Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

* 1850. április 9., Nemesradnót – † 1914. július 9., Budapest / a magyar gyermekirodalom megteremtője, költő, lapszerkesztő, dalszerző

Pósa Lajos 1850. április 9-én született a Gömör megyei Radnótban. Apja Pósa Antal gazdaember, anyja Kovács Mária. Károly öccse még gyermekkorában meghalt. Iskolába Nemesradnótban kezdett járni. Mivel kitűnő tanuló volt tanulmányait a Rimaszombati Egyesült Protestáns Gimnáziumban folytatta. Itt kötött barátságot Mikszáth Kálmánnal. A gimnázium elvégzése után teológiai tanulmányokat folytatott Sárospatakon, majd tanítói képesítést szerzett Budapesten. Az 1870-es évektől publikált, írásai jelentek meg Jókai Mór „Üstökös” lapjában, a Mulattató Újságban. Az írás egyre jobban érdekelte és a megélhetését biztosítva fogadta el a Szegedi Napló szerkesztőjének állásajánlatát. Szegeden ismerkedett meg Dankó Pista cigányprímással, aki számtalan versét megzenésítette. Itt lett egyik alapítója a Jó Barát című ifjúsági képes hetilapnak, mely az első irodalmi igényű magyar gyermeklap volt.
1889. december 15-én a budapesti Singer és Wolfner cég vezetőinek meghívására Budapestre költözik. Benedek Elekkel megindítják „Az Én Ujságom“ című, hetente megjelenő gyermeklapot. Ezt az első irodalmi értékű, hazafias szellemiségű gyermeklapot haláláig szerkesztette. Pósa előtt a magyar nyelvű gyermekirodalom szinte kivétel nélkül külföldi alkotások fordításán alapult. A gyermekek és a magyar családok körében közkedvelt gyermeklap hamar nagy példányszámot ért el. Ebben közölte Pósa a verseit és itt jelentek meg a kor rangos íróinak (Jókai Mór, Mikszáth Kálmán, Gárdonyi Géza, Krúdy Gyula, Herczeg Ferenc, Gaál Mózes, Endrődi Sándor, Rákosi Viktor, Bródy Sándor, Tömörkény István, Egri György, Thury Zoltán, Lovik Károly, Sas Ede, Heltai Jenő és Móricz Zsigmond) elbeszélései, meséi is. Ő fedezte fel Móra Ferenc tehetségét, aki nagy tiszteletet tanúsított iránta. A lapnak köszönhetően rengeteg gyerek kedvence, Pósa bácsija lett.
1900-ban házasságot kötött Monoron Andrássy Lídiával, akinek lányát Sárikát örökbe fogadta. Aktív társasági életet élt. Híres volt a Pósa-asztal társaság, amely köré írók, képzőművészek, zenészek csoportosultak, úgymint: Feszty Árpád, Gárdonyi Géza, Bródy Sándor, Bársony István, Rákosi Viktor, Lányi Géza és Dankó Pista. Megindította a Filléres Könyvtárat, 350 kötet látott napvilágot, Olvasókönyvek társszerkesztője volt, több mint 50 kötetnyi verseskönyve jelent meg, Dankó Pista zeneszerzőnek több száz dalt írt. Számos kitüntetésben, elismerésben részesült. A Petőfi Társaság tagjává választották, a Kisdednevelők Országos Egyesülete tiszteletbeli polgárává nevezték ki. Komárom Vármegye Tanítóegyesülete a magyar nemzeti népoktatás és a magyar ifjúsági irodalom fölvirágoztatása körül szerzett érdemeiért szintén tiszteletbeli tagjává választotta. 40. költői jubileumán 1914 júniusában több ezer gyermek vonult el a trónra ültetett „mesekirály“ előtt. Egy hónappal később 1914.július 9-én hunyt el Budapesten.
Egész alakos ülő szobrát a budapesti Városligetben 1930-ban avatták fel. Szülőfalujában 1934-ben kapott mellszobrot. 2010-ben a hódmezőváráshelyi Németh László Városi Könyvtár Gyermekkönyvtára vette fel a nevét, s az épület előtt leleplezték mellszobrát, mely Gábor Emese alkotása, úgy ahogyan a Pósa Lajos Emlékplakett is, melyet a Táltoskönyvek Kiadó 2014-ben osztott ki először.
Verselési stílusa a népi-nemzeti irodalmi irányzat jegyeit mutatja. 1945 után alakja a feledés homályába veszett. Az ezredfordulóig emlékét csak szülőfalujában, Nemesradnóton és Gömörben őrizték. Azóta számos rendezvény és könyv hívta fel a figyelmet a költő munkásságának fontosságára és mutatta be műveit. 2014. december 13-án Pósa Lajos megkapta a Magyar Örökség és Európai Egyesület Kuratóriuma Magyar Örökség-díját, melyet nemzetnevelő szolgálatáért és Az Én Ujságom gyermeklap alapításáért ítéltek oda.

