Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Csemadok Alsójányoki Alapszervezete

Csemadok Alsójányoki Alapszervezete (Csallóköz Kultúrájáért Díj) - 2018

Lázok Attila laudációja:

Az Alsójányok-i  Csemadok alapszervezet 1950. áprílis 9-én alakult meg. A 42 alapítótag és az azóta eltelt időszak követői sikeres tevékenységet mondhatnak magukénak.
Az alapszervezet vezetősége és tagjai sorra hozták a jobbnál jobb ötleteket, melynek nagy részét meg is valósították. Az 50-es és 60-as években aktív színjátszó csoport működött a községben. Később ismeretterjesztő előadásokat, vetélkedőket, szavalóversenyeket, alkalmi kultúrműsorokat szerveztek. 1980-ban sikeres kiállítást rendeztek a Felső-Csallóköz használati és néprajzi tárgyaiból. Ismeretterjesztő előadáson fogadták Dr. Püspöki Nagy Pétert és Dr. Bordács Sándort. Író-olvasó találkozó keretén belül Ordódy Katalint, Duba Gyulát, Mács Józsefet, Tóth Elemért és Zalabai Zsigmondot látták vendégül községükben. A jelenben pedig Szomolai Tibor könyvbemutatója volt, melyen az író két könyvét mutatta be: A felvidéki saga családregényt és a Fáklyavivő című könyvét, mely egy gömöri kisváros vallásos közösségének az életét mutatja be. Egy másik alkalommal pedig  A klán című könyvéről tartott előadást.
Szervezési munkák terén a népi szokások hagyományait őrizték  és  máig is őrzik. Említésre méltó, hogy szervezetükben már hoszú évek óta hagyomány a dőrejárás, amikor a fiatalok beöltöznek különféle maskarákba, házról házra járnak énekelve, mulatozva, így búcsúztatva  a telet. A háziak finom farsangi fánkkal, rakott kenyérrel, forró teával vendégelik meg az ún. násznépet. Van, aki pénzzel jutalmazza meg a dőréket, így támogatják szervezetük munkáját. A dőrejárás másnapján a falu összes gyerekének farsangi álarcosbált rendeznek. A szervezet és a szülők jóvoltából szép számban jönnek össze tomboladíjak, melyek szintén a szervezet bevételét gyarapítják.
A jelenlegi vezetőség ideje alatt, ami közel 10 éve működik, állítottak emlékoszlopot, valamint azóta készítenek adventi koszorút.
Március 15-re minden évben koszorúzással egybekötött ünnepi megemlékezést tartanak az 1848-49-es forradalom és szabadságharc évfordulója alkalmából az emlékoszlopnál, melyet Ürge József, somorjai fafaragó készített. A vezetőség saját készítésű kokárdát tűz fel minden jelenlevőnek.
Évente a „Föld napja“ keretén belül falubrigádon vesznek részt közösen a többi alapszervezettel. A májusfát is együtt állítják fel a fiatalok a megérdemelt gulyással, üdítőkkel befejezve.
A vezetőség évente részt vesz a járási rendezvényen:
– Padányban a Magyar Kultúra Napján
– Bősön a Csemadok kultúrális ünnepélyén és szövetkezeti napon
– az alapszervezetek találkozóin
– a Dunaszerdahely-i 5. Magyar Majális munkájában. (sütemény bebiztosításában és felszolgálásban vették ki a részüket)
– Sárosfa-i nótaesten, ahol fellépett a jányoki Daloskör vezetője – Csenkey Kornélia.

A gyermeknapon  besegítenek a gyerekek  foglalkoztatásánál, versenyeknél, majd a díjak kiosztásánál. Minden évben jutalomkirándulást szerveznek a tagoknak,mely nemcsak belfödi, hanem külföldi jellegű is.
Évente többször szerveznek koncerteket, színházlátogatásokat, sőt a helyi kultúrházban lehetőséget adnak amatőr színjátszó csoportok bemutatkozására is.
Említésre méltó a 2018-ban rendezett csallóközi és mátyusföldi előadók  „Érezd a ritmust!“ című műsoruk, melyen ismert népdalok, operettmelódiák és popslágerek csendültek fel, hatalmas sikerrel.
November végén gyertyagyújtási ünnepséget szerveznek a felálított adventi koszorúnál, melyen mindenkit megvendégelnek forró teával, forralt borral és mézeskaláccsal.
Minden egyes ünnepélyes tevékenységükben nemcsak a tagok, de a helyi iskolások is és a községben működő Daloskör is állandó fellépők között szerepel.
December 5-én a Mikulásváró ünnepségen csomaggal ajándékozzák meg a falu összes gyerekét. Szervezetük minden évben anyagi támogatást nyújt a helyi óvodának.
Karácsony előtt megszervezik az élő Betlehemet, melyet nemcsak  a helybeliek, de egyre több idegen is meglátogat. A betlehemezés keretén belül fellép a Daloskör  is, mely előadásával igazi karácsonyi hangulatot varázsol az emberek közé.
Szervezetükben már hagyománnyá vált  december 24-én a mendikálás, az egész faluban, megállva a házak előtt énekelik a szép karácsonyi, egyházi  dalokat.
Az évzáró taggyűlésen minden évben köszöntik a jubilánsokat, gyönyörű verssel és egy rózsaszállal. Szervezetük jelenleg 120 tagból áll, köztük szép számmal vannak fiatalok is.
A rendezvények megvalósításához szükséges anyagi támogatást minden évben a falu önkormányzatától is kapják, amiért nagy-nagy köszönet jár.
Köszönet jár a jányoki lakosoknak is az adományaikért, amit a dőrejáráson, maszkabálon, élő Betlehemben és a mendikáláson nyújtanak a szervezetnek. Ezekből az adományokból tudják finanszírozni a pénzigényes rendezvényeiket.
Terveik megvalósításához szükség volt időt és fáradtságot nem sajnáló, mindig tettrekész vezetőségre, kiknek a munkáját anyagiakban nehéz is lenne kifejezni. Itt és most szeretném megköszönni a vezetőségnek az egész évben kifejtett áldozatos munkáját a rendezvényeik során.
Kívánjuk, hogy a következő években is tudják megvalósítani az alapszervezetük már hagyományossá vált rendezvényeit, s hogy a tagság szükségesnek és fontosnak tartsa kultúrájuk és értékeik megőrzését, anyanyelvük ápolását.

KategóriaCsallóköz Kultúrájáért Díj
TelepülésAlsójányok [Dolné Janíky]
Év2018
Rövid URL
ID117290
Módosítás dátuma2020. június 12.

Hibát talált?

Üzenőfal