Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Varga Norbert

Varga Norbert

Titulus:

Mgr.

Végzettség:

Felsőfokú

Születési év, hely:

1968. szeptember 23., Losonc

Tanulmányok:

Konstantin Egyetem, Szociológiai Kar – Nyitra

Munkakör, beosztás:

Népművészeti és Folklórdokumentációs Műhely – folklórkutató, szakmai referens

Utolérhetőség:

binor@stonline.sk

Életrajz:

Varga Norbert 1968-ban született, Füleken él. Általános és középiskolai tanulmányait Füleken, Selmecbányán és Losoncon végezte, diplomáját a nyitrai Konstantin Egyetemen szerezte meg. 1989-óta foglalkozik néprajzi gyűjtő- és kutatómunkával, az északi magyar nyelvterület különböző tájegységein végzett gyűjtéseivel hozzájárult a MTA Zenetudományi Intézetének, MTA Néprajzi Kutatóintézetének, valamint a Hagyomány Alap archívumának bővítéséhez. Az egyes folklórműfajokhoz több szálon is kötődik: együttesvezetőként, népművészeti rendezvények és fesztiválok szervezőjeként aktív részese a hazai folklórmozgalomnak. 2000-től a palóc és palócos kultúrájú szlovákiai magyar néprajzi tájak monda- és hiedelemvilágának kutatásával foglalkozik, munkája eddigi eredményei – a témakört érintő kisebb tanulmányai mellett – két kötetben kerültek összefoglalásra (Három szem klokocska. Egy gömöri pásztor hiedelemvilága és történetei. Budapest, 2006.; Amikor még szűk vót a világ… Mondák és hiedelmek Fülek vidékén. Dunaszerdahely, 2007, 2008 – Magyar Zoltánnal közösen írt művek). 2009-től a Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet munkatársaként közművelődés-szervezéssel valamint narratív folklórhagyományok kutatásával foglalkozik, a 2010-től meginduló Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny szakmai rendezője. Jelenleg a Szlovákiai Magyar Szövegfolklór Archívum rendszerezési elvének, szerkezeti struktúrájának kialakításán dolgozik, amely a közelmúltban megkezdődött adatgyűjtés nyomán néhány év múlva vélhetően pontosabb képet nyújthat majd e meglehetősen gazdag és szerteágazó folklóranyag, a szlovákiai magyarságot összességében érintő mivoltáról. Varga Norbert néprajzi munkássága elismerése jeléül 2008-ban elnyerte a Nógrád Közművelődéséért díjat.

Kiadványok, publikációk

Dokumentumfilmek

Tagság

Díjak

1999
* Csak egy nóta… In: Folkhíradó, 1999. 24.

2001
* Fejezetek Gömör és Nógrád pásztorságának hitvilágából. Szakdolgozat. Alapfokú néptáncoktatói tanfolyam. Kassa, 2001.
* Fejezetek Gömör és Nógrád pásztorságának hitvilágából I. In: Gömörország II./3. 2001. 9-17.
* Fejezetek Gömör és Nógrád pásztorságának hitvilágából II. In: Gömörország II./4. 2001. 47-52.

2002
* Fejezetek Gömör és Nógrád pásztorságának hitvilágából III. In: Gömörország III./1. 2002. 46-52.
* A Fülek vidéki magyar falvak mondahagyománya. In: Nógrádi Néphagyományok 1. CSEMADOK Nógrádi Területi Választmánya, Losonc, 2002. 17-42.

2005
* Szent György napkor, kihajtáskor. (Az állatok első kihajtásának hiedelmei.) In: Gömörország VI./1. 2005. 28-29.
* Darmo István, a Népművészet mestere. In: Gömörország VI./1. 2005. 90.

2006
* Három szem klokocska. Egy gömöri pásztor hiedelemvilága és történetei. (MAGYAR Zoltán – VARGA Norbert) Gondolat Kiadó – Európai Folklór Intézet, Budapest, 2006.

2007
* Amikor még szűk vót a világ… Mondák és hiedelmek Fülek vidékén. (MAGYAR Zoltán – VARGA Norbert) Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2007.
* Mondák a tájban. (FRICS Gyula – VARGA Norbert) In: A Karancs–Medves és a Cseres hegység Tájvédelmi Körzet. Nógrád és Gömör határán. (Szerk. Kiss Gábor, Baráz Csaba, Gaálová Katarína, Judik Béla.) Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 2007. 235-240.

2008
* Amikor még szűk vót a világ… Mondák és hiedelmek Fülek vidékén. (MAGYAR Zoltán – VARGA Norbert) Lilium Aurum, Dunaszerdahely (2. kiadás), 2008.

2009
* Balog Ernő – a mesélő ember. In: Balogfalai hírmondó. IX./I-II. 2009. 3.

2010
* Az észak-nógrádi várak mondahagyománya. In: Nógrád-Novohrad értékei. Tanulmányok a Neogradiensis Eurorégió kulturális, történelmi és természeti értékeiről. Salgótarján 2010. 42-45.

2011
* Laudáció Magalbert Péterről a Csemadok Életmű Díj átadása alkalmából. In: Gömörország XII./1. 2011. 80.
* Búcsú Magalbert Pétertől. In: Szabad Újság XIX./13. 2011.23.

2013
A cigány és a Jóisten. Népmesék és mondák Balogfalváról. (megjelenés alatt)

Palócok I. – Határtalan Palócország (2002) – szakértő
Palócok II. – Boszorkányos Palócország (2004) – riporter, szakértő
Pásztorok ösvényein (2012) – dramaturg, szakmai rendező

Rakonca Egyesület – elnök
Jó Palócok Regionális Népművészeti Egyesület – vezetőségi tag
Táncfórum – Szlovákiai Magyar Néptáncosok Szakmai Egyesülete – elnökségi tag
Csemadok Füleki Alapszervezete – vezetőségi tag
Magyar Néprajzi Társaság – tag
1995-től napjainkig a Rakonca Ifjúsági Néptáncegyüttes vezetője és koreográfusa

Nógrád Közművelődéséért díj (2008)
Fülek Város Polgármesterének Díja (2010)

Rövid URL
ID39263
Módosítás dátuma2018. augusztus 20.

Hibát talált?

Üzenőfal