Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Rétei Hírvivő 4. évf. 1. szám 2014. június

Rečanský Spravodaj-Rétei Hírvivő-vydáva obec Reca.
Predseda redakčnej rady: Alžbeta Gyurcsiová. Členovia redakčnej rady: Mgr. Beata Bodnárová, PaedDr. Zoltán Metzner, Mgr. Mária Pomichal, Mgr. Alžbeta Valašťanová. Grafická úprava Juraj Varga, tlač Lava graphic studio.
Adresa redakcie: Obecný úrad Reca, 925 26 Reca. e-mail: reca@nextra.sk, www.obec-reca.sk
Evidenčné číslo: MK SR 4461/11, IČO vydavateľa: 00 306 142
Periodicita vydávania: 2-krát ročne

Fullscreen Mode
KategóriaRétei Hírvivő
TelepülésRéte [Reca]
Év2014
Rövid URL
ID77079
Módosítás dátuma2016. március 31.

Hibát talált?

Üzenőfal