Csemadok » A vágai virágvasárnapi passió A vágai virágvasárnapi passió – Csemadok
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

A vágai virágvasárnapi passió

A vágai virágvasárnapi passió

A vágai hívek népi vallásossága két igen szép, a nagybőjti időszakhoz kapcsolódó szokást őriz napjainkban is. Az egyik a Krisztus-virrasztás szent szokása a nagycsütörtökről nagypéntekre virradó éjszakán, a másik pedig a népi passióéneklés. Mindkét passió (a virágvasárnapi és a nagypénteki) vágai gyakorlatának egyik kiemelkedő jellegzetessége, hogy a turba részeket, azaz a tömeget megjelenítő sorokat nemcsak kórus, vagy néhány énekes, hanem az egész templomi közösség énekli. A passiót ma is a Stampay-féle énekeskönyvből éneklik a vágaiak, amely kottát ugyan nem tartalmaz, de a passió szövegében a recitáló hangtól való elhajlásokat gondosan jelöli. Jáki Sándor Teodóz atya felhívja a figyelmet A vágai virágvasárnapi pásió című tanulmányában , hogy a vágai passió dallamában a késő középkorban Európa szerte elterjedt dúr-jellegű forma mellett bizonyos dallamfordulatokban (elsősorban a két Jézus mondat) az esztergomi középkori moll-passióval mutat rokonságot. Az említett tanulmány 5 felejthetetlen mondatra hívja fel a figyelmet, amely zeneileg is kiemelkedik környezetéből:
– mikor Péter megbánva a tagadás vétkét, keserves sírásra fakad;
– mikor Jézus hangosan felkiáltva kileheli lelkét;
– mikor a passió befejező mondatát énekli az evangélista, illetve ennek a vágai zenedrámának a kettős csúcspontja:
– Jézus felkiált a Mennyei Atyához héberül, majd
– ugyanez magyarul.
Jáki a felvidéki magyar népi kórusok, s ezáltal a népi passiók megszűnésének okait is kutatja. Vágát pozitív példaként emeli ki: „Vágán végig megmaradt a folyamatosság a virágvasárnapi Pásiót illetőleg, mert jól tudta azt plébánosa, hogy értékes hagyományt birtokolnak, és azt is, hogy hűségesen kell azt őrizniük, hiszen a megszakadt hagyományt hihetetlenül nehéz újra elindítani.”
Mi vágaiak bízvást reméljük, hogy a passióéneklés hagyománya még sokáig élő gyakorlat marad Vágán.

(Józsa Mónika)

Szereplők:
Evangelista  –  Tonkó István
Jézus  –  Józsa András
Pilátus  –  Adamkó Ferenc
Fejedelem  –  Bugyinsky László
Júdás  –  Lukács Adrienn
Péter  –  Mészáros Tibor
Szolgáló  –  Józsa Mónika
A két hamis tanú  –  Bugyinsky László és Mészáros Tibor

1. Virágvasárnapi Passió
Hangrögzítést a 2013. esztendő tavaszán a Pátria Rádió készítette a vágai Szent Miklós katolikus templomban.
Virágvasárnap (2020. április 5.) délelőttjén reggel 9:00 órakor sugározta a pozsonyi Pátria Rádió.

2. Nagycsütörtöki Krisztus-virrasztás
A hangrögzítés 1975-ben készült. A nagycsütörtöki Krisztus-virrasztás vágai gyakorlatát, Forró Ferenc (1906-ban született) mondja el, Jáki Sándor Teodóz atyának.

3. Aranymiatyánk
Jáki Sándor Teodóz bencés szerzetes pap ismerteti és énekli a csángó Aranymiatyánkot.

AZ ÉRTÉK BESOROLÁSA
Szakterületkulturális örökség
TelepülésVága [Váhovce]
Értékszint1. helyi (települési) értéktár
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
JavaslattevőFarkas Róbert
TelepülésVága
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
Indoklás

Mi vágaiak bízvást reméljük, hogy a passióéneklés hagyománya még sokáig élő gyakorlat marad Vágán.

Forrás, adományozó

Farkas Róbert, falukutató
Józsa Mónika, karnagy

Regisztrálva emlékhelykéntA vágai katolikus templom
MELLÉKLETEK
Rövid URL
ID122085
Módosítás dátuma2020. június 8.

Hibát talált?

Üzenőfal