Csemadok » Jézus Szíve körmenetes szentmise Jézus Szíve körmenetes szentmise – Csemadok
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Jézus Szíve körmenetes szentmise

Jézus Szíve körmenetes szentmise

A Jézus Szíve helyi tiszteletének eredete a homályba vész, a hivatalos pogrányi búcsú elismerése előtt már 1910 körül jelentős ünnepségeket rendeztek itt a Jézus Szíve tisztelői. Az hivatalos ünnepség eredete a nagyszombati Jézus Szíve atyáihoz vezethető vissza. Ismereteink szerint a búcsúnyerés egyházi engedéllyel 1931-től vált lehetővé. 1931. június 14-én már volt a község utcáin körmenet és vitték Jézus Szíve szobrát is. Az ünnepélyen akkor kb. 5000 hívő vett részt. Az ünnepséget rendszeresen, évente megtartották egészen 1950. évi betiltásáig. Felújult pompájában csak az 1989. évi politikai változások után láthatjuk újra. Főleg Pográny és a fiókegyházak, Alsóbodok és Nyitrageszte hívei gyűlnek össze. A 20. század 90-es éveiben még gyalog jöttek a két falu búcsújárói, ma már inkább buszokkal, személykocsikkal. Ugyanebben az időben még eljártak ide a babindáli hívők is, illetve nagyobb volt a szomszédos szlovák falvak résztvétele is. Eleinte Menyhe és más távolabbi falvak hívei is eljártak ide, természetesen gyalog. A közeli Zsérén is van egy később kialakult Jézus Szíve ünnepség, ill. Verebély városában (ma ez utóbbi helyre járnak a babindáliak is). 2017-ban már a pogrányi búcsúünnep 86. évfolyamát ünnepeltük. Minden évben más atya a főcelebráns, például Zoboraljáról származó papok, de volt már itt püspök és püspöki helynök is. A nap hajnali imádsággal kezdődik, majd szlovák szentmisét tartanak a templomban. Az azt követő magyar nyelvű szentmise a templomkert fái alatt zajlik, majd körmenet megy végig az egész falun, a résztvevő hívők részben népvisletben vannak, négy helyen megállnak (Nepomuki szt. János szobor, szt. Vendel szobor, Jézus Szíve szobor, újra a Nepomuki szt. János szobor). A köremenet zászlókat, kereszteket, szoborkat visz, a monstranciát pap viszi baldachin alatt. A zenét régen a helyi fúvószenekar biztosította, ma a környező falvak rézfúvósai kisérik. A körmenetes szentmise énekeit tartalmazó négy oldalas nyomtatványt Harmat Jenő pogrányi igazgató-tanító, kántor adta ki 1933-ban. A nyitrai egyházmegyei hatóság azon év június 22-én hagyta jóvá a közeli Nyitrabajnáról származó Harmat Artúr és Sík Sándor által összeállított énekeket és a nyitrai Huszár nyomda jelentette meg „Énekek Jézus szivének ünnepére” címen. A körmenet után agapé van a plébánia udvarának hársfája alatt, majd a templomban további liturgikus cselekedetek vannak. Ma a Jézus Szíve több hívőt megmozgat, mint a templom védőszentjének búcsúja.

AZ ÉRTÉK BESOROLÁSA
Szakterületkulturális örökség
TelepülésPográny [Pohranice]
Értékszint2. tájegységi értéktár
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
JavaslattevőPogrányi Értéktár Bizottság / Fehér Sándor
TelepülésPográny
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
Indoklás

Az pogrányi egyházi ünnepség ma is nagy népszerűségnek örvend Pogrányban és a fiókegyházakban, Alsóbodokon és Nyitragesztén, de számos más községekből is érkeznek hívők, főleg a Zoboraljáról, de Magyarországról is. Az ünnep élő jellege, hiterősítő és közösségformáló jellege, mely nemcsak Pogrányt, de több községet is mozgósít, érdemesnek látszik a tájegységi értéktárba való besorolásra. A besorolás erősítheti hagyományos menetének megőrzését és újabb résztvevők toborzását.

Forrás, adományozó

Fehér Sándor: Pográny – Pohranice (1075-1995). Pográny Község Önkormányzata, Pográny, 1995
Reško Sándor, Szénássy Árpád, Fehér Sándor: Pográny. KT Kiadó, Komárno, 2015

MELLÉKLETEK
Rövid URL
ID93730
Módosítás dátuma2018. január 16.

Hibát talált?

Üzenőfal