Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Varga László

Varga László

Titulus:

Mgr.

Végzettség:

Felsőfokú

Születési év, hely:

1948, Tósnyárasd

Tanulmányok:

Comenius Egyetem Bölcsészettudományi Kara

Munkakör, beosztás:

Értéktár Műhely – helytörténet

Utolérhetőség:

megyer@gmail.com

Életrajz:

1948. június 12-án születtem Tósnyárasdon, a galántai járás egyik kisfalujában. Az alapiskola alsó tagozatát szülőfalumban, a felső tagozatot Galántán végeztem a magyar tannyelvű alapiskolában. 1963-1966 között a Galántai Magyar Tannyelvű Középiskolát látogattam, ahol érettségiztem. Tanulmányaimat a Pozsonyi Comenius Egyetem Bölcsészkarán folytattam, 1967-1971 között. Itt szereztem tanári oklevelet történelem és nevelés-tudományi szakon.
1972-ben megnősültem, feleségem Varga Lancz Etelka (1948) magyar-szlovák szakos tanítőnő. 1973 óta élek feleségemmel Nagymegyeren, mint a helyi középiskola nyugalmazott tanára. Három gyermekünk született, László, Emese, Zsolt.
Szülőfalumban fiatalon, 1970-ben lettem a Csemadok helyi szervezetének elnöke.
Miután Nagymegyere kerültem igyekeztem rövid időn bekapcsolódni a város kulturális életébe. 1977-2013 között voltam a több mint 600 tagú Csemadok alapszervezet elnöke. Ezzel párhuzamosan aktívan dolgoztam a Szövetség járási és országos szerveiben. 1986-1990 között a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi ÍVálasztmányának titkára voltam.
1980-ban a nagymegyeri tájház egyik alapítója voltam, jelenleg ennek a tájháznak gondnoka vagyok. Ezt követőleg a kilencvenes évektől számos helyi köztéri szobor, emléktábla létrehozása fűzödik nevemhez. A kilencvenes évektől vagyok a város krónikaírója, a kulturális és iskolaügyi bizottság tagja, a műemlékvédelmi bizottság elnöke.
Mint nyugalmazott középiskolai tanár, a kilencvenes évektől foglalkozom helytörténeti kutatással. Az elmúlt közel két évtizedben ennek alapján 22 kiadványnak voltam szerzője, illetve társszerzője, köztük szülőfalumról Tósnyárasdról, illetve Nagymegyerről készült monográfiáknak. Ezért a tevékenységért 2012-ben a szlovákiai magyar helytörténészek szövetsége, a Pro Patria díjjal, 2014-ben Nagymegyer város polgármestere „Polgármesteri díjjal” értékelte munkámat.
Több évtizedes pedagógiai munkámért 2009-ben Nagyszombat Megye elnöke emléklapját vehettem át.

Kiadványok, publikációk

Tagság

Díjak

1-3. A Nagymegyeri Magyar Tannyelvű Gimnázium emlékkönyvei (1982, 1997, 2007 )
4. Múltunk és jelenünk, Fejezetek a Csemadok Dunaszerdahelyi járás alapszervezeteinek életéből, Csemadok Dunaszerdahelyi Járási Bizottsága, 1986, 57 old.
5. Az első lépések, A Csemadok Nagymegyeri Szervezetének és a Nagymegyeri járás Csemadok szervezeteinek megalakulása, Gyurcsó Alapítvány, 1999, 95 old.
6. Kulturánk szolgálatában, A Nagymegyeri körzet Csemadok szervezeteinek kialakulása és fejlődése, Gyurcsó Alapítvány, 2004, 139 old.
7. Új évezred küszöbén, Nagymegyeri olvasókönyv, Nagymegyer Város Önkormányzata, 2000, 300 old.
8. A nagymegyeri római katolikus templom 100 éve, Nagymegyeri Római Katolikus Plébánia, 2000, 14 old.
9. Tánczos Tibor,Varga László, Nagymegyer kulturális emlékei, KT Kiadó Komárom, 2000, 20 old.
10. Város a hadak útján, Nagymegyer 1848/49-ben, KT Komárom, 2001, 100 old.
11. Béke poraikra, Az 1. és a 2. világháború nagymegyeri áldozatai és hősei, Gyurcsó Alapítvány, 2002, 200 old.
12. Görföl Jenő-Kovács László-Limpár Péter-Varga László: Hol sírjaink domborulnak, Nap Kiadó, 2003, 119 old.
13. Amikor elindult a vonat, A deportálás ás kitelepítés története Nagymegyeren és környékén, Gyurcsó Alapítvány, 2007, 168 old.
14. Velünk éltek, A nagymegyeri zsidó hitközség története, Emlékfüzet a Holokauszt 60. évfordulójára, Nagymegyeri Városi Önkormányzat, 2004, 37 old.
15. Falu a nyárfák alatt, Tósnyárasd község monográfiája, Tósnyárasdi Önkormányzat, 2006, 262 old.
16. Cseri István esperes (1903-1959), Nagymegyeri Római Katolikus Plébánia, 2008, 48 old.
17. Nagymegyer 1268-2008, Nagymegyer város monográfiája, Nagymegyer Város Önkormányzata, 2009, 290 old.
18. Az 1. világháború emlékeztetői Pozsony vármegyétől a Muravidékig (társszerző), Győr város, 2010, 382 old.
19. Velünk éltek, A nagymegyeri zsidóság története, Komáromi Zsidó Hitközség, Komárom, 2010, 224 old.
20. Nemzedékek nevelői, Tanítók és tanítócsaládok a Kárpát-medencében (társszerző), Győr, 2011
21. A zene szárnyán, A nagymegyeri énekkari mozgalom 120 éve (1892-2012), Nagymegyeri Városi Művelődési Központ, Nagymegyer, 2012, 158 old.
22. Görföl Jenő-Kovács László: Hol sírjaink domborulnak, (társszerző), Media Nova M, Dunaszerdahely, 2013, 384 old.

Csemadok Országos Ellenőrző Bizottsága – tag
Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmánya Elnöksége – tag

Nagyszombat Megye elnöke emléklapja a több évtizedes pedagógiai munkáért (2009)
Pro Patria, a Szlovákiai Magyar Helytörténészek Szövetségének díja (2012)
Nagymegyer város polgármestere „Polgármesteri díja” (2014)

Rövid URL
ID58007
Módosítás dátuma2018. augusztus 20.

Hibát talált?

Üzenőfal