Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Felhívás a szlovákiai magyar választókhoz, Dél-Szlovákia lakosaihoz

A felhíváshoz magánszemélyek a valasztasok.civil@gmail.com mail címen csatlakozhatnak (név, foglalkozás, lakhely – csak a település feltüntetésével) 2012. március 5-ig.

Felhívás a szlovákiai magyar választókhoz, Dél-Szlovákia lakosaihoz

Emberformáló időket élünk. Értékvesztett, tudatosan befolyásolt közéletünkből kiveszett a józanság, az egyszerűség és a tisztelet. Szinte minden a pénzről, a vele összefonódott hatalomról, a tömegek félrevezetéséről szól.
Napokon belül olyan választások elé nézünk, melyeknél az elmúlt évtizedek hadakozásaiban megmentett értékeinket, a politikai hatalomra törő, hitelüket vesztett korrupt és populista erők már most megkérdőjelezik. Sajnálatos az is, hogy közösségünk önérdekű, felelőtlen politikai megosztását nem sikerült még a választások időszakára sem áthidalni, ezért fennáll annak a lehetősége is, hogy parlamenti képviselet hiányában kimaradunk az érdekérvényesítés folyamatából, de még a gátlástalanságok megfékezése érdekében sem lesz módunk ellenzéki erőként fellépni. Az utcai tiltakozások a gazdasági hatalommal összefonódott politikusok ügyeinek választások előtti tisztázását követelik. Támogatjuk mi is, hogy a visszaélések kivizsgálása minél előbb megtörténjen.      
Ezen okokból felhívással fordulunk a szlovákiai magyarokhoz, a szülőföldjüket, anyanyelvüket, falvaikat, városaikat szerető és féltő, hitüket megtartani és erősíteni akaró polgárokhoz, hogy biztosítsuk nemzeti közösségünk minél nagyobb számú parlamenti képviseletét. Ezt mostani helyzetünkben csak úgy tudjuk elérni, ha ismét helyet juttatunk a parlamentben a változtatás és a megtisztulás útjára lépett MKP-nek is.
A dél-szlovákiai régió valós és mélyen gyökerező  problémái, az ipari és infrastrukturális fejlesztések hiánya, a gazdasági leszakadás, a munkanélküliség, a szociális gondok tömege, a fiatalok külföldre vándorlása, az egészségügy romló állapota, az anyanyelvhasználat korlátozása, a civil szféra ellehetetlenítése és a lakosság egyéb gondjai nem oldhatók meg erős parlamenti érdekképviselet nélkül. A leendő új, a szlovákiai politikában a választók tisztességes érdekeit felvállaló, s egyben a magyar közösség sajátosságait eredményesen szolgáló politikai képviselet létrejöttének a feltétele és záloga a választásokon számszerűségében is megerősödő hiteles magyar parlamenti jelenlét.
Esterházy Jánosnak, a szlovákiai magyar kisebbség egyik legnagyobb alakjának gondolataival üzenünk mindenkinek: „Nem fogunk sem megtörni, sem helytelen utakra tévedni, nem fogunk összeütközésbe kerülni sem az isteni, sem az emberi törvényekkel. Bízunk a magunk erejében, és emelt fővel hirdethetjük, hogy lelkiismeretünk tiszta, becsületünk érintetlen, nem vétettünk senki ellen, és csak azokat a jogainkat követeljük és védjük, melyeket már a múltban kiharcoltunk, és amelyek feltétel nélkül megilletnek minket.”    
A március 10-én megtartandó választásokon a közélet megtisztulása, az értékek mentén való politizálás, a gazdasági felemelkedés, az általános emberi és a kisebbségi jogok érvényesülése érdekében számítunk az Ön bölcs, véleményt nyilvánító részvételére. Bízunk abban, hogy a választásokat követően népünk, s ezzel az ország jóléte is javul, amit azonban csak az egyszerű emberek józansága, tisztessége, a fiatalok tehetsége és találékonysága, az idősek tapasztalata, az értelmiség bátor, felelős iránymutatása, a tudományos, a gazdasági és a kulturális élet kiválóságainak, valamint a szolgáltatásokat végzőknek az elhivatottsága, az önkormányzatok, az egyházak, a szakmai és a civil szervezetek összehangolt, cselekvő igyekezete, a különböző nyelveken beszélők kölcsönös jóindulata és mindnyájunk eredményes munkája alapozhat meg. Közösségünk így válhat a jövőben sorsközösségből egyre inkább öntudatos akarat és cselekvő közösséggé.
Sorsunk  és a jövőnk a saját kezünkben van! Ennek tudatosításáról, kérjük, győzze meg környezetét is! Éljünk a választások adta lehetőséggel!

Az aláírók jegyzéke:

Ádám Zita, pedagógus, Balogfala
Bartók Csaba, televíziós rendező, Szepsi
Bastrnák Ferenc, sebész-orvos, Komárom
Bauer Győző, kutató-gyógyszerész, Somorja
Duka Zólyomi Árpád, atomfizikus, Pozsony
Fekete Vince, a SzMRKE főgondnoka, Komárom
Gabri Rudolf, kultúraszervező, Nagykapos
Géresi Róbert, a SzMRKE püspökhelyettese, Abaújszina 
Görföl Jenő, kultúraszervező, Jóka
György Ferenc, katolikus plébános, Ipolybalog
Hrbácsek-Noszek Magdaléna, egyetemi oktató, Nagymácséd
Hrubik Béla, polgármester, Ipolynyék
Huszár László, közművelődés-szervező, Dunaszerdahely
Juhász Sándor és Juhász Eszter, koreográfusok, Zselíz
Karaffa János,  plébános-teológus, Dunaszerdahely
Katona István, koreográfus, Martos
Kolár Péter, nyugdíjas színházigazgató, Kassa
Koncsol László, író, Pozsony
Kövesdi Károly, költő, újságíró, Pozsony
Kulcsár Ferenc, költő, Dunaszerdahely
László Béla, főiskolai tanár, Nyitra
Mézes Rudolf, kultúraszervező, Galánta
Mihályi Molnár László, tanár, Szepsi
Nagy Attila, evangélikus lelkész, Alsószeli
Pék László, tanár, Taksony
Rácz Olivér, orvos, egyetemi tanár, Kassa
Szabó Antal, polgármester, Diószeg
Tóth Károly, intézetvezető, Somorja
Urbán Aladár,  tanító,  Ipolybalog
Papp Sándor, kultúraszervező, Kalonda
Viola Pál, ideggyógyász, Komárom
Zilizi Zoltán, tanár, Pered
Zirig Árpád, költő, Dunaszerdahely

A felhíváshoz magánszemélyek a valasztasok.civil@gmail.com mail címen csatlakozhatnak (név, foglalkozás, lakhely – csak a település feltüntetésével) 2012. március 5-ig. Lehetőség van a felhíváshoz nyomtatványon írásban is csatlakozni. Ebben az esetben a listát összegyűjtők továbbítják a megadott e-mail címre a csatlakozók adatait.  

Rövid URL
ID34789
Módosítás dátuma2015. augusztus 25.

Hibát talált?

Üzenőfal