Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Florisztikai vizsgálatok Bátka környékén

Florisztikai vizsgálatok Bátka környékén

Vas Kinga a komáromi Selye János Egyetem Tanárképző Kara biológia-angol nyelv és irodalom szakon végzett tanulmányai során záródolgozatában a Rimaszombati járásban található Bátka község környékén kiválasztott egymással határos négy élőhelytípus (a Bátkai-erdőtől északra elhelyezkedő fátlan terület – rét; a Bátkai-erdő; az erdőszél; a patakmente) flóráját vizsgálta. A vizsgálódás és annak eredményei a helyi közösség számára értéket jelentenek.
A növények begyűjtése 2016. márciusától szeptember végéig tartott. A begyűjtött növényeket meghatározta és preparálta, az ábécésorrendbe rendezett preparált növényekből pedig herbáriumot készített. A tudmányos név mellett feltüntette a fajok szlovák és magyar nevét, valamint családnevét, a gyűjtés helyét és idejét. Általánosan jellemezte a Rimaszombati járás, Bátka és a Rima-medence természeti viszonyait: éghajlatát, vízrajzát, felszínét, flóráját.
A munkája során összesen 94 fajt sikerült meghatároznia, amelyeket táblázatban összehasonlított a szakirodalomban található fajokkal. Így derült fény arra, hogy 7 faj azonos a Fábry J. (1867) által Rimaszombathoz kapcsolódóan feljegyzett 86 fajból és a Magic D. által (1990) a Rima-katlan flórájából ismertetett fajokból 18-cal azonos. Cséfalvay R. és csoportja 2015-ben a Téhányi-erdő területéről 46 fajt azonosított be, amelyekből 10 faj egyezik a Vas Kinga által begyűjtött fajokkal.
A meghatározott fajok 36 családba tartoznak. A legfajgazdagabb családok közé tartozik: az Asteraceae 20 fajjal, a Rosaceae 8 fajjal és a Fabaceae 6 fajjal. A Lamiaceae családból 5 fajt, a Poaceae családból 4 fajt határozott meg. 3 fajt talált a Boraginaceae, Caryophyllaceae, Brassicaceae, Papaveraceae, Liliaceae, Polygonaceae és a Scrophulariaceae családból, 2 faj sorolható a Plantaginaceae, Violaceae, Fagaceae, Ranunclaceae, Geraniaceae és Rubiaceae családba, 1 fajt sikerült meghatároznia 18 család esetében, amelyek a következők: Cannabaceae, Salicaceae, Lythraceae, Saxifragaceae, Convolvulaceae, Pinaceae, Caprifoliaceae, Hypericaceae, Malvaceae, Oxalidaceae, Urticaceae, Betulaceae, Oleaceae, Typhaceae, Gentianaceae, Euphorbiaceae, Chenopodiaceae, Equisetaceae.

AZ ÉRTÉK BESOROLÁSA
Szakterülettermészeti környezet
TelepülésBátka [Bátka]
Értékszint1. helyi (települési) értéktár
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
JavaslattevőNégy határon át vetélkedő, 2018 - Bátkai Alapiskola, Tompa Mihály Református Gimnázium Bátka nevű csapata. Csapattagok: Ferencz Edina, Hencz Bálint Péter, Nagy Valentina. Felkészítő pedagógus Gyurán Ágnes.
TelepülésBátka
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
Indoklás

A vizsgálódás és annak eredményei értéket jelentenek Bátka számára, hisz Bátka környezetének flórájával foglalkozik.

Forrás, adományozó

– Kinga Vasová: Floristický výskum okolia obce Bátka – Florisztikai vizsgálatok Bátka (Bátka) környékén (Bakalárska práca – Szakdolgozat), Univerzita J. Selyeho – Selye János Egyetem
Pedagogická Fakulta – Tanárképző Kar, Komárno, 2017
– https://opac.crzp.sk/?fn=docviewChild00006716

MELLÉKLETEK
Fullscreen Mode
Rövid URL
ID105915
Módosítás dátuma2019. február 9.

Hibát talált?

Üzenőfal