területi választmányai határozzák meg

II. a járási versenyekből az országos elődöntőkbe az alábbi kulcsrendszer működik:

 

I-III. kategória továbbjutói a járási versenyekről az országos elődöntőbe   IV. kategória továbbjutói járási versenyekről az országos a elődöntőbe
Járás: fő/kategóriánként

(vers + próza külön)

  Járás: fő/kategóriánként

(vers + próza külön)

   
Pozsony 1   Pozsony 1
Szenc 1   Szenc 3
Összesen 2   Összesen 4
   
Dunaszerdahely 9   Dunaszerdahely 10
Galánta 3   Galánta 4
Vágsellye 2   Vágsellye 0
Nyitra 1   Nyitra 1
Összesen 15   Összesen 15
   
Komárom 8   Komárom 11
Érsekújvár 4   Érsekújvár 4
Léva 3   Léva 4
Összesen 15   Összesen 19
   
Nagykürtös 1   Nagykürtös 1
Losonc 3   Losonc 3
Rimaszombat 4   Rimaszombat 3
Tornalja 3   Tornalja 1
Összesen 11   Összesen 8
   
Rozsnyó 2   Rozsnyó 1
Kassa-vidék 2   Kassa-vidék 1
Kassa-város 1   Kassa-város 2
Tőketerebes 3   Tőketerebes 1
Nagykapos 2   Nagykapos 1
Összesen 10   Összesen 6

 

III. az országos elődöntőkről az országos döntőre való továbbjutás kulcsa:

 

Az I-III. kategória továbbjutói az országos elődöntőből az országos döntőbe   A IV. kategória továbbjutói az országos elődöntőből az országos döntőbe
Országos elődöntő (résztvevő járások): fő/kategória

(vers + próza külön)

  Országos elődöntő (résztvevő járások): fő/kategória

(vers + próza külön)

   
Pozsony, Szenc 2 Pozsony, Szenc 2
Dunaszerdahely, Galánta, Vágsellye,  Nyitra 5 Dunaszerdahely, Galánta,
Vágsellye, Nyitra
5
Komárom, Érsekújvár, Léva 5 Komárom, Érsekújvár, Léva 6
Nagykürtös, Losonc, Rimaszombat, Tornalja 3 Nagykürtös, Losonc,
Rimaszombat, Tornalja
2
     
Rozsnyó, Kassa-vidék, Kassa-város, Királyhelmec, Nagykapos 3

 

Rozsnyó, Kassa-vidék, Kassa-
város, Királyhelmec, Nagykapos
2

 

 

A SZERVEZŐK:

 1. az osztály-, iskolai versenyek szervezői az iskolák
 2. a körzeti- és járási versenyek szervezői a területi választmányok titkárságai
 3. az országos elődöntők szervezői a kiválasztott területi választmányok titkárságai
 4. az országos döntő szervezője a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya

 

 A zsűri:

1. A járási versenyek és országos elődöntők zsűrijét a Csemadok egyes területi választmányai állítják össze. Kérhetik a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége illetékes területi választmányainak segítségét.

2. A verseny országos döntőjének zsűrijét a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya állítja össze. A zsűri összetétele: hazai magyar szakemberek, magyarországi szakemberek.

 

 ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 • A vers- és prózamondók csak egy (1) műfajban nevezhetnek be a versenybe!
 • a vers- és prózamondók két produkcióval készülnek a versenyre
 • a Csemadok OTE határozata értelmében az egyik mű kötelezően szlovákiai magyar szerző alkotása legyen
 • a zsűri vitás esetekben kérheti mindkét produkció előadását, az országos döntő kivételével
 • az országos döntőben az elődöntőn elhangzott és díjazott egy (1) produkcióval szerepel a versenyző
 • a prózamondók nem nevezhetnek be a versenybe népmesével – erre szolgál az Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny!
 • egyetemisták esetében a benevezés nem a lakhelyhez, hanem az iskola helyszínéhez kötődik
 • a versenybe az iskolai fordulók győztesei benevezési lapokon neveznek be, melyeket az adott járási versenyt szervező területi választmány címére juttatnak el.
 • az előző év országos helyezettjei (1., 2. 3. hely) az országos elődöntőkön, az országos elődöntők előző évi győztesei (1. hely) a járási versenyekben kapcsolódhatnak be a versenybe. A rendelkezés kategóriaváltás esetén is érvényes! Ezek a versenyzők a benevezési lapokat szintén a járási fordulók előtt juttatják el az illetékes területi választmánynak, ugyanúgy, mint a többi résztvevő.
 • a produkció maximális időtartama 5 (öt) perc!
 • a zsűri az országos döntőn nem adhat ki megosztott díjat
 • az V.- VI. -VII. kat. résztvevői az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe, benevezési lapjaikat a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának juttatják el 2024. április 19-ig.
  A VI. és VII. kategória résztvevői külön a saját kategóriájukra készített benevezési lapokon neveznek be a versenybe.
 • Az országos elődöntők okleveleinek és emléklapjainak mintapéldányát a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya eljuttatja az országos elődöntők szervezőinek elektronikus formában.

