Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

* Pozsony, 1847. december 1. – † Szombathely, 1921. augusztus 31. /  geológus, az
MTA levelező tagja (1887)

Középiskolai tanulmányait a kalksburgi jezsuita gimnáziumban végezte 1859–1867-ben. Ezt követően két évig jogot hallgatott a pesti egyetemen, 1870-ben Pozsonyban tette le bírói vizsgáját. Rövid ideig a vallás- és közoktatásügyi minisztériumban segédfogalmazóként dolgozott, ahol a selmecbányai bányászati és erdészeti akadémia ügyeivel foglalkozott. A jogi pálya helyett azonban inkább a földtudományokat választotta, és 1871-től a freibergi bányászati akadémia hallgatója volt, ahol többek között a korábban Magyarországon és Erdélyben is ércteleptani kutatásokat végző Bernhard von Cotta előadásaira járhatott. 1874-ben megszerezte bányamérnöki oklevelét, s még abban az évben a Magyar Királyi Földtani Intézet térképező geológusa lett. A Magyar Természettudományi Társulat felkérésére 1878–1880-ban az Erdélyi-érchegység, főként a nagyági érclelőhely bányageológiai, geológiai viszonyait tárta fel. 1880 végén Hantken Miksa (Jablonka) társaságában a zágrábi földrengést követően végzett a helyszínen vizsgálatokat. 1882–1883-ban a Déli-Kárpátokban folytatott földtani térképezési munkálatokat. 1885-ben Dalmácia, Montenegró, Albánia, Macedónia, Görögország és Szerbia földtani felépítését
tanulmányozta egy Balkán-félszigeti expedíció tagjaként. 1891-ben a Földtani Intézetben megszervezte az agrogeológiai osztályt, amelynek vezetője lett, mint az Intézet főgeológusa. 1893–1895-ben a földművelésügyi minisztérium megbízásából agrogeológiát oktatott államilag szervezett szőlészeti és borászati tanfolyamokon. 1897-től taródházi birtokán gazdálkodott. 1906-ban a magyar földtudományt képviselve részt vett és kőzettani előadást tartott a Mexikóvárosban megrendezett X. Nemzetközi Geológiai Kongresszuson, azt követően az Amerikai Egyesült Államokban végzett rövidebb terepmunkát. Szervezőmunkájának köszönhetően 1909-ben Budapesten rendezték meg az I. Nemzetközi Agrogeológiai Kongresszust. Részt vett a Földtani Közlöny (1880–1884) valamint a Földtani Értesítő (1880–1885) szerkesztésében. Főként síkföldi geológiával, elsősorban az Alföld geológiai felvételezésével foglalkozott.

Főbb művei:
Nagyág földtani és bányászati viszonyai, 1885;
Az erdélyi havasok az Olt-szorostól a Vaskapuig, 1889;
Mezőhegyes és vidéke agronóm-geológiai szempontból, 1896;
A magyarországi talajvizsgálatok története (németül is), 1915.

Kategóriahelyi
Életéhez kapcsolódó településekPozsony [Bratislava]
Működési ideje19. század / 20. század
Tevékenységi körgeológus
ForrásinformációkLacza Tihamér: A tudomány apostolai, Magyar tudósok nyomában a mai Szlovákia területén, I-II. kötet, Madách Kiadó, 2013
Rövid URL
ID117679
Módosítás dátuma2020. január 23.

Hibát talált?

Üzenőfal