Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Molnár János

* Garammikola, 1938. jan. 16. / vallástörténész, lelkész, orientalista, egyetemi docens

Párkányban érettségizett, Prágában a Károly Egyetem Comenius Evangélikus Teológiai Karán 1958–1963 között teológiát végzett. 1961-től, teológiai tanulmányaival párhuzamosan, a Károly Egyetem Bölcsészkarán szemitológiát és arabisztikát is hallgatott. Tanulmányait 1968-ban, a po.-i Komenský Egyetem BTK-án fejezte be. 1973- ban Prágában doktorált.

Po.-ban 1965–1968- ban segédlelkész, majd 1968-tól az Egyetemi Könyvtár tudományos dolgozója volt. Feldolgozta a könyvtár tulajdonában levő judaista irodalmat, egy arab–török és perzsa nyomtatványgyűjteményt, amelyet 1980-ban publikált. 1985–1990 között a Közel-Keleten (Egyiptomban, Jordániában és Irakban) tolmácsként, szakértőként, tanácsadóként dolgozott. Munkája során tanulmányozta az ottani népek kultúráját, a mohamedán vallás és szokásjog mellett leginkább a keleti keresztyén közösségek történelmét, egyházi életét. 1992 jan.-tól 1995 szept.-ig a prágai Károly Egyetem Ev. Teológiai Karán adjunktusként vallástörténetet, a ref. diákoknak homiletikát és magyar egyháztörténetet tanított. Később (1995– 1998) a po.-i Komenský Egyetem BTK-án vallástörténetet tanított. A (komáromi) Kálvin J. Teológiai Akadémia indulásától (1994 szept.) az intézet Vallástörténeti és Filozófiai Tanszékének vezetője, 1997-től az intézet dékánja. Ezt a tisztségét a Selye Egyetem megalakulása (2004) után is betölti. Habilitációs munkáját, A keresztyénség, keresztyén vallások és felekezetek vallástörténeti szempontból címmel, a po.-i Komenský Egyetem Ev. Teológiai Karán, 2004 nov.-ben védte meg. Prágai oktatómunkájával egy időben a réte–boldogfai ref. anyaegyház és a szenci leánygyülekezet lelkipásztora, zsinati képviselő. Orientalisztikai tanulmányait szakfolyóiratokban publikálja.

Művek: Orientálne tlaèe z knižnice Saveta Bega Pasagica v Univerzitnej knižnici v Bratislave, 1980.

Irodalom: Ján Paulíny: Orientálne tlaèe z knižnice Saveta Bega Pasagica…, Knižnice a vedecké informácie 1981/1.

F. Z.

Kategóriaországos
Életéhez kapcsolódó településekGarammikola [Mikula], Párkány [Štúrovo], Pozsony [Bratislava]
Működési ideje20. század / 21. század
Tevékenységi köregyetemi docens / lelkész / orientalista / vallástörténész
ForrásinformációkA cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918—2004, Főszerkesztő: Fónod Zoltán, Második javított, bővített kiadás.
Rövid URL
ID125856
Módosítás dátuma2021. június 8.

Hibát talált?

Üzenőfal