 

V. kategória: VERS- PRÓZA

 • az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe
 • a zsűri döntése szerint ebben a kategóriában is érvényes a sávozás
 • továbbjutási kulcs: 1. 2. 3. helyezett
 • az elődöntőkről csak a magas színvonalú versenyen elvárható szakmai- és művészi kritériumoknak megfelelő produkciók juthatnak az országos döntőbe. A kategória mindenáron történő fenntartása nem indokolhatja a nívótlan produkciók továbbjutását!
 • a melléklet tartalmazza a szakmai szempontokat és a benevezési lapot

VI. kategória: VERSÉNEKLŐK

 • az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe
 • a verséneklők, együttesek 2 produkcióval készülnek a versenyre
 • az alsó korhatár 12 év – egyénileg ill. csoportosan
 • az országos eldöntőkből a döntőbe az 1.,2.,3. helyezett jut tovább, e kategóriában is érvényes a sávozás
 • a zsűri olyan szakmai szempontok szerint értékel, amelyek a vers és zene egymást kiegészítő, együttes hatására, valamint a hiteles és tiszta előadásmódra irányulnak
 • együttesek esetében a nevezési lapon fontos feltüntetni a tagok nevét és szerepét a produkcióban
 • a melléklet tartalmazza a szakmai szempontokat és a benevezési lapot

VII. kategória: LÍRAI SZÍNPADOK

 • az országos elődöntőkön kapcsolódnak be a versenybe
 • a lírai színpadok versenye min. 5 bejelentkezett csoport esetében valósul meg!
 • az elődöntőkön nincs sávozás, a döntőbe jutó csoportok számáról a szakmai zsűri dönt
 • időtartam: max. 20-25 perc!
 • ajánlott a kamara jellegű, hangosítás nélküli előadás és a 15 fős maximális csoportlétszám!
 • a benevezéssel együtt kérjük mellékelni az ismertetőt a csoportról, valamint a tagok névsorát!
 • a melléklet tartalmazza a szakmai szempontokat és a benevezési lapot

 

BENEVEZÉSI HATÁRIDŐK:

I., II., III., IV. kategória: 2024. március 14.

Az illetékes Csemadok területi választmányainak titkárságain a benevezési lapon, amely beszerezhető a területi választmányok titkárságain, ill. letölthető a www.csemadok.sk, www.csemadok-hu.eu és a www.intezet.sk   honlapokról.

V., VI., VII. kategória: 2024. április 12.

A Csemadok Rimaszombati Területi Választmányánál (Jesenského 5, 979 01 Rimavská Sobota)
e-mail: csemadokrsz@gmail.com

A benevezés a benevezési lapon postai vagy elektronikus úton történik. A benevezési lap beszerezhető a területi választmányok titkárságain, ill. letölthető a www.csemadok.sk, www.csemadok-hu.eu és a www.intezet.sk honlapokról.

FIGYELEM!!
KÉRJÜK A VERSENYSZABÁLYZAT BETARTÁSÁT, ELLENKEZŐ ESETBEN A VERSENYZŐ MÁR A JÁRÁSI FORDULÓN KIZÁRHATÓ A VERSENYBŐL!

A benevezési lap egy fontos dokumentum, amely végigkíséri a versenyzőt a fordulókon. A járási versenyek szervezői a verseny után azonnal továbbítják a továbbjutók benevezési lapjait az országos elődöntők szervezőihez.

Az országos elődöntők szervezői a továbbjutók pontosan kitöltött benevezési lapjait a verseny után továbbítják az országos döntő szervezőjének.

A résztvevők (versenyzők, felkészítők, szülők) az aláírt benevezési lap beküldésével hozzájárulnak személyes adataiknak a GDPR törvény  / NR SR č. 18/2018 Z.z. és az EP és R (EU) 2016/679 rendelet/ értelmében a rendezvénnyel kapcsolatban történő felhasználásához, valamint tudomásul veszik, hogy az egyes eseményeken fénykép- és videó felvétel készül, amit a szervezők a rendezvény népszerűsítéséhéz, bemutatásához felhasználhatnak.

ELÉRHETŐSÉGEK, INFORMÁCIÓK:

Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya
Jesenského 5.
979 01 Rimavská Sobota
mobil: 0907/87 14 51
csemadokrsz@gmail.com

Az értékelési kritériumok, a benevezési lapok letölthetők a www.csemadok.sk, www.csemadok-hu.eu és a www.intezet.sk  honlapokon, a Tompa Mihály Országos Verseny menüben, illetve beszerezhetők a területi választmányok titkárságain.

Letölthető mellékletek:

A verseny értékelésének kritériumai

Nevezési lapok:

Vers- próza, 1-5 kategória: benevezési lap Énekelt versek, 6. kategória: benevezési lap Lírai színpadok, 7. kategória: benevezési lap

A teljes felhívás itt megtekinthető, illetve letölthető pdf formátumban:

Fullscreen Mode

 

Rövid URL
ID131956
Módosítás dátuma2023. november 29.

Hibát talált?

Üzenőfal