Forrás:
Nyitray László: Pósa Lajos, Budapest, 2014, ISBN 978-963-7082-45-0

Pósa Lajos művei a következő helyeken jelentek meg
(www.posalajos.com):

Költemények, Szerző, 1878
Újabb költemények, Szerző, 1881
Pósa Lajos költeményei, Szerző, 1883
Dalok, regék az ifjúság számára, Jankó János illusztrációival, Mikszáth Kálmán előszavával; Szerző, 1884
Kis bokréta – Költemények jó gyermekek számára, Singer és Wolfner, 1885
Tíz év alatt, Szerző, 1886
Gyermekversek, Bloch Gyula illusztrációival, Szerző, 1886
Szegedi új nóták, Méhner Vilmos, 1886?
Dalaim, Bába Sándor, 1887
Négy mese a gyermek-ifjúság számára, Traub és Társa, 1887
Kis aranykert, Singer és Wolfner, 1887
Dankó Pista – Molnár György – Pósa Lajos: A zsöllérlány, Molnár György, 1887
Az aranytollú madár nótái, Elischer Lajos illusztrációival, Légrády Testvérek, 1888
ABC színes képekkel és versecskékkel, Lampel Róbert, 1888
Dankó Pista – Müller Ottó – Nikolits Döme – Pósa Lajos: Leányrablás, Réthy és fiai, 1889
Pillangók, Singer és Wolfner, 1888
Virághullás, Endrényi és Társa, 1889
Gyermekkert, Ifj. Nágel Ottó, 1889
Apró történetek, Méhner Vilmos, 1889
Kiss Áron – Pósa Lajos: Apró emberek könyve, Singer és Wolfner, 1890
Reggeltől estélig, Singer és Wolfner, 1890
Rózsabokor, Elischer Lajos illusztrációival, Légrády Testvérek, 1891
Arany napok, Ifj. Nágel Ottó, 1891
Tihanyi Ágost – Pósa Lajos: Zengő arany-abc, Singer és Wolfner, 1892
A nagymama meséi, Singer és Wolfner, 1892
Tündérórák, Ifj. Nágel Ottó, 1892
Csingilingi, Singer és Wolfner, 1892
Weiss Miklós – Pósa Lajos: Egy szőke kislányhoz, Pesti Hírlap, 1892. szeptember 27. (zenemelléklet)
Kiss Áron – Péterffy Sándor – Pósa Lajos – Tihanyi Ágost: Verses könyv –
Kisdedóvó intézetek, menedékházak és családok számára, Singer és Wolfner, 1893
Kiss Áron – Péterffy Sándor – Pósa Lajos – Tihanyi Ágost: Dalos könyv – Kisdedóvó intézetek, menedékházak és családok számára, Singer és Wolfner, 1893
Kiss Áron – Pósa Lajos: Meséskönyv – Kisdedóvó intézetek, menedékházak és családok számára, Singer és Wolfner, 1893
Virágok könyve, Rigler József Ede, 1894
Illatok könyve, Rigler József Ede, 1894
Arany napsugár, Lampel Róbert, 1894
Pósa Lajos meséskönyve, Singer és Wolfner, 1894
Arany ABC, Ujváry Ignác illusztrációival, Singer és Wolfner, 1894
Pünkösdi rózsák a gyermekek számára, Lampel Róbert, 1894
Serly Lajos – Pósa Lajos: A kis gyűrűs legény, Zenélő Magyarország, 1894. november 15.
Dankó Pista: 76 eredeti magyar dal Pósa L. szövegeire, Rózsavölgyi és Társa, 1895 k.
