Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

A lelki üdvükért és a lelki üdvünkért! – felhívás

A lelki üdvükért és a lelki üdvünkért! – felhívás

Fullscreen Mode

Egy év múlva, 2015-ben lesz 70 éve, hogy a Beneš-dekrétumok alapján százezreket űztek el otthonukból, tízezreket küldtek kényszermunkára, és ezreket gyilkoltak le a támasz nélkül maradt és kiszolgáltatott felvidéki magyarok közül, minden bírósági ítélet nélkül. Köztük csecsemőket, gyermekeket, nőket és aggastyánokat. Nekünk, szerencséseknek, akik ezeket az atrocitásokat szüleink vagy nagyszüleink jóvoltából túléltük, kötelességünk megemlékezni azokról, akiknek nem volt ennyi szerencséjük, és áldozatul estek a háború alatti és utáni vérengzéseknek.
Jelen ismereteink szerint az egyik legnagyobb tömegmészárlás Pozsonyligetfalun történt, ahol 1945-ben bizonyíthatóan legkevesebb 530 személy – magyarok, németek és más nemzetiségűek – esett áldozatul a pozsonyligetfalusi 17. gyalogezred katonái által elkövetett etnikai tisztogatásnak. A közelgő évforduló kapcsán Pozsonyligetfalun az ártatlan áldozatoknak szeretnék méltó síremléket állítani 3 helyen: a volt gyűjtőtábor helyén, a kivégzések helyszínén és a pozsonyligetfalusi temető tömegsírjánál. Az emlékművek előkészítésére bizottság alakult, amelynek tagjai: Csáky Pál EP-képviselő, Szabó József Magyarország Pozsonyi Nagykövetségének tanácsosa, Kalita Gábor a Pozsonyi Magyar Galéria elnöke, Brogyányi Mihály az MKP tagja, Zsidek Veronika, a Csemadok Pozsonyligetfalusi Alapszervezetének elnöke, Petrás Amália a Csemadok Pozsony Városi Választmányának tagja és Dunajszky Géza író. Az emlékművek elkészítésére Mag Gyula szobrászművészt szeretnénk felkérni, akinek több, a témával kapcsolatos alkotása már ismert a Felvidéken. A cél érdekében nyilvános pénzgyűjtés szervezünk, amely egy elkülönített számlán az Emlékmű-előkészítő Bizottság felügyelete mellett lesz a célnak megfelelően felhasználva. Az emlékmű-tervezeteket nyilvános véleményezésre bocsátjuk, és a győztes változatok kerülnek elkészítésre.
Tisztelettel kérjük, anyagi lehetősége szerint támogassa az emlékművek megépítését.

Az Emlékmű-előkészítő Bizottság nevében: Dunajszky Géza, az EEB titkára

A fogadó fél címe: Csemadok – ZO Bratislava- Petržalka / Námestie 1. mája 10-12 / Sk – 815 57 Bratislava
A bank címe: OTP Banka Slovensko, a.s., Štúrova 5./ Sk – 813 54 Bratislava
Számlaszám átutalásra külföldről: IBAN: SK0752000 0000 0000 7639747, SWIFT/BIC: OTPVSKBX
Számlaszám átutalásra Szlovákiából: 7639747, bankkód: 5200
Megkülönböztető/Variábilis szám: 1945
Megjegyzés/Reference: MEMENTO

 

Rövid URL
ID63349
Módosítás dátuma2014. november 23.

Hibát talált?

Üzenőfal