Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Kisgyarmati táncok

Kisgyarmati táncok

Dédszüleink és nagyszüleink az életmódjuk szerint egyedi kultúrát hoztak létre, ami mint létszükséglet, éltető elem volt jelen az életükben. A mindennapi megterhelő fizikai munka és az élet számos területén adódó feladatok megoldása után a dolgos hétköznapokat szebbé, vidámabbá, megélhetővé és elviselhetővé tette számukra. Sajátságos egyedi szokásaikkal, a helyi jelleggel bíró íratlan törvények szerint élték mindennapjaikat. Az együvé tartozás felelősségével, öntudatban megerősödött, értékeihez ragaszkodó összekovácsolódott közösségé váltak. Jellegzetes nyelvjárásukkal, igen értékes és érdekes kultúrkört hoztak létre, amit mi tovább éltetünk, és büszkén sajátunknak tekintünk.
A szorgalmas, termékeny munka learatott gyümölcsét, minden esetben a megérdemelt vigadalom követte.
Ennek köszönhetően a következő témakörök alakultak ki: mint a helyi táncok, bizonyos munkákhoz tartózó mókás jelenetek, saját szövegű és dallamú nóták, cselekményekhez tartózó versikék – mondókák, borköszöntők, úgynevezett bekiabálások (csujjogatók) születtek. A felsorolt kulturális értékek alkalmazásával élték meg az ünnepnapokat és szórakoztatták magukat.

A helyi jellegű táncok bemutatása
A helyi jelleggel bíró táncaink történetét, tudatosan megfontolva ajánljuk olvasóink kezébe, azon oknál fogva, hogy ne feledjék azt a tényt, hogy őseink kultúrája óriási fontossággal bír a megmaradásunkért folytatott harcainkban.

Csoportosítás:
A.) Üvegestánc
B.) Lakodalmas táncok: gazdasszonyok tánca, párnástanc, kalácstánc, gyertyástánc
C.) Lányok táncai: karikázó, tapsikolós, virágfüzértánc (koszorútánc).
D.) Férfi táncok: legényes, huszárverbunk, botoló, söprőtánc.

Mészáros Júlia: Kisgyarmati táncok

Fullscreen Mode

Gyüre Lajos: Kisgyarmati lakodalom

Fullscreen Mode

Liszka József: Az Alsó-Garam menti kurtaszoknyás hatfalu

Fullscreen Mode
AZ ÉRTÉK BESOROLÁSA
Szakterületkulturális örökség
TelepülésKisgyarmat [Sikenička]
Értékszint1. helyi (települési) értéktár
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
JavaslattevőMészáros júlia
TelepülésKisgyarmat
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
Indoklás

A Csemadok kisgyarmati szervezet tevékenységének rövid áttekintését, egyben értékes  olvasmányát tartja a kezében az olvasó, mely az elmúlt évszázadra tekint vissza.

Községünkben 1950. április 4-én alakult meg a Csemadok alapszervezet, Szurdi Miklós elnökletével. Már az 50-es évek elején a szervezet gazdag kulturális életet tudhatott magáénak a 80 főt meghaladó tagsággal. Hűen ápolta a letűnőfélben lévő hagyományokat, öregbítve a község hírnevét. Számos környékbeli fellépéssel tűnt ki és értékes díjakat tudhatott magáénak. Majd a termékeny éveket mély hallgatás, tudatbeszűkülés követett, mely 1975-től 1990-ig tartott. Ezt a nem kívánt jelenséget két néprajzos, Dániel Erzsébet és Csókás Ferenc nem kis erőfeszítéssel igyekezett segíteni, a kialvó félben lévő öntudatot ébren tartani. Buzdításukra megértettük azt, hogy a mi feladatunk, sőt kötelességünk és felelősségünk tovább éltetni az őseink reánk hagyott örökségét. Kettejük nemes célkitűzését felvállaltuk, és tiszta őszinte meggyőződéssel elkezdtük kutatni eleink emberséges lelkületű, egyszerű, a mindenséget tisztelő életmódját.

1994-ben újjáalakult a helyi szervezet. Az akkori vezetőség fő célként felvállalta a hagyományok, szokások, felkutatását, azok felelevenítését, a népviselet megőrzését, éltetve azt a helyi jellegű táncokon keresztül. Igyekezetük, törekvésük sajnálatos módon nem érte el a tökéletes végkifejletet. Ennek indoka az érdektelenség és a közöny volt, az értékrend negatív elferdülése. Tény és való, napjainkban sivár, lehangolt, elzárkózott életet élünk, feledve az őseink reánk hagyott, leleményes és örömteli örökségét. Helyette más népek és nemzetek dömping szintű kultúrájára hagyatkozunk, aminek kevés köze van azokhoz az értékekhez, melyeket őseink reánk hagytak. Így elveszítjük identitásukat, és gyökértelenül bolyongunk a földön.
Munkánkkal, tevékenységükkel az ifjú, felnövekvő nemzedéket céloztuk meg, hogy útmutatóul szolgáljon a nemzettudat megőrzésében.

Forrás, adományozó

– https://youtu.be/1zDj2cXXxp4
részletek: https://youtu.be/sVxP4ICcvK8
teljes: https://youtu.be/5q-IRI7KwjM
https://library.hungaricana.hu/en/view/IrodalmiSzemle_1959/?pg=91&layout=s&query=kisgyarmati%20lakodalom
– http://epa.oszk.hu/03000/03018/00074/pdf/EPA03018_honismeret_1987_03_034-037.pdf

Web-
MELLÉKLETEK
Rövid URL
ID94658
Módosítás dátuma2018. március 31.

Hibát talált?

Üzenőfal