Zachariásné Kallós Ilona – Dankó Pista: A Titok
Böszörményi L., Dankó P., Gárdonyi G. és Pósa L. dalszövegeivel, Schunda V. József (é. n.)
Balatoni nóták, Pósa Lajos öt költeményére, Méry Béla, 1895
Haza és szabadság, Singer és Wolfner, 1895
Világszép Nádszál kisasszony, Légrády Testvérek, 1895
Nagyapó meséskönyve, Singer és Wolfner, 1895
Imádságok gyermekek számára, Singer és Wolfner, 1895
Cini-Cini, Tull Ödön illusztrációival, Lampel Róbert, 1896
Dankó Pista – Pósa Lajos: A magyar nép kesergője, * Schunda Vencel József, 1896?
Édes anyám, Singer és Wolfner, 1897
A szabadság hősei, Mühlbeck Károly illusztrációival, Singer és Wolfner, 1898
Száll az ének, Singer és Wolfner, 1899
Harangvirágok, Singer és Wolfner, 1899
Bartók Béla: Négy dal Pósa Lajos szövegeire, Bárd Ferenc és Testvére, 1904
Pósa Lajos Munkái I-V. Mühlbeck Károly illusztrációival, Mesék, I-II; Apró történetek és életképek; Arany ládika, I-II. Singer és Wolfner, 1905-1907
Mese a kis kanászról és más történetek, Singer és Wolfner, 1907
Csali mese, Singer és Wolfner, 1907
Imádságok és köszöntők, Mühlbeck Károly illusztrációival, Singer és Wolfner, 1907
Hegedűszóban szép mese, Pósa Lajosné, 1908
Grill Richárdné Wohlfahrt Anna: Dalok az ifjúság számára, (Szólam-kiadás)
Pósa Lajos et al. gyermekverseinek feldolgozása, Hornyánszky Viktor, 1909
Aranyliget, Wellisch Béla, Szentgotthárd, 1911
Figurás mesék, Mühlbeck Károly illusztrációival, Hungária, 1912
Játékos könyv, Játékok, tréfák, találós mesék, közmondások, Singer és Wolfner, 1914
Kis tükör, Elbeszélések az ifjúság számára, Budapesti Hírlap Nyomda, 1914
Pósa Lajos költeményei (válogatott), Bródy Sándor előszavával, Singer és Wolfner, 1914
Gyermekversek (válogatott), Herczeg Ferenc előszavával, Singer és Wolfner, 1914
Mariska mesél, Magyar Kereskedelmi Közlöny Hírlap és Könyvkiadó, 1917
Kacsoh Pongrác – Dalok kisgyermekeknek, Pósa et al. versei, Rózsavölgyi és Társa, 1918
Lidike, Lőrinczy György előszavával, Pósa Lajosné, 1920
A magyar nép kesergője, * Légrády Testvérek, 1921
Arany ABC, Kőszegi Bella illusztrációival, Singer és Wolfner, 1928
Édes anyám (II), Lőrinczy György előszavával; Pósa Lajosné, 1929
Pósa bácsi nagy meséskönyve, Benedek Kató illusztrációival, Singer és Wolfner, 1937
Madaras Könyv, Rigler József Ede Papírnemügyár Rt., Budapest, 1943?
Cicaiskola, Válogatta: Fazekas Anna; F. Győrffy Anna illusztrációival, Móra Kiadó, 1960
