Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Régmúlt idők őrzője: Medvesalja

A Medves-hegy vidékén a hajdani Nógrád és Gömör-Kishont vármegye osztozott, majd a trianoni országhatár vágta ketté. Ma a Rimaszombati járás délnyugati csücskében találjuk. Elnevezése újkori eredetű, névadója a tájból kiemelkedő hegység. Népessége a történeti kutatások szerint az Árpád-kortól kezdve folytonosságot mutat, amelyben a török korban sem következett be jelentős változás. A vidék lakóit a palóc, ezen belül a barkó népcsoporthoz sorolják.  A falvak többsége irtásokon jött létre. A lombos erdőktől elhódított gyengébb minőségű szántókon az önellátást sem mindig biztosító földművelés alakult ki, ezért az erdei legelőket hasznosító állattartás a vidék fontos gazdálkodási ágazata volt. A háború előtt sokan a környékbeli kő- és szénbányákban is dolgoztak.

 

Question 1 of 13

1. kviz-medvesalja-1Medvesalját a néprajzosok Zoboralja mellett a legarchaikusabb felvidéki tájegységnek tartják. Nagyobbik része Szlovákiához tartozik, hat falu alkotja. Tőzsér Árpád Kossuth-díjas költő, a közeli Péterfala szülötte Útbaigazító c. versében írja a tájegységről. „Az öt kicsi falu körülüli Bástot, mint a tábortüzet este a cigányok.

Melyik a kakukktojás?

Question 1 of 13

Question 2 of 13

2.

kviz-medvesalja-2A Medves szó jelentése megosztja a kutatókat, legnagyobb valószínűséggel a hegy és így a tájegység nevét arról kapta, hogy:

Question 2 of 13

Question 3 of 13

3. kviz-medvesalja-3A hagyomány szerint Medvesalja legrégibb települése Óbást volt. Ott élt a Básti család, amelyben három fiú született. Amikor a gyerekek felcseperedtek, a vagyon elosztásán összevesztek. A két fiú elhagyta a portát, átkelt a dombon, a legkisebbik a szülői háznál maradt. Ahol az egyik fiú letelepedett, ott Bartalyusbást néven jött létre új település, ahol a másik fiú házat épített, azt Egyházasbástnak nevezték.

Kik népesítették be e falvakat?

Question 3 of 13

Question 4 of 13

4. kviz-medvesalja-4Pogányvár. Ahol Sőreg, Ajnácskő és Óbást határai összefutnak, emelkedik a magasba Medvesalja legismertebb nevezetessége, egy fennsík, vulkanikus táblahegy, turisták kedvelt úti célja, a Pogányvár (587m). Ez a 223 hektárnyi természetvédelmi terület a Medvest is magába foglaló Cseres-hegység legértékesebb területei közé tartozik. A fennsík szélein lejtőmozgás által lesuvadt hatalmas sziklaszirtek és látványos kőtengerek találhatók. Lejtőmozgás következtében jött létre az a 31 barlang is, amelyek közül leghosszabb az Oszlopos-barlang (182 m). A hagyomány szerint alagút vezetett innen egy közeli várhoz.

Melyikhez?

Question 4 of 13

Question 5 of 13

5. kviz-medvesalja-5Legendák. A Pogányvárban bronzkori település nyomait találták, a fennsík peremén kelta kori kőfal maradványai láthatók. A hegyre Óbástból tanösvény vezet fel. Számtalan legenda is fűződik hozzá. Ezek olvashatók a környék kiváló ismerője, a dobfeneki Farkas Ottó könyveiben is.

Melyikben?

Question 5 of 13

Question 6 of 13

6. kviz-medvesalja-6Ördög János. A Pogányvár egyik jellegzetes, egykor ember alakú kőbálványa az Ördög János nevet kapta.

Miért?

Question 6 of 13

Question 7 of 13

7. kviz-medvesalja-7A Zách nemzetség tragédiája. 1330. április 17-én hajtotta végre a magyar történelem egyik leghírhedtebb merényletét Zách Felicián, aki Károly Róbert királyra és családjára támadt. Zách Felicián főúr váratlanul jelent meg a visegrádi palotában az éppen ebédre készülődő uralkodónál, és karddal a királyi családra támadt. A merénylő először Károly Róbert kezén ejtett könnyű sebet, majd Erzsébet királynéra támadt, és levágta a gyermekeit védelmező asszony négy ujját. Végül Erzsébet étekfogója tette ártalmatlanná. A merénylőt a terembe nyomuló vitézek lekaszabolták. Károly király azonban ennyivel nem elégedett meg: harmadíziglen állt bosszút a gyilkossági kísérletért. Zách Klárának, aki addig Erzsébet királynő udvarhölgyei között szolgált, orrát és ajkát, valamint nyolc ujját levágták, és elrettentésként lovon hurcolták körbe az országban, miközben azt kellett skandálnia: Így járnak a királyhoz hűtlenné válók! Állítólag Medvesalján temették el őket.

Honnan tudunk a szörnyű esemény megtörténtéről?

Question 7 of 13

Question 8 of 13

8.

kviz-medvesalja-8Milyen művészeti alkotások örökítették meg a Zách család tragédiáját?

