Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Dr. Tari Lujza kapta az Ág Tibor Díjat

Dr. Tari Lujza kapta az Ág Tibor Díjat

Laudáció a Bíborpiros Szép Rózsa Népzenei Vetélkedő felvidéki közössége előtt az Ág Tibor Díj átadása alkalmából 2019. november 23-án, Dunaszerdahelyen

„És mint az ékszer is holt kincs a láda fenekén, életet kap akkor, ha viselik:
a népdal is mennél többeké lesz, annál nagyobb lesz világító és melegítő ereje.”

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves ünneplő, éneklő, muzsikáló felvidéki közösség!

Kodály Zoltán imént idézett gyönyörű megfogalmazása mindannyiunkat megszólít. Az Ág Tibor Díj eddigi díjazottjai, Süttő Mónika (2015) koloni vagy Mészáros Magdolna (2017) felsőszeli énekes mester közös népdalkincsünk míves foglalatai, és mindannyian megtapasztaltuk, hogy egy foglalat legyen bár egyszerű, de ha nemes anyagból készül, művészi igénnyel, a belefoglalt drágakövet még ragyogóbbá és egyedivé, mindenki számára felismerhetővé teszi. Így gyönyörködtünk ma is Önök ajkán felhangzó, szüleinktől örökölt zenei anyanyelvünk ékköveiben. Az idő homálya, a föld pora azonban elfedheti a legragyogóbb kincset is. És akkor eljön a felfedezők ideje. Az éles szemű, nyitott lelkű, megismerésre vágyó nagybetűs Embereké. Ilyen ember az Ág Tibor Díj mai ünnepeltje, Dr. Tari Lujza népzenekutató, Szabolcsi Bence díjas zenetörténész, elkötelezett, inspiráló tanár, éneklő muzsikus, melegszívű barát.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!

Engedjék meg, hogy néhány mondattal bemutassam a díjazottat, aki ma is szeretetteli mosollyal ült a zsűriben, érdeklődve szólította meg a zenészeket és énekeseket a folyosón, hogy töretlen figyelméről biztosítson mindenkit.

Dr. Tari Lujza kutatói jelentőségét a magyar és nemzetközi etnomuzikológia évtizedek óta elismeri, megkerülhetetlen eredményeit publikációs listája több száz tétele dokumentálja.

A nagy elődök, Bartók Béla, Kodály Zoltán és közvetlen mestere, Rajeczky Benjamin által a népzenekutatók számára kijelölt valamennyi feladattípusból részt vállal: gyűjt, rendszerez, elemez, kutat, összehasonlít, publikál, tanít. Felkészült, tudatos, tervszerű gyűjtési munkájában mély emberséggel és megértéssel fordul az énekesek és hangszeresek felé. Széleskörű magyar és nemzetközi gyűjtési területéből kiemelkedik a szülőföld, a palócvidék és az egész Északi dialektus megismerése. Ahogyan Ág Tibor a felvidéki magyarság számára a szülőföld iránti elkötelezettség példája, Tari Lujza mindannyiunknak utat mutat gyökereink gondozásához, táplálásához. A felvidéki magyarság népzenei értékeinek általa végzett feltárását Önök közvetlenül, a Csemadok Népzenei Adattárában, valamint a Gyurcsó István Alapítvány könyvsorozatában megjelent köteteiben és hangzó kiadványaiban is nyomon követhetik. Minden felvidéki magyar számára kötelező irodalom ez, mely összeköt minket őseink által kiérlelt kultúránkkal, segít megérteni átalakult világunk által elfedett, elhomályosult jelentéseket és összefüggéseket.

Kutatási területei mindegyikében jelentős, egyedülálló eredményei vannak: a népi hangszerek és hangszeres népzene kutatása, európai interetnikus kapcsolatok vizsgálata, műzene- és zenetörténet összefüggései, a vokális népzene műfajai és előadásmódjának kérdései, a magyar és európai népzene tudomány- és kutatástörténete. Olyan részterületekben is meghatározó kutatási tevékenysége, melyek sokoldalú interdiszciplináris tudást igényelnek: például a verbunkos írott és hangzó forrásai, a cigányzene, vagy 19. századi költőink versei a néphagyományban.

Kiemelkedő tudását a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, valamint az ELTE docenseként, külföldi egyetemek előadójaként, tantervek, érettségi programok és tételek, valamint a tudományos ismeretterjesztés valamennyi területén, előadásokon, rádiós műsorokban, zsűrizéseken adja tovább.

Szerteágazó népzenekutatói, zenetörténészi tevékenysége széleskörű műveltségét, személyiségéből, sokirányú tehetségéből fakadó érdeklődését teljesíti ki.

Kedves Muzsikus Barátaim!

Az Ág Tibor díjjal nem csak szakmai, de emberi kiválóságokat is felmutatunk. Nekünk átlagos, jóravaló embereknek nem könnyű őket követni. Mert számunkra is magasra állítják a mércét. Bízhatunk azonban abban, hogy mindig olyat kérnek, néha követelnek tőlünk, amit képesek vagyunk elérni, ami továbblépésünket, fejlődésünket vagy éppen védelmünket jelenti. Tari Lujza inspirál, bátorít, segít, s ha dorgál, jobbító szándékkal és okkal teszi. Érzékeny muzsikus lelke együtt érez, velünk álmodik,

Mi tehát számunkra Tari Lujza tevékenységéből kiolvasható üzenet?

Műveld magad, dolgozz keményen, légy hűséges szülőföldedhez, mestereidhez, add tovább, amit örököltél, bíztasd az utánad jövőket, tisztelt az Embert és az Életet!

Ez mindannyiunk életüzenete lehet!

Isten éltesse ebben az elkötelezettségben az ünnepeltet!

Máté evangéliumának szavaival kívánom:
„Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék ti mennyei Atyátokat.” (Mt 5,16)

Vakler Anna

Rövid URL
ID115927
Módosítás dátuma2019. november 26.

Hibát talált?

Üzenőfal