Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Együttműködési megállapodás, 2015-ben

Együttműködési megállapodás, 2015-ben

Együttműködési megállapodást kötött 2015. március 4-én a Lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési intézet, a Csemadok és a Szlovákiai Magyar Művelődési intézet a 2015. évre. A mára már huszonhárom éve tartó kulturális kapcsolatokat évi megállapodásban rögzítik a felek.

Együttműködés a Csemadok és az MNMI között:

a. kölcsönösen támogatja és erősíti a egymás törekvéseit azokban a nemzetközi szervezetekben és testültekben, melyeknek mindkét fél tagja,
b. a két szervezet képviselői a továbbiakban is meghívást kapnak egymás kiemelkedő évfordulós és kulturális rendezvényeire,
c. szorgalmazzák a minél szélesebb körű együttműködést a Csemadok alapszervezetek, települések és az MNMI csoportjai, tagszervezetei között.
Ennek érdekében a 2015. évben:
1. A Csemadok OT meghívja az MNMI küldöttségét a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából tartott megemlékezésre (Éberhard, 2015. június 4)
2. A szél-járás és a Muratáj folyóiratok szerkesztői az együttműködés keretében vállalják a közreműködést és évente egy-egy bemutatót tartanak a dunántúli régióban.
3. Az MNMI a Népújság című kiadványt, a Csemadok OT a szét-járást és egyéb alkalmi kiadványait küldi meg a másik félnek.
4. A Csemadok OT tehetőséget nyújt egy, az MNMI áltat biztosított képzőművészeti gyűjtemény Pozsonyi bemutatására.
5. A Csemadok fogadja egy Pozsony környéki telepütésen (tehetőteg Szencen) az Egy és Más Vándorszínházat.

Együttműködés az MNMI és az SZMMII között:

Települések közötti kulturális cserekapcsolatok koordinálása:
Csente –Vásárút / Őrségi Hodos – csallóközi Hodos / Völgyifalu – Pozsonyeperjes

Irodalmi, kulturális és tudományos kapcsolatok

Az együttműködő felek szorgalmazzák a muravidéki és szlovákiai magyar gyermekirodalom, a helytörténeti és honismereti irodalom, valamint a szépirodalom könyvcseréjét, továbbá az irodalmi műhelyek és a tudományos intézetek együttműködését, saját kiadványaik bemutatását.
Az év folyamán sor kerül:
a. egy felvidéki magyar író önálló, tehetőség szerint könyvbemutatóval (Anjouk és Hunyadi -Bíró Szabolcs és Bán Mór) összekötött lstjére,
b. képzőművészeti kiállítással párosuló és irodalmi est Nagymegyeren,
c. egy szlovákiai tájegység emlékhelyeit műemlékeit, idegenforgalmát bemutató ismeretterjesztő műsorra Lendván, illetve a Muravidéken.
d. Az MNMt keretében működő Egy és Más Vándorszínház vendégszereplése Felvidéken – Rétén és Szencen illetve a rétéi színjátszó csoport csere vendégszereplése Muravidéken.

Anyanyeivi Táborok:
A szerződő felek – konkrét egyeztetés értelmében – közösen vállalják táborok szervezését és toborzását:
a. „Összetartozunk” Kárpát-medencei Tábor (középiskolásoknak)
b. Útra Kamasz (általános iskolások részére)

Kapcsolatok a képzőművészet terén
A szerződő felek – lehetőség és igény szerint – segítik a képzőművészet és a fotóművészet terén létrejött széleskörű szakmai együttműködést, kiemelt figyelemmel a Nagymegyeri Képzőművészeti Szimpózium és a muravidéki képzőművészeti életre (Lendva, Zalaegerszeg, Nagymegyer, Dunaszerdahely alkotótáboraira fókuszálva).

Szakmai együttműködés:
A Kárpát-medencei Közművelődési Kerekasztal megfogalmazott céljainak értelmében együttműködnek az alábbi projektekben:
– a Kárpát-medencei közösségfejlesztő és más szakmai képzésekben
– az emlékhelyek feltérképezése és webes közzététele projektben, közös webes vetélkedők szervezésében, módszertani találkozók az emlékhelyek projekt keretében.
– a Hadik-kultusz megteremtése érdekében a MNMI és a SZMMI egy konferencia szervezése és emléktábla-állítás tehetőségének megvizsgálásában.
– az SZMMI Népzenei Adattára az MNMI által Lendván létrehozandó népzenei adattár módszertani segítésében, digitalizációs munkatalálkozók (a SZMMI szakmai tapasztalatcserére fogadja az NMMI népzenei, digitalizáló munkatársát).

Hagyományos rendezvényeken való részvétel
A Bánffy Napok hagyományos rendezvényre meghívást kap az SZMMI.

Információcsere
A közös magyar információs hálózat a naprakész információcsere kialakításban, működtetésében a megállapodó felek rendszeresen küldik, illetve eljuttatják saját kiadványaikat és a következő lapokat:
a. MNMI: Népújság, Muratáj és egyéb kiadványokat
b. SZMMI: Csallóköz, Szabad Újság, Vasárnap,

Lendva, 2015. március 4.

Kepe Kocon Lili, az MNMI igazgatója
Bárdos Gyula, a Csemadok országos elnöke
Huszár László, az SZMMI igazgatója

TelepülésDunaszerdahely [Dunajská Streda]
Rövid URL
ID64970
Módosítás dátuma2015. március 7.

Hibát talált?

Üzenőfal