Question 8 of 13

Question 9 of 13

9. kviz-medvesalja-9Medvesalján nyugszik a Zách nemzetség? A hagyomány szerint a gömör-nógrádi főnemes, Zách Felicián, Csák Máté egykori szövetségese azért ragadott kardot, hogy megbosszulja a leánya, Klára tisztességén esett csorbát, akit Erzsébet királyné fivére, az udvarban tartózkodó Kázmér lengyel herceg becstelenített meg a királyné közreműködésével. Hogy a lemészárolt családot hova temették, a történelmi források nem örökítették meg. A néphagyomány viszont igen, amelynek Farkas Ottó újságíró akadt a nyomára a Medvesalján, s az Ördög János ugratása c. könyvében meg is örökítette. Ebben a régióban évszázadokon át – igaz csak szűk körben – öröklődött az a történet, hogy a Zách család kivégzett tagjait birtokukon, a tájegység egyetlen templomának kriptájába temették. Amikor 1938-ban felszedték a templom padlózatát, alatta hét holttestet találtak, majd újra bebetonozták a kriptát.

Melyik faluban áll ez a templom?

Question 9 of 13

Question 10 of 13

10. kviz-medvesalja-10Petőfi Vecseklőn felejtett kardja. Nagy költőnk karddal az oldalán Várgedéről Somoskőre indult, visszafelé barátaival megállt Vecseklőn is. Éjszaka az ágyon fekve hallotta többször is: Gyere ki, ha kedves az életed! Odakint legények ácsorogtak, és ököllel fenyegetőztek. „Hallod-e te, szoknyapecér Petőfi? Gyere ki, ha kedves az életed!”, kiabálta egy hórihorgas mérgesen. Kedves az életem, azért nem megyek ki, motyogta magában Petőfi, de nem értette, miért fenyegetőznek odakint a legények, hiszen egy lánnyal se állt szóba a faluban. „Visszajövünk!”, ordították a fiatalok. Félreértés történhetett, gondolta Petőfi, de nem vette tréfának a fenyegetést. Nem várta meg a reggelt, társai nélkül indult vissza Várgedére. Olyan sietve távozott, hogy még a kardját is ott felejtette. A vendéglátó a Juhász család megörült a kardnak, azt hitték, a költő ajándékként hagyta náluk, és büszkén mutogatták mindenkinek.

Mi történt a karddal?

Question 10 of 13

Question 11 of 13

11. A betyárunoka. Pár éve hunyt el, a Hidegkúton élt egyik utolsó parasztzenész, aki anyai ágon a híres mátrai betyár, a környéken gyakran megjelenő Vidróczki Marci dédunokájának tartotta magát.

Ki volt ő?

Question 11 of 13

Question 12 of 13

12. kviz-medvesalja-12Könyv és CD a tájegységről. A péterfalai származású Hriagyelné Pelle Andrea szerkesztésében 2006-ban jelent meg a Csemadok Művelődési Intézetének gondozásában a Sej, Bást falu sáros… néprajzi, népzenei kiadvány, amely később CD-vel egészült ki. A könyv első, elméleti fejezete Medvesalja történelmi, társadalmi és kulturális jellemzőit mutatja be. A könyv második alfejezete maga a dallamtár. Az adatközlők gyermekdalokat, évközi szokásokhoz kapcsolódó dalokat, pásztor-, katona-, lírai-, tréfás-, mulatódalokat és balladákat énekelnek, amelyeket a gyűjtők 1957 és 2005 között rögzítettek. Sokrétű gyűjtemény, mely nemcsak közzéteszi, hanem több oldalról, külső összefüggéseiben is bemutatja Medvesalja népdalait. A kiadvány előnyére szolgál, hogy a CD megjelenésével a medvesaljai népdalok meghallgatásának, megtanulásának és továbbadásának lehetősége is megnyílik az érdeklődők előtt.

Mi a kiadvány teljes címe?

Question 12 of 13

Question 13 of 13

13. I3010057.JPG

Mária-kút. Búcsújáróhely a Medvesben, Vecseklő és Újbást határán, a Lőrince-patak partján. Egy forrás található ott, vizének gyógyhatást tulajdonítanak, „hasznos”-nak tartják. Az első csoda akkor történt, amikor megszólalt tőle egy néma pásztorgyerek, akinek maga Mária jelent meg. Történt, hogy egyszer a csordásfiú megszomjazott, kereste a tiszta vizet a patak medrében, amikor egy mosolygós, szép arcú, kék ruhás asszony jelent meg a fák között. Kérte a fiút, hogy a meder oldalában kaparjon egy gödröcskét, abban forrás fakad majd, és szomját olthatja. A fiúcska túrta a harasztot, kaparta a földet... Vékonyka ujjacskái nyomában hamarosan víz fakadt. Lehajolt, nagyokat kortyolt a forrásból, aztán boldogan futott vissza a legelőre. Apját megpillantva, a karját felemelve hangosan kiabálta: Édesapám, édesapám, forrást találtam! A néma gyerek csodás gyógyulásának gyorsan híre ment a környéken.

Question 13 of 13


 

Kategóriahelytörténet
TelepülésÓbást [Stará Bašta], Egyházasbást, Újbást [Nová Bašta], Vecseklő [Večelkov], Tajti [Tachty], Medveshidegkút, Hidegkút [Studená], Dobfenek, Dobfenék [Dubno]
Rövid URL
ID68880
Módosítás dátuma2015. szeptember 2.

Hibát talált?

Üzenőfal