Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Pázmány Zoltán (szilasi és laki)

Pázmány Zoltán (szilasi és laki)

* 1869. március. 26. Esztergom-Szentgyörgymező – † 1948. május. 21. Szilas (Komárom megye) / jogász, egyetemi tanár, rektor

Pázmány Zoltán (szilasi és laki), jogi- és bölcseleti doktor, jogakadémiai tanár, született Esztergom-Szentgyörgymezőn, hol atyja Pázmány Béla herczeg-primási intéző volt (anyja lidértejedi Kováts Róza). Pázmány középiskoláit Komáromban, Győrött, Esztergomban végezte. Rómában három évig a pápai Gergely-egyetemen bölcseletet, Budapesten jogot hallgatott. Ez utóbbi helyen bölcseleti s jogi doktori oklevelet nyert. Szabadkán joggyakornok, Bács-Topolyán, Fiuméban kir. aljegyző, 1896-tól a kecskeméti ev. ref. jogakadémián, 1903 óta pedig Pozsonyban a római jog rendes tanára, s a budapesti egyetem magántanára. Több ízben tett nagyobb utazást külföldön, és látogatta az ottani nagyobb egyetemeket, a párizsit, a londonit, a lipcseit, a zürichit és a bécsit. Az Erzsébet Tudományegyetem (Pozsony – Pécs) római jogi professzora, tanszékvezető (1914–1939), jogi kari dékán (1930/1931), rektor (1933/1934).
A német lovagrend kis keresztese, a római Arkadia-akadémia tagja, városi hites fordító, a jogi vizsgáló bizottság elnöke, Szilas-község (Komárom megye) Pázmány-könyvtárának alapítója. Lakszakáloson (Komárom megye) Kováts József, bátorkeszii református pap, a híres pomológus házát emléktáblával jelölte.
Saját neve, Excelsior és Mac Donald álnevek alatt sok eredeti,fordított szépirodalmi s szakcikket írt a komáromi, szekszárdi, bács-topolyai, kecskeméti, pécsi s debreceni lapokba. A Győri Közlönyben, a Jogban több eredeti s francia, német, olasz, angol, svéd és orosz költőkből fordított költeményei jelentek meg; egy-két genealógiai és heraldikai cikket is írt.

Munkái:
– Rosmini-Serbati tana az eszmék eredetéről. Budapest, 1890.
– Hypnotizmus. Győr, 1892.
– A haszonélevezet a római jogban. Kecskemét, 1901.
– Követelések feletti zálogjog. U. ott, 1903.
– A szilasi és laki Pázmány-Nemzetség. Pozsony, 1904.
– A római jog institutiói I – VI. rész, Pozsony, 1908 – 1910
– Il diritto romani in Ungheria, Pozsony, 1913
– Újabb adatok a papyrológiában, Pécs, 1933

Életrajzi irodalom:
– Baranya vármegye és Pécs szab. kir. város közigazgatási almanachja / szerk. Katics Antal. – Pécs : Kultúra, 1933. – p. 222-223.
– Benke József: Az Erzsébet Tudományegyetem rektorai és dékánjai. – Pécs : POTE, 1998. – p. 163-165. : ill. (PC 6910)
– A M. Kir. Erzsébet Tudományegyetem és irodalmi munkássága 2. kötet / szerk. és kiad. Szabó Pál. – Pécs : Dunántúl, 1940.
– Magyar életrajzi lexikon / főszerk. Kenyeres Ágnes. – Budapest : Akadémiai Kiadó, 1967–1994.
– Memoria professorum Quinqueecclesiensium. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2000. : ill. (PC 7114)
– Pécs lexikon / főszerk. Romváry Ferenc. – Pécs : Pécs Lexikon Kulturális Nonprofit Kft., 2010. : ill.
– Pécsi egyetemi almanach I. kötet. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem, 2015. – p. 62. : ill.
– Pécsi fejek / szerk. Zsadányi Oszkár és Klamár Gyula. – Pécs : Pécsi Irodalmi és Könyvnyomda Rt., 1928. – p. 63-64.
– Pécsi jogászprofesszorok emlékezete, 1923-2008 : Antológia / szerk. Kajtár István. – Pécs : Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar, 2008. – p. 291-301. : ill. (PC 9624)
– A pécsi joghistóriai műhely az ezredfordulón / szerk. Szekeres Róbert. – Pécs : Janus Pannonius Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 1999. – p. 10. (PB 8994/4)
– Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. – Budapest : Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 1981.
– Kamarai Közlöny, 1999.02.05:2. : ill. Új Dunántúli Napló, 2000.01.13:2.

Tevékenységi hely: Pécs, Szilas

A Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem vezetősége az 1930/1931-es tanévben
[fotó]: Mansfeld Géza, Deák János, Bozóky Géza, Pázmány Zoltán, Tolnai Vilmos

Fullscreen Mode

A szilasi és laki Pázmány-Nemzetség. Pozsony, 1904.

Kategóriaországos
Életéhez kapcsolódó településekSzilas [Brestovec]
Működési ideje19. század / 20. század
Tevékenységi köregyetemi oktató
Forrásinformációkhttp://www.csgyk.hu/baranyai-neves-szemelyek-bongeszo/10856/ * http://mek.oszk.hu/03600/03630/html/p/p19394.htm * https://hu.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1zm%C3%A1ny_Zolt%C3%A1n
Rövid URL
ID93419
Módosítás dátuma2017. december 7.

Hibát talált?

Üzenőfal