Csemadok » Zoboralja Múzeum Zoboralja Múzeum – Csemadok
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Zoboralja Múzeum

Zoboralja Múzeum

Az alsóbodoki Zoboralja Múzeum a régió egyetlen ilyen jellegű létesítménye. Fehér Sándor és Fehér Pindes Ivett magángyűjteményének kiválasztott darabjait mutatja be két nagy teremben az egyetlen zoboralji magyar középiskola épületében. Zoboralja természeti kincseire, történelmére és hagyományos kultúrájára irányul, némely esetben azonban felöleli Nyitra és Bars nagyobb területeit is. Főleg az alábbi tárgycsoportokat mutatja be:
– a történelmi Nyitra és Bars megyék ásványai, kőzetei és kövületei (kalcitok, kvarc-változatok, ritka lazulit stb.), ősi megkövült fatörzs, patakból kimosott aranyszemcsék, egy hiteles darab Nyitra környékének egyetlen meteoritjából (Rumanova), de megtekinthető egy a Zobori-hegyek jellegzetes növényfajait bemutató kiállítási herbárium is,
– kisebb válogatás régi gyűjteményekből származó régészeti leletekből (újkőkortól a középkorig) és Nyitra környékének történelmi dokumentumaiból a legrégebbi időktől napjainkig (Mária Terézia és Ferenc József által aláírt iratok, világháborús emlékek stb.),
– a régió személyiségeinek életét bemutató kiállítási tárgyak (értékes kéziratok, nemesek és egyházi elöljárók kiadványai és más hagyatékai, pl. Esterházy János, Gyulai-Edelsheim Ilona, Apponyi Geraldine, Benyovszky Móric, Tesák Pál bemutatása),
– a tudomány és művelődés dokumentumai (kiadványok és kéziratok a biológia, orvostudomány, fizika, csillagászat, időjárás-kutatás területéről stb.),
– a regionális magyar irodalom és művészet kiállítási tárgyai (válogatott alkotások, dedikációk, első kiadások a vidék személyiségeitől, pl. Ányos Pál, Táncsics Mihály, Finta Sándor, Heltai Jenő, Örkény István, Kolozsvári Grandpierre Emil, Mártonvölgyi László, Lyka Károly, Mészáros József stb.),
– Nyitra városát, a környező várakat, népviseletet és történelmi térképeket bemutató eredeti metszetlenyomat-gyűjtemény a 17. századtól a 19. századig (több mint 30 darabból álló egyedülálló gyűjtemény, beleértve Mikoviny Sámuel első Nyitra megye térképét 1739-ből), Nyitra környéki községek történelmi és jelenkori képeslapjai (a 19. századtól napjainkig),
– kőtár (ásványok, kőzetek és kövületek nagyméretű mintái, malomkövek, építészeti elemek), a történelmi Nyitra és Bars megyék bélyegzett tégláinak gyűjteménye,
– néprajzi gyűjtemény két részlegbe rendezve – népviselet és hagyományos népi foglalkozások (mezőgazdaság, szőlőművelés, szövetgyártás, élelmiszerkészítés, kerámia és fafeldolgozás),
– az egyházi élet emlékei (kéziratok, képek, könyvek, eredeti levelek a nyitrai születésű Prohászka Ottokártól, Batthány Vilmos püspöktől stb., régi harmónium, harang, későbarokk oltárdíszek stb.), cserkésztörténelem, a zsidó közösségek élete és kultúrája (a helyi zsidó kultúra eredeti tárgyi emlékei, nyitrai rabbik könyvei, helyi műhelyekből származó menóra és széder tál, Shraga Weil eredeti festménye stb.),
A múzeum számos eseménynek ad otthont (múzeumok éjszakája, évfordulók megünneplése stb.). A tervezett látogatást érdemes előre jelezni (+421 907 890753).

AZ ÉRTÉK BESOROLÁSA
Szakterületépített környezet
TelepülésAlsóbodok [Dolné Obdokovce]
Értékszint2. tájegységi értéktár
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
JavaslattevőFehér Sándor
TelepülésAlsóbodok
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
Indoklás

Zoboralján számos tájház található, mely a népi kultúrát mutatja be, de ez az egyetlen teljes felépítésű múzeum. A tárgyi dokumentálás mellett szellemi műhellyé nőtte ki magát, kutatást végez és rendezvényeket szervez. A közeljövőben könyvtárral és kutatóhelységgel egészül ki. Hiánypótló műhely, melynek tájegységi jelentősége vitathatatlan.

Forrás, adományozó

MELLÉKLETEK
Rövid URL
ID105702
Módosítás dátuma2019. január 11.

Hibát talált?

Üzenőfal