Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Lanstyák István

* Losonc, 1959. júl. 13. / nyelvész, egyetemi docens

A losonci gimnázium növendéke, Selmecbányán, a külföldi tanulmányokra előkészítő gimnáziumban érettségizett (1978), majd 1983-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen magyar– angol szakos tanári oklevelet szerzett. 1983– 1986-ban a selmecbányai előkészítő gimnáziumban tanított, 1986–1989-ben a po.-i Komenský Egyetem BTK-nak aspiránsa, 1989 szept.-től a Magyar Nyelv és Irodalom Tanszék adjunktusa, 1999-től egyetemi docens. 1989-ben bölcsészdoktori, 1995-ben kandidátusi címet szerzett (melyet később PhD-vé átminősítettek).

Kutatási területe a szociolingvisztika, ezen belül a kétnyelvűség-kutatás és a dialektológia. Tudományos ismeretterjesztő írásokat 1988-tól, nyelvészeti tanulmányokat 1989-től publikál. Sajtó alá rendezte (Repiszky Tamással) Fábry Zoltán Üresjárat 1945– 1948 (1991) c. naplóját. Több nemzetközi nyelvészeti kutatás résztvevője. 2001-ben részt vett a Gramma Nyelvi Iroda megalakításában, melynek ma is munkatársa. 2001-től részt vett a Szent Pál Akadémia által készített új Újszövetség-fordítás nyelvi ellenőrzési munkálataiban. Újabban fordításelméleti kérdésekkel is foglalkozik. A magyar nyelv Szlovákiában c. kötetét 2001-ben a Posonium Irodalmi Díj Fődíjával jutalmazták. Munkássága alapján korábban a Szenci Molnár Albert Alapítvány díjazottja volt (1995).

Művek: A szlovák nyelv árnyékában. A magyar nyelv helyzete Csehszlovákiában 1918–1991, tan. = Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségről (szerk.: Kontra Miklós), Bp. 1991; A magyar–szlovák kétnyelvűség kutatásának néhány módszertani kérdéséről, tan. = Kétnyelvűség a Kárpát-medencében II. (szerk.: Győri-Nagy Sándor és Kelemen Janka), Bp. 1992; Diglosszia és kettősnyelvűség, tan. = Kétnyelvűség, Bp. 1993; A magyar–magyar diglosszia néhány kérdéséről, tan., uo. 1994; A szlovákiai magyar argó néhány kérdéséről, tan. = Kétnyelvűség és magyar nyelvhasználat (szerk.: Kassai Ilona), Bp. 1995; A magyar nyelv többközpontúságának néhány kérdéséről, tan., Nyelvőr 1995/3; Kinek (nem) jó a kétnyelvű oktatás, tan., ISZ 1996/5; Nyelvünkben – otthon, Dsz. 1998; A magyar nyelv szlovákiai változatainak sajátosságai, Egyetemi Füzetek 1., 1998; A magyar nyelv Szlovákiában, Bp.–Po. 2000; Magyar nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség. Nyelvi változók a szlovákiai és magyarországi középiskolások néhány csoportjának magyar nyelvhasználatában (Szabómihály Gizellával), 1997; Magyar nyelvtervezés Szlovákiában. Tanulmányok és dokumentumok (Szabómihály Gizellával), 2002.

Irodalom: Fenyvesi Anna: Magyar diglosszia Szlovákiában, Budapesti Könyvszemle 1995/2; (angolul) Budapest Review of Books 1995/2; Kontra Miklós: A Magyar nyelvhasználat – iskola – kétnyelvűség c. kötetről, Kritika 1998/1; uő: Magyar Tudomány, 1998/6; Tolcsvai Nagy Gábor: A nyelvi norma, Bp. 1998; uő: Magyar Nyelvőr, 1998/2; Fonalka M.: A magyar nyelv Szlovákiában c. könyvről, Slavica XXXI., 2001.

F. Z.

Kategóriaregionális
Életéhez kapcsolódó településekLosonc [Lučenec], Selmecbánya [Banská Štiavnica], Pozsony [Bratislava]
Működési ideje20. század / 21. század
Tevékenységi köregyetemi docens / nyelvész
ForrásinformációkA cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918—2004, Főszerkesztő: Fónod Zoltán, Második javított, bővített kiadás.
Rövid URL
ID125687
Módosítás dátuma2021. május 25.

Hibát talált?

Üzenőfal