Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

A szabadságharc Pozsonyban kivégzett vértanúi

 

Question 1 of 8

1. pozsonyi-vertanuk-1

Az első pozsonyi vértanút, Dressler (Kurz) Dániel Keresztélyt január 18-án végezték ki. Pozsonyban született 1815-ben, szülei szappanfőzésre tanították, ő azonban színésznek csapott fel. Tehetsége nem volt, ezért csupán súgó lett. Később a Demokrata egyletben a szókimondó fiatalember nagy tekintélyre tett szert.

Mi volt az ellene felhozott vád?

Question 1 of 8

Question 2 of 8

2. pozsonyi-vertanuk-2

Baldini János olasz származású pozsonyi vértanút március 27-én végezték ki. A pozsonyi haditörvényszék a Ceccopieri ezred legénységének „hűtlenségre való csábítása” miatt, továbbá mivel ő maga is részt vett a harcokban, előbb kötél általi halálra ítélte, majd később ezt agyonlövésre enyhítették.

Hol született Baldini János?

Question 2 of 8

Question 3 of 8

3. pozsonyi-vertanuk-3

A harmadik pozsonyi vértanú Barta József volt. Besorozták az egyik Bars megyei gerilla-csapatba, majd csakhamar honvéd őrmesternek nevezték ki. Simonyi Ernő alatt szolgát, akinek csapatai bevették Verebélyt. Ezek után a honvédek betörtek sóhivatali pénztárba. Később a császáriak Simonyi csapatait szétverték, Bartát pedig több társával Pozsonyba szállították, és őt március 30-án kivégezték.

Hol született?

Question 3 of 8

Question 4 of 8

4. pozsonyi-vertanuk-4

Pozsony vármegye Éberhárdon született másodalispánját május 24-én végezték ki. Tagja volt a vármegye honvéd bizottmányának. Amikor a vármegye császári kézre került, az osztrákok azt követelték, hogy a vármegye minél több katonát állítson ki a cs.k. hadsereg részére. Az, hogy ez nem történt meg, leginkább a másodalispán érdeme. Ezzel szemben hivatalos felhívásban szólította fel Ollé Ignácot, az Alsó-csallóközi járás főszolgabíráját, hogy állítson ki katonákat a honvédség részére.

Ki volt ő?

Question 4 of 8

Question 5 of 8

5. pozsonyi-vertanuk-5

Nimnichter Jánost május 31-én akasztották fel a pozsonyi Szamárhegyen. Az ellene felhozott vád szerint a Civallart-ulánusok két tizedesét rávette, hogy hagyják ott a császári csapatokat és lépjenek át a honvédséghez.

Melyik városban született?

Question 5 of 8

Question 6 of 8

6. pozsonyi-vertanuk-6

Mednyánszky Lászlót és Gruber Fülöpöt június 5-én végezték ki a Szamárhegyen. Mednyánszky 1838-ban belépett a magyar királyi testőrségbe, ahol összebarátkozott Görgey Artúrral. 1846-ban kilépett a hadseregből, és Bars vármegyében telepedett le, melynek később - az utolsó országgyűlésen - követe volt. Június 15-én jelentkezett a honvéd hadseregbe. Részt vett a délvidéki harcokban, majd Lipótvár erődítési parancsnokává nevezték ki. Többször sikerült megakadályozni a vár feladását. Végül február 2-án Lipótvár is elesett. A várparancsnok Ordódy Kálmán a hadbírósági tárgyaláson azt vallotta, hogy a várat csak Mednyánszky és társai terrorjának engedve nem adta fel, így Mednyánszky Lászlót és Gruber Fülöpöt kötél általi halálra ítélték. Haynau kinevezése után néhány nappal elrendelte a kivégzés végrehajtását, így Mednyánszky László és Gruber Fülöp vált a bresciai hiéna nevéhez kötött megtorlás első vértanújává.

Ki volt az a császári altábornagy, akinek sikerült Lipótvárat bevennie?

Question 6 of 8

Question 7 of 8

7. pozsonyi-vertanuk-7

Rázga Pál, evangélikus lelkész 1798-ban született egyszerű származású szlovák polgári családban. Gimnáziumba Modorba járt, majd Pozsonyban folytatta tanulmányait és Bécsben végezte el a teológiát. 1835-ben megalapította a Pozsony megyei esperességi özvegy- és árvanyugdíj-intézetet. 1846-ban lett a pozsonyi német evangélikus egyház lelkipásztora. 1848-ban megszervezte a pozsonyi nemzeti egyesületet és ő szervezte a nemzetőrséget is, mely Szenic felé indult Hurban légiói ellen. Amikor Kossuth a Zöldfa-fogadó erkélyéről beszédet intézett az összegyűlt tömeghez, ő volt az, aki a beszédet németre fordította. Amikor Welden elfoglalta Pozsonyt, Rázgát bebörtönözték. Hosszú ideig börtönben sínylődött, majd Haynau elé került a per, aki kötél általi halálra ítélte a lelkészt.

Hol született Rázga Pál?

Question 7 of 8

Question 8 of 8

8. pozsonyi-vertanuk-8

A mártírhalált halt pap Vághosszúfalun született, tanulmányait Nagyszombatban kezdte, majd 1819-1822 között a pesti papi szemináriumban folytatta. 1823-ban Esztergomban szentelték pappá. Galántán, Szeredben, Alsóhatón volt pap. 1828-ban került Nagymácsédra, majd 1844-ben Sopornyára. A szabadságharc kitörésének kezdetétől a forradalmat támogatta. Híveit a szószékről buzdította a helytállásra. A szabadságharc sikereit a Te Deum hálaénekkel ünnepelték a sopornyai templomban. A peredi csata után elfogták. 1849. július 14-én Pozsonyba hurcolták több társával együtt. Amikor Nagymácsédon keresztül vitték megkötözve, a falu népe nagy tömegben kísérte szeretett papját a diószegi úton. A fenyegetővé váló megmozdulásnak a kísérő katonaság csak kemény fellépéssel tudott véget vetni. A papot hazaárulás és felségsértés vádjával golyó általi halálra ítélték és kivégezték.

Ki volt a pap?

Question 8 of 8


 

Kategóriahelytörténet / történelem
TelepülésPozsony [Bratislava]
Rövid URL
ID83044
Módosítás dátuma2016. október 10.

Hibát talált?

Üzenőfal