Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

 

Danczi Lajos 

* 1925. július 16., Kürt – † 2008. június 8., Cífer / lelkipásztor, helytörténész

Danczi Lajos élete

Danczi Kálmán és Fazekas Erzsébet ötödik gyermekeként látta meg a napvilágot 1925. július 16-án Kürtön. Testvérei: Danczi József Villebald OSB, Mária, Ágnes, Terézia s húga, Erzsébet. Az elemi
iskolát szülőfalujában végezte, majd a tanulmányait a komáromi Bencés Gimnáziumban folytatta. Az érettségi után két évig az Esztergomi Szemináriumban tanult, de a teológiai tanulmányait a politikai változások – az országhatárok meghúzása – miatt a Pozsonyi Szemináriumban kellett befejeznie.
1949. június 12-én szentelik pappá Pozsonyban.
1949-ben káplánként működik Nyitrakoroson, Taksonyon, Kürtön.
1950-ben káplán Ipolyságon, Gerencséren.
1951-ben káplán Pozsony-Téglamezőn.
1951. február 1-jétől a zoboralji Gímes (más írásmóddal: Ghymes) hívei között végezte lelkipásztori munkáját.
1962. augusztus 1-jétől a Nógrád és Hont megyék határövezetében lévő Zsélyén folytatta papi tevékenységét.
1969. április 24-től 33 éven át a mátyusföldi Vága község plébánosa.
Lajos atya 53 évi aktív munka után vonult nyugdíjba. 2002. július 1-jén Bazinba költözött a papi otthonba, onnan Nagyszombatba került. Innen áthelyezték Cíferbe, ahol életének 83. és papságának 59.
évében visszaadta nemes lelkét Teremtőjének. Kürtön temették el.

Művei 

Ghymes 1. (a község története, kézirat, évszám nélkül)
Ghymes 2. (szokások, kézirat, évszám nélkül)
Zsély (1975)
Denek Mihály (készült a Kürti Községi Hivatalban, 1995)
Repülj madár (magánkiadás, verseskötet, 1999)
Cigléd kegyhely (magánkiadás, 1999)
Vága egyházközség története (magánkiadás, emlékkönyv, 2000)
Hetven évesen (magánkiadás, verseskötet, 2000)
Álmok könyve (magánkiadás, versek és írások, Esztergom, 2001)
Harmonia coelestis (magánkiadás, verseskötet, 2001)
Magvetők életútja (Glória Kiadó, Nádszeg, 2002)
Ünnepi versek (magánkiadás, verseskötet, 2003)

Gímesen töltött tíz éve kemény munkával kezdődött. A plébániát kellett megszervezni, parókiát építeni, a templomot felújítani. Fiatal pap lendületével emelte fel a falut, és terelgette a rábízott nyájat. Lelkipásztori teendői mellett rengeteget tett a fiatalokért is. Színdarabokat, népszínműveket rendezett, felelevenítették a régi szép népszokásokat, hagyományokat mint pl. a villőzés, Mikulás-járás, lucázás… Megírta a falu történetét. Mindemellett hetente harminchat hittanórát tanított, kilenc falu gyermekeit oktatta, nevelte.
Vágán, ebben a Vág folyóval ölelt mátyusföldi községben 33 éven át keresztelt, esketett, temetett, szentmiséket celebrált. Különös figyelemmel, nagy odaadással törődött az Isten házával. Építgette, szépítgette, hatalmas energiát fordított rá, nem sajnálva a drága időt. A falu egyházi hagyományainak a felújítása, gyűjtése, ápolása is a szívügye volt; rendkívül szerette Vágát. Tetteivel hirdette, hogy az ősök hagyományainak az őrzése, ápolása, továbbadása, mind-mind példával szolgál az utókor számára. Hű volt Istenhez, Jézushoz, hitéhez, az egyházhoz és a magyarsághoz. Jó pásztora volt nyájának.

„Bárhol voltam, mindenütt nagyon jó emberekkel találkoztam. Hívő, vallásos, templomba járó emberekkel. A híveimmel mindig mindenütt jóban voltam.”
(Danczi Lajos)

Kürt Község Önkormányzata a község statútumának 35. számú paragrafusa értelmében, valamint a 7/990611 határozat alapján KÜRT KÖZSÉG DÍSZPOLGÁRA címet adományozza főtisztelendő DANCZI LAJOS vágai plébános úrnak községünk jó hírnevének öregbítéséért, a szlovákiai magyar népi és egyházi kultúra területén végzett széles körű gyűjtőmunkájáért, kitartó, áldásos papi tevékenységéért.
Kürt, 1999. június 27.

Szerző: Farkas Róbert

Életéhez kapcsolódó települések: Kürt [Strekov], Esztergom [Ostrihom], Pozsony [Bratislava], Nyitrakoros [Krušovce], Taksony [Matúškovo], Ipolyság [Šahy], Gerencsér [Hrnčiarovce nad Parnou], Ghymes [Jelenec], Zsély [Želovce], Vága [Váhovce], Bazin [Pezinok], Nagyszombat [Trnava], Cífer

Kategóriaregionális
Életéhez kapcsolódó településekKürt [Strekov], Ghymes, Gimes [Jelenec], Zsély [Želovce], Vága [Váhovce]
Működési ideje20. század
Tevékenységi köregyházi személyiség
ForrásinformációkMeleg Mária: Téged Isten dicsérünk (Emlékkönyv Főtisztelendő Danczi Lajos Krisztus papja születésének 90. évfordulója alkalmából) / Remény katolikus hetilap / Farkas Róbert falukutató
Rövid URL
ID69209
Módosítás dátuma2023. január 24.

Hibát talált?

Üzenőfal