Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Stampay János énekeskönyve

Stampay János énekeskönyve

Stampay János (1864-1960) az értékes egyházi népénekhagyományt – katolikus egyházi énekeket, imákat, temetési szertartásokat, passiókat – felölelő énekeskönyve, az 1895-ben megjelent Katolikus Egyházi Énekek, Imák és Temetési szertartások című imádságos könyvecske, amelyet a köbölkúti kántor szerkesztett és adott ki, a korszak egyik legismertebb és legnépszerűbb magyar nyelvű katolikus kiadványa volt.
Szakmai elismertségét mutatja, hogy pl. 1902-ben, XIII. Leó pápa szívesen fogadta, áldását adva rá, gróf Zichy Gyula pápai kamarás sz. apát jó érdemei elismeréséül a Croce di Benemerenza érdemkereszttel tüntette ki, illetve 1942-ben XII. Pius pápa Pro ecclesia et Pontifice díszkereszttel jutalmazta.
Népszerűségét emellett mutatja az is, hogy száz év alatt 43 kiadást ért meg, ma is sokak által keresett imakönyvről beszélünk.
Stampay korának egyházi népénekhagyományát emelte be imakönyvébe, így őrizve meg azokat az utókor számára.

Tartalmát tekintve a könyvben megtalálhatóak:
– Miseénekek
– Reggeli énekek
– Énekek szentséges misékre
– Énekek az Oltári szentségről
– Énekek Jézus Szent Szívéről
– Mária – énekek
– Adventi énekek
– Karácsonyi énekek
– Böjti énekek
– Húsvéti énekek
– Pünkösdi énekek
– Énekek a szentekről
– Felajánlási és alkalmi énekek
– Halotti énekek
– Litániák
– Hálaénekek
– Imádságok
– Miseimádságok
– Bűnbánat szentsége
– Szent áldozási ájtatosság
– Az Oltári Szentség imádása
– A Szentlélek Isten imádása
– Krisztus Urunk halálának 1900-ik évfordulója
– Jézus szent Nevének tisztelete
– Jézus szent Szívének tisztelete
– Szűz Mária tisztelete
– A szentség olvasó
– Szent József tisztelete
– Szentek tisztelete
– Alkalmi imádságok
– Szent keresztúti ájtatosság
– Virágvasárnapi passió
– Nagypénteki passió
– Vesperas
– Temetési szertartások
– Ministráció és a ministrálás módja
– A ministrálás módja jelképben
– Áldozás
– Jelmagyarázat

AZ ÉRTÉK BESOROLÁSA
Szakterületkulturális örökség
TelepülésKöbölkút [Gbelce]
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
JavaslattevőKöbölkúti Települési Értéktár Bizottság
TelepülésKöbölkút
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
Indoklás

Az énekeskönyv XIII. Leo Pápa és XII. Pius pápa által elismert és díjazott.
Stampay János bámulatos tevékenysége a tanítás és a zene mellett az irodalomra is kiterjedt, főleg az erkölcsnevelő, szépirodalmi és a történeti művekre. 1895-ben kiadta énekgyűjteményét, amely kedvelt olvasmány lett. Szinte minden köbölkúti háztartásban megtalálható a mai napig.
E könyv értékes egyházi néphagyományt ölel fel: katolikus egyházi énekeket, imákat, temetési szertartásokat, passiókat.

Forrás, adományozó

– Stampay János, Katholikus egyházi énekek, imák és temetési szertartások, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2001
– Jáki Sándor Teodóz OSB., http://epa.uz.ua/01400/01469/00001/pdf/044.pdf,
– Köbölkút Község, http://hu.gbelce.sk/kobolkut-kozseg/a-kozsegr-l.html
– https://hu.wikipedia.org/wiki/Stampay_J%C3%A1nos
– Emberek, ünnepek, hétköznapok, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2014, 73-74 old.
– Szülőfalunk Köbölkút, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 1998, 99 old.

Webhttp://hu.gbelce.sk/kobolkut-kozseg/a-kozsegr-l.html
Regisztrálva emlékhelyként
MELLÉKLETEK
Rövid URL
ID91086
Módosítás dátuma2017. június 13.

Hibát talált?

Üzenőfal