Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Nemesek faluja: Szap

Végh Ferenc: Nemesek faluja: Szap

Helytörténet – valamint a Bartalos család és a református egyház története
Kiadja a szapi református egyházközség / Rikker nyomda Bt. Győr. 2001.

Fullscreen Mode

Tartalom:
Dr. Bartalos Mihály – 1902-1945 (3) / Miért kell nekünk helytörténet? (5) / Mert nem ismerjük múltunkat, és a világ sem ismer minket! (5) / Hol található Szap? (7) / A táj kialakulása (7) / Honnan kerültek ide a magyarok? (9) / A honfoglalásról (11) / Honfoglalás után – országgá szervezés (13) / Ezeresztendős kisrégió: Csilizköz (13) / A vármegye kialakulása (14) / Az ország védelme (16) / Belső határőrök és vámosok (18) / Csilizköz földrajza (18) / A Duna hatása a tájra (19) / A települések kialakulási helyei (22) / A helységnévről: SCAP — SZAP (22) / Szapi ősnemesek (24) / Ököljog (25) / Rabszolgaság (25) / Nemesek és jobbágyok (28) / Adózók és zsellérek (29) / A családkutatás értelméről (30) / A Bartalos név eredetéről (31) / A curialista nemes Bart(h)alos családról (32) / Válaszra váró kérdések (33) / Báró Heölgyi (Hölgye?) és a Bartalos család (35) / „Melyik Bartalos vagy?” (36) / Bogyaiak (36) / Nagymadiak (38) / Bartosok (42) / Szapi Bartalosokról (44) / A nagyapa (46) / Szap további nemesei (46) / Urbárium (49) / Monográfiák (50) / „Nagyságos Szap község” pecsétjei (51) / Szap község szervezeti felépítése (57) / Szap község szervezeti felépítése (57) / A község belügyeinek szabályozása (59) / Letelepedési feltételek (64) / A tűzrendészet megszervezése (67) / Tűzoltók – 1892-től (70) / A Szapi Önkéntes Tűzoltó Egylet alapszabályai (70) / Árvizek, talajvizek – ármentesítés (73) / A Duna szabályozásáról (75) / Somorjai kálvinisták (78) / A szapi reformátusok régmúltjáról (79) / A reformátusok újabb korszakáról (96) / Szapi fényképek 1938-ból (111) / Csekesné a Bartalosokról (113) / Egyháztörténet 1945 után (115) / Református lelkészek (116) / A reformátusok legújabb korszakáról (117) / Református egyházi elöljárók (118) / Református tanítók, kántorok (119) / A szapi katolikusokról (121) / A szapiak nyáradi templomáról (124) / Hiedelmek és hagyományok Szapon (126) / Hajómalmok és vízimolnárok (131) / A fennállott Medvei és Szapi Molnár Czéh helyébe alakult Medvei és Szapi Molnár Ipartársulat alapszabályai (136) / Vége a molnárságnak (139) / Szap Községi Olvasókör – 1911-től (144) / Az első világháború hősi halottai (146) / Csehszlovákia része lettünk (146) / Szap – Sap – Palkovičovo – Szap – Sap (147) / Szapi események 1900-tól 1931-ig (148) / Posta (149) / Műkedvelő tűzoltók (150) / Csallóköz út- és vasúthálózata (153) / Dűlők, legelők és szigetek (155) / Tájszólások- szólásmondások (156) / Aranyászok, halászok, takácsok (158) / Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet (162) / A régi futballról (162) / 1938-tól 1945-ig (164) / Leventék – Szaptól Dániáig (166) / Újra „csehszlovákok” lettünk (168) / Községi vezetők 1945 után (169) / Községfejlesztések (169) / A deportálásról (172) / Szapi kommunisták (175) / Egységes Földműves Szövetkezet – JRD (176) / Tömegszervezetek (178)
Községi krónika 1968-tól (179) / 1969 krónikája (180) / 1970 krónikája (181) / 1971 krónikája (182) / 1972 krónikája (182) / Krónikásváltás 1973-ban (184) / 1974 krónikája (185) / 1975 krónikája (185) / 1976 krónikája (186) / 1977 krónikája (187) / 1978 krónikája (188) / 1979 krónikája (188) / 1980 krónikája (189) / 1981 krónikája (189) / 1982 krónikája (190) / 1983 krónikája (191) / 1984 krónikája (192) / 1985 krónikája (193) / 1986 krónikája (194) / 1987 krónikája (195) / 1988 krónikája (196) / 1989 krónikája (196)
Egy kis nosztalgia (197) / Szerény örökségem (201) / Egy népdal nyomában (202) / A „mónárok” veszedelme (203) / Megjelent, mint Madban a “gëríny ” ( 205) / Inkább a hit, mint a birtok (206) / Tóparti „nádfedeles”, meg a halászcsárda (207) / Új lelkésznő Szapon (208) / Van-e rangja a tudásnak? (208) / Címeravatás és zászlószentelés (209) / Szapról, 1990-től (214) / Szap, az 1998-as adatok tükrében (215) / Szapról, 1999-től (216) / Labdarúgás (219) / Dr. Bartalos Mihály életrajza (220) / Bartalos Mihály Árpád (223) / Bartalos Gábor Zoltán (224) / Bartalos Gergely Bertalan (225) / Bartalos családfa Nagymadtól Szapon át New Yorkig (227)
Fejezetcímek (232) / Forrásmunkák 232)
Végh Ferenc nyomtatásban megjelent művei 2000-ig  (242) / Könyvek (242) / Újságcikkek (242)

KategóriaEgyéb kiadványok
Műfajhelytörténet
TelepülésSzap [Sap]
Év2001
Kiadó Rikker nyomda Bt. Győr
Rövid URL
ID92716
Módosítás dátuma2017. október 20.

Hibát talált?

Üzenőfal