Tulipántos láda, Szerk: Vita Zsigmond; ill.: T. Blaier Klára, Ion Creanga, Bukarest, 1981
Tavaszkor; Iluska és a cicuska, Rajzolta: Rákosy Anikó, Magyar Diafilmgyártó V., 1989
Egyszer egy királyfi, (a Világszép Nádszál kisasszony 1895-ös, Légrády féle kiadás reprintje), Hunikum, Budapest, 1991
Tülökvár, Összeállította: Bettes István, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2002
Arany ABC, Ujváry Ignác ill., Szerk: Csipka Rozália, Sikerx Bt., 2004 (hasonmás)
Magyarország Tündérország – Pósa Lajos ébresztése, Válogatás Pósa Lajos verseiből – Szemelvények Andrássy Gyuláné grófné, Bársony István, Egri György, Gaál Mózes, Gracza János, Gyökössy Endre, Heltai Jenő, Jakab Ödön, Krúdy Gyula, Mikszáth Kálmán, Móra Ferenc, Móra László, Nógrádi Pap Gyula, Sas Ede és Telekes Béla, Az Én Újságom c. gyermeklapban megjelent írásaiból; Nagy László gyermekpszichológus tanulmányával (1906); Lőrinczy György ünnepi beszédével (1914); Az Új Idők (Herczeg Ferenc) búcsújával, Gracza János, Móra Ferenc és Baja Mihály verseivel. Szerkesztő: Kun Miklós Jenő, Kairosz Kiadó, 2005
Pósa bácsi legszebb verses meséi – Állatmesék; Pósa bácsi legszebb gyermekversei; Pósa bácsi legszebb téli versei Karácsonyra , Szerk.- és ill.: Gábor Emese, Táltoskönyvek Kiadó, Budakeszi, 2006
Pósa Lajos válogatott meséi, Társ Kiadó, Sepsiszentgyörgy, 2007
Pósa bácsi ringatók, altatók, tipegők a legkisebbeknek, szerkesztette és illusztrálta: Gábor Emese, Táltoskönyvek Kiadó, 2007
Pósa bácsi: Hahó! Hahó! Esik a hó – szerk.-és.ill.: Gábor Emese, Táltoskönyvek Kiadó, 2007.
Pósa bácsi mondókák, készségfejlesztő versikék, szerkesztett és illusztrálta: Gábor Emese; Táltoskönyvek Kiadó, 2008
Pósa bácsi: Tanítómesék – Mátyás Királyról, szerkesztette és illusztrálta: Gábor Emese; Táltoskönyvek Kiadó, 2008
Pósa Lajos – Sirkó Attila (rajz): A kisbalta, Comenius Kiadó, 2008
Pósa Lajos: Hol van Lackó?, Pro Junior Könyvkiadó, 2008
Pósa bácsi: Három szép pillangó – szerk.-és ill.: Gábor Emese; Táltoskönyvek Kiadó, 2009
Cica-iskola – Pro Junior Könyvkiadó, 2009
Altató – Pósa bácsi verse, Gábor Emese rajzai; Táltoskönyvek Kiadó, 2009
Pósa bácsi: Tréfás versek, mulatságos mesék – Gábor Emese; Táltoskönyvek Kiadó, 2009
Pósa bácsi: Ezüst mesekönyv – Gábor Emese festményivel; Táltoskönyvek Kiadó, 2009
Pósa bácsi: Arany mesekönyv – Gábor Emese festményivel; Táltoskönyvek Kiadó, 2009
Azt dalolja a kis madár – Pósa Lajos énekelt versei Dinnyés József előadásában, nem csak kicsiknek; Reintegráció Alapítvány, Budapest, 2010

