Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Hős vagy áruló?

 

Question 1 of 10

1. A Görgey családról tudjuk, hogy gyökereik a Szepességből erednek, a tábornok is egy szepességi faluban, Toporcon látta meg a napvilágot. A magyar irodalom talán legismertebb, e tájakon játszódó regénye A lőcsei fehérasszony. Jókai Mór könyvének cselekménye a Rákóczi szabadságharc idején játszódik, az ostromló császári csapatoknak egy asszony árulásával sikerül bevenniük Lőcsét.

Ki volt ez az asszony?

Question 1 of 10

Question 2 of 10

2. Görgei eredetileg, Görgeyként írta a nevét. Sok más kortársához hasonlóan csak utólag váltotta fel i betűvel az ipszilont.

Mi volt ennek az oka?

Question 2 of 10

Question 3 of 10

3.

Köztudomású, hogy Görgei vegyészetet tanult Prágában. Rövid tudományos pályafutása során egész szép tudományos sikereket ért el, például a kókuszolaj zsírsavainak vizsgálatával. E témában írta meg szakdolgozatát is. A kókuszolajat napjainkban is gyakran használják.

Mi célból?

Question 3 of 10

Question 4 of 10

4.

A forradalom első hónapjaiban Görgei az Országos Nemzetőrségi Haditanács titkáraként a formálódó honvédség felfegyverzésének egyik szervezője volt. Javasolta a magyar kormánynak egy hazai csappantyú és gyutacs gyár létrehozását. Kossuth, pénzügyminiszterként, ekkoriban találkozott először Görgei nevével.

Kérdésünk a következő: Ki volt a forradalmi kormány miniszterelnöke?

Question 4 of 10

Question 5 of 10

5.

Görgeinek büszke, nyakas természete miatt sok konfliktusa volt tiszttársaival. A szabadságharc későbbi tábornokával, Perczel Mórral már a harcok első hónapjaiban összekülönbözött, pedig első nagy hadi sikerüket is közösen aratták. Az ozorai csatában (1848. október 7.) legyőzték Roth és Philippovich vezérőrnagyok horvát csapatait.

Mi volt az ütközet különlegessége?

Question 5 of 10

Question 6 of 10

6.

Az ozorai ütközettel egyidőben Bécsben kitört egy újabb forradalom, a császár álruhában menekült el a városból. A magyar csapatok előtt remek alkalom kínálkozott a bécsi forradalom megsegítésére, ezért benyomultak Ausztriába. Október 30-án azonban a tapasztalatlan magyar honvédeket szétkergették a császári csapatok, Görgeinek is menekülnie kellett.

Hol történt a csatavesztés?

Question 6 of 10

Question 7 of 10

7. „Az 1849. február 12-én kelt hadügyminiszteri rendelet a feldunai hadtestet magyar királyi 16. hadosztály névvel (…) altábornagy fővezérlete alá helyezi. Midőn ezt az egész 16. hadosztállyal szolgálati úton közlöm, felhívok minden alám rendelt törzs- és főtiszt urat, fogadják ezt a látszólagos megaláztatást ugyanazzal az egykedvűséggel, amilyennel én magam, lemondván hadtestparancsnoki önállóságomról, az együtt ülő országgyűlés határozatának engedelmeskedve.

Ki lehet az idézetben szereplő altábornagy, akinek kinevezésére Görgei megaláztatásként tekint?

Question 7 of 10

Question 8 of 10

8.

Dembiński leváltása, majd a frissen kinevezett Vetter Antal ágynak dőlése után március végén Görgeit tették meg a magyar seregek fővezérének. A terv a Dunántúl felszabadítása volt, amelyet Görgei kis híján végre is hajtott. Győztes ütközetek sorát vívta, a hadjárat végén, május 21-én Budát is bevette.

Görgei alábbi ütközetei közül melyik a kakukktojás, melyikben szenvedett vereséget?

Question 8 of 10

Question 9 of 10

9.

Görgeit, Kossuth hathatós közreműködésével, a szent ügy elárulójának kiáltották ki. A forradalom bukása után közmegvetés tárgya lett az Ausztriába internált egykori honvédtábornok. Görgei ugyan igyekezett megmagyarázni tetteinek mozgatórugóit, Gazdátlan levelek című művében fiktív levelek formájában írta meg saját szemszögéből a szabadságharc eseményeit, de jóideig  nem boldogult a közvélemény ellenszenvével. Nem ő volt az első a magyar irodalomban, aki ilyen  formában közölte gondolatait az utókorral.

Hanem ki?

Question 9 of 10

Question 10 of 10

10.

Az egyik legismertebb népi írónknak, Féja Gézának van egy kevéssé ismert regénye, a Visegrádi esték. Ebben a könyvben Görgei élete alkonyán tekint vissza a szabadságharcra, barátaira, ellenségeire és a sorsát meghatározó eseményekre. Időnként egykori harcostársának szelleme jelenik meg szobájában, akivel végigvitatkozzák az éjszakát.

Ki ez a szellem?

Question 10 of 10


 

Kategóriatörténelem
Rövid URL
ID108508
Módosítás dátuma2019. június 5.

Hibát talált?

Üzenőfal