Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Ismeri Ön Dunaszerdahelyet?

Forrás: Emlékhelyek a Felvidéken online adatbázis / Nagy Attila, helytörténész

 

Question 1 of 10

1.

A Szent György-templomkviz-dsz-emlekhelyek (10)

A város legrégibb történelmi és szakrális emléke, amelynek helyén már a korai Árpád-korban is állt egy (valószínűleg) fatemplom. A mai kőtemplom román kori alapja a hagyomány szerinti 1329-es esztendőben épült. Ebből az Anjou-korból származnak a templom egykori gazdag freskóábrázolásainak töredékei is: a szentély Szent Miklós- és Krisztus-ábrázolásai, valamint a főhajó külső falán látható Kálvária-freskó. A templom titulusa, védőszentje Szent György volt. Nagyobb átalakítást 1518-ban ért meg az épület, amikor késő gót stílusban átépítették, illetve egy mellékhajóval is bővítették. Mária Terézia uralkodásának elején (1742–43-ban), Laszlovszky Márton Adalbert plébánosi működésekor a teljes épületet restaurálták, bővítették, illetve emelték/magasították.

Már ekkor is temetkezési hely volt a templom kriptája. Vajon kik nyugodtak, nyugszanak ott?

Question 1 of 10

Question 2 of 10

2.

A városházakviz-dsz-emlekhelyek (1)

A házat a városvezetés 1901-ben vásárolta meg. Innentől számítva a községháza (majd városháza) mind a mai napig a városvezetés székhelye.
1902-től a létesítmény emeleti részén voltak találhatóak a községi hivatalok, míg a földszinti részen gyógyszertár üzemelt. Az épület udvarában városi fogdákat és őrszobát alakítottak ki a községi rendőrség részére. Később, az évek múlásával az egyemeletes épületet többször felújították és átalakították, így 1958–59-ben is, amikor hozzáépítéssel bővítették.
Az 1995-ben megkezdett, Makovecz Imre szerinti városarculat-átalakítás részeként az épület ismét változott: bejárata fölé tornyot emeltek. Az így átalakított „új” városháza rövid időn belül Dunaszerdahely városképének meghatározó épületéve, s egyben egyik jelképévé vált.

Tudja-e, eredetileg minek épült az emeletes ház?

Question 2 of 10

Question 3 of 10

3.

A dunaszerdahelyi első világháborús hadifogolytábor
1914–1918 között Sikabonyban működött temetőjekviz-dsz-emlekhelyek (2)

A táborban a kolera, a tifusz, a vérhas gyakori volt a főleg fiatal foglyok között, s a sok esetben halálos kimenetelű fertőző betegségek már a tábor létrehozásával, első lakóival megjelentek Dunaszerdahelyen. A halottakat a fertőzés miatt is főleg a sikabonyi öreg temető melletti katonai temetőbe helyezték örök nyugalomra, bár a levéltári adatok egyértelműen mutatják, hogy a többi akkori köztemetőben – így a sikabonyi, a régi szerdahelyi, a tejedi, de még a zsidó temetőben – is feküdtek hadifoglyok, igaz, csupán néhányan.

Tudja, milyen nemzetiségű katonák nyugszanak ott?

Question 3 of 10

Question 4 of 10

4.

kviz-dsz-emlekhelyek (3)A Sárga kastély

Dunaszerdahely második legrégibb épülete Pókatelkén épült fel. Leírása szerint „az épület kétszintes, falpillérekkel tagolt, háromtengelyes középrizalitja barokk vonalú oromzattal zárt. A félköríves portálon kívül a homlokzatot még egyenes záródású ablakok, falsávkeretek, egyenes és íves szemöldökpárkányok, valamint osztó és zárópárkány tagolják.”

Tudja, ki építtette?

Question 4 of 10

Question 5 of 10

5.

A Talmud Tórakviz-dsz-emlekhelyek (4)

A mai Bacsák utcában, az egykori Talmud Tóra épületében találjuk Dunaszerdahely zsidó közösségének imaházát. Magát a Talmud Tóra épületét – azaz a zsidó Talmud-iskolát, amelyet a hitközség a zsidó tudományok és a zsidó erkölcsök ápolására létesített – 1912. március 24-én avatták fel, amikor az akkori főrabbi, Weinberger Shmuel L., illetve a Talmud Tóra egyik alapítója és akkor húsz éve tanítója, Fleischmann Jakab rabbi átadta az iskolát „szent céljaira”: az oktatásra.

Tudja, ki adományozta az iskolaépületet a közösségnek?

Question 5 of 10

Question 6 of 10

6.

A kálváriakviz-dsz-emlekhelyek (5)

A „Kálvária-hegy”, Kálvária-domb keletkezésének történetéről keveset tudunk. Az azonban bizonyos, hogy már az 1700-as években állt a 7 m magas, 12 m átmérőjű csonka kúp alakú, emberi erővel emelt magaslat.
1959-ben, a vallásellenes kommunista érában útépítés okán lerombolták a legkevesebb 200 éves dombot, és a rajta álló szoborcsoportot előbb a templom köré, majd onnan Kisudvarnokba, a későbbi épp róla elnevezett Kálvária-dombra száműzték. Innen csak a rendszerváltás után került vissza Dunaszerdahelyre – ma a temetőben áll.

Tudja, eredetileg hol állt?

Question 6 of 10

Question 7 of 10

7.

A Vermes-villakviz-dsz-emlekhelyek (6)

Dunaszerdahely ezen impozáns épülete 1988–2002 között a Szlovák Nemzeti Galéria kihelyezett részlegének adott otthont, s miután 2005-ben Dunaszerdahely Város Önkormányzata megvásárolta az épületet, az átalakítások után a Kortárs Magyar Galéria költözött oda.

Tudja, pontosan mikor építették?

Question 7 of 10

Question 8 of 10

8.

A sikabonyi Pietàkviz-dsz-emlekhelyek (7)

A Szabó Gyula út és az Erdei utca elágazásánál, néhány négyzetméteres, vaskerítéssel körbekerített területen emeltek a Fájdalmas Szűzanyának szobrot. A kereszt alatt Mária ölében tartja a keresztről levett Krisztust.

Tudja, miért itt áll?

Question 8 of 10

Question 9 of 10

9.

kviz-dsz-emlekhelyek (8)A holokauszt dunaszerdahelyi áldozatainak emlékfala

A holokauszt 70. évfordulója alkalmára az a nagyméretű emlékfal, amelyen a dunaszerdahelyi zsidó áldozatok neveit tüntették fel. A 2735 holokausztáldozat nevét Kornfeld Tibor, a Dunaszerdahelyi Zsidó Hitközség egyik vezetője gyűjtötte össze.

Tudja, ki készítette az emlékfalat?

Question 9 of 10

Question 10 of 10

10.

Marczell Mihály emléktáblakviz-dsz-emlekhelyek (9)

A 20. század egyik legnagyobb hatású katolikus magyar nevelőjének, a Dunaszerdahelyen született Marczell Mihálynak az emlékét városunkban emléktábla őrzi.

Tudja, hol?

Question 10 of 10


 

Kategóriahelytörténet
TelepülésDunaszerdahely [Dunajská Streda]
Rövid URL
ID65400
Módosítás dátuma2015. október 1.

Hibát talált?

Üzenőfal