Antológiákban, olvasókönyvekben, kottákban, audio CD-n, – 1945 után:

Betűbokréta, Olvasókönyv kat. népiskolák II. o. számára, Szent István Társulat, 1945
Óvódások verseskönyve, Szerkesztő: T. Aszódi Éva, Ifjúsági Kiadó, 1955
Századvégi költők, Vál.: Végh György; szerk: Csanádi Imre, Magvető, 1959
“Mindenki új utakra készül” – Az 1918/19-es forradalmak irodalma, Szöveggyűjtemény,
Szerkesztő: Ács Klára et al., MTA Irodalomtörténet Intézet, 1959
Szöveggyűjtemény a XIX. sz. második felének irodalmából Szerkesztő: Bóka László et al., Tankönyvkiadó Vállalat, 1961
Hegedűs András: Gyermek-és ifjúsági irodalom, Szöveggy., Tankönyvkiadó, 1966
Röpülj madárka, Szerkesztő: Balogh Beatrix, Népművelési és Propaganda Iroda, 1966
Meseország kapuja, Szerkesztő: Bodrits István, Fórum Lap- és Könyvkiadó, Újvidék, 1966
Bauer Tiborné: Gyermekirodalom Tankönyv, óvónőképzők számára, Tankönyvkiadó, 1967
Kincses láda Magyar olvasókönyv Szerk: Magyar József, Magyar Írás, Buenos Aires, 1968
Virágos kert Olvasókönyv, Szerk: G. Kassai Anna, Horváth Ferenc, Magyar Iskolabizottság, München, 1969
Cini-cini muzsika, Óvodások könyve, Szerkesztő: T. Aszódi Éva, Móra Kiadó, 1969
Eltörött a hegedűm – Dankó Album, válogatta: Vas Gábor, közreadja: Simon Jenő Zeneműkiadó Vállalat, Budapest, 1975
Három veréb hat szemmel, Szerkesztő: Weöres Sándor, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1977
Templomablak, Istenes versek és műfordítások, Szerkesztő: Fükő Dezső, Református Zsinat Sajtó Osztálya, 1980
Hóc, hóc, katona, Szerkesztő: Moldoványi Zsuzsa, Móra Ferenc Kiadó, 1982 (3. kiadás)
Nagymama képeskönyve (Mühlbeck Károly emlékére), Szerkesztő: Bodor Ferenc, Minerva, 1985
Új aranyhárfa – (keresztyén szempontú antológia), Szerkesztő: Tenke Sándor, Magyarországi Református. Egyház Zsinati Iroda, 1987
Mustármagok, Szerk.: Somogyi Barnabás, Magyarországi Baptista Gyülekezet, Győr, 1987
A strázsa dicsérete, (Versek Monorról), Monori Helytörténeti Kör, 1989
Az Én Újságom – Válogatás Benedek Elek és Pósa Lajos gyermeklapjából, Szerkesztő: Csokonai Attila, Skíz Könyv-és Lapkiadó, Bp., 1992
Aranyos pillangó, Válogatta: Cs. Lingvai Klára; Szerkesztő: Vofkori Mária; Soó-Zöld Margit rajzaival, Kriterion, Bukarest, 1994
Tarka lepke, kis mese, Versek, mesék, elbeszélések óvodásoknak és kisiskolásoknak, (Szöveggyűjtemény), Szerkesztő: Kóka Rozália, Márton Áron Kiadó, 1994
Nagy felolvasókönyv, Szerkesztő: Kováts Ildikó, Pesti Szalon Könyvkiadó, 1994
Irodalmi szöveggyűjtemény, Cigány tárgyú írások – Középiskolák I-IV. o. számára, Konsept Kiadó, 1994
Ha majd hatéves leszek, Szerkesztő: Szele Ágnes, Sziget, Kaposvár, 1995
Budapesti negyed, 1896-I. Szerk.: Gerő András et al., Budapest Főváros Levéltára, 1995
Hét évszázad magyar költői, Szerkesztő: Lakatos István et al., Tevan, Békéscsaba, 1996
Milyen volt szőkesége, Válogatta: Köves József, K. U. K, 1999
A századforduló költészete, Szerkesztő: Pozsvai Györgyi, Unikornis Kiadó, 1999
Március idusa, Versek, dalok, jelenetek; iskolai segédanyag, Szerkesztő: dr. Lengyel János, UNIO Lap-és Könyvkiadó Kft. (é. n.)
Árpád népe, (az 1896-os kötet hasonmás kiadása), Barnaföldi G. Archívum, Bp., 2000
Örök Pátria – Verses magyar történelem, Szerk.: Bartha Zoltán, Tinivár, Kolozsvár, 2001
Ki is írta…? – Elfelejtett versek, Szerkesztő: Havas Katalin, Fekete Sas Kiadó, 2001
Szavalókönyv, Válogatta: Margócsy István, Unikornis, 2001
Doromboló – Macskamesék, cicaversek, Füzesi Zsuzsa rajzaival, Urbis Kiadó, 2004
Jákó Vera – Pósa Lajos: Eltörött a Dankó Pista nótás hegedűje; In. Szól a nóta színe-java 5. EMB Bp., 2004
“Kit ringat a bölcső, Janikát…” – (audio CD); Magneoton, 2007
Téli meseünnep (audio CD) Pogány Judit, Kálid Artúr, Alma együttes; Retro Media, 2007

Tevékenységéhez kapcsolódó települések:
Nemesradnót, Budapest, Rimaszombat, Sárospatak, Szeged, Monor

 

Életéhez kapcsolódó településekNemesradnót, Radnót [Radnovce], Rimaszombat [Rimavská Sobota]
ForrásinformációkFelvidéki értékőrzők vetélkedő, 2016, Bátkai Alapiskola Balogvölgyiek csapata: Barta Viktória, Simon Zsuzsa, Boros István, Simon Mátyás Béla, Szeleczky László, Nagy Izabella; felkészítő pedagógus: Gyurán Ágnes
Rövid URL
ID88369
Módosítás dátuma2022. január 27.

Hibát talált?

Üzenőfal