Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

A losonci református temető

A losonci református temető

A losonci református temető írott története, Ráday Pál 1733-ban történt temetésével kezdődik „Szept. 20. fektettem az édes uram testét a losonci temetőben készített új cryptában“ jegyezte fel özvegye Kajali Klára. A 16. sz. végén református hitre tért szabadalmas mezővárosban a 18. sz. elején tehát már létezett ref. temető, ekkor már nem temettek a templomkertbe. A ref. temető a város legrégibb temetője, a r. katolikus és evangélikus köztemető a 19. sz. elején, a zsidó pedig a század második felében létesült.
A 3 hektár alapterületű temetőkert háromszögletű alaprajzát, úthálózatát, fasorait 1882-ben alakították ki. Az akkori 7 parcella ma is megvan. Nem csak a temetőt átszelő utakat, de a három oldalát övező sétautakat is fasorként alakították ki. A legtöbb vadgesztenye mellett van kőris, tölgy és erdei fenyő is. A magaslaton fekvő temető északi lejtője alatt a 19. sz. 2. felében épült kriptasor van. Az egyház 250 évig bírta háborítatlanul temetőjét, az túlélte Losonc 1849-es oroszok általi elpusztítását, az I. és II. világháborút is. 1946-ban a hatóság a hírhedt 104/1945 sz. rendelet alapján elkobozta a ref. egyház minden „mezőgazdasági birtokát” beleértve a templomot és iskolát. Az elkobzás a temetőre is érvényes volt, de nem nyúltak hozzá, oda továbbra is inkább csak a kitelepítéssel megtizedelt, ref. egyház tagjait temették. Böszörményi László 50 éven át volt lelkész 1939-1989 között 400 református, magyar hívét temette el. A temető nemcsak református, de magyar temetkezési hely volt egészen a 20. század végéig, ezért több más vallású losonci kérte ide temetését. Mivel számos nevezetes személyiség nyugszik itt meglévő, vagy már eltűnt sírban, ma is losonci panteonként ismert országszerte ez a temető.
A legjelentősebb sírok:
• Ráday Pál † 1733, II. Rákóczi Ferenc titkára, Szántói Szabó János † 1771, feliratos kőkoporsója ritkaság
• Kármán József † 1795, író, lapszerkesztő, színházszervező
• Sükey Károly † 1854, költő, műfordító, honvéd
• Kovács Benjámin † 1859, a losonci ref. líceum igazgatója
• Felső Őri Dr. Pongrácz Mihály † 1879, Nógrád megye főorvosa, a császármetszés úttörője
• Losonczi Szígyártó Sámuel † 1895, ügyvéd, városi, egyház- és királyi tanácsos
• Farkas Károly † 1904 jogász, a losonci ref. líceum tanára, egyház- és városi tanácsos, főügyész
• Nagy József † 1908, 1848-as honvéd tüzér, elemi iskolai tanító, a Nógrádi Honvéd Egylet titkára
• micsinyei és beniczei Beniczky Kálmán † 1915, a losonci főgimnázium igazgatója, a Ferenc József Rend lovagja
• id. Dr. szilasi és pilisi Szilassy Aladár † 1924, jogász, a főrendiház tagja, titkos tanácsos, a Baár-Madas leánynevelő intézet alapítója, a Keresztyén Ifjusági Egyesület szervezője, a tolnai ref. egyházmegye főgondnoka
• ifj. Dr. Szilassy Aladár † 1912, orvos, a cserkészet meghonosítója, az 1. sz budapesti cserkészcsapat parancsnoka
• Sörös Béla † 1939 ref. lelkész, püspök, a Losonci Teológia alapító igazgatója, az Országgyűlés Felsőháza tagja
• Szabó Gyula † 1972, festőművész, grafikus, költő
• Winkler Oszkár † 1970, műépítész, tanár a Bauhaus képviselője, a helyi építőipari szakközépiskola névadója

AZ ÉRTÉK BESOROLÁSA
Szakterületkulturális örökség
TelepülésLosonc [Lučenec]
Értékszint3. felvidéki magyar értéktár
A JAVASLATTEVŐ ADATAI
JavaslattevőBöszörményi István
TelepülésLosonc
A NEMZETI ÉRTÉK ADATAI
Indoklás

A losonci református temetőben számos, a város, a megye, sőt az ország életében, az egyetemes magyar kultúrtörténetben jelentős személy nyugszik, sírhelyeik, emlékjeleik még fellelhető. Az ismert személyiségek sírkövei mellett több, kortörténeti, esztétikai szempontból figyelemreméltó, esetenként verses felirattal ellátott sírjel is található itt. A temetőben, mely sohasem volt bekerítve, 1945 után, de főleg az utolsó temetőőr halálát követően (1962) szabadon garázdálkodhattak a nemzetiségi gyűlölettől vezérelt sírkődöntögetők, az erejüket fitogtató hobbi-sírrongálók, a kripta-kincskeresők, a márványtáblákat újrahasznosító sírrablók és – napjainkban ez a jellemző – a vaskerítéseket eltüntető „megélhetési bűnözők”. Az értékes kriptasor elé az 1970-es években garázsokat építettek, aminek következtében ma már mind a 7 építményt feltörték, feldúlták. Így történt ez annak a losonczi Szígyártó Sámuelnek (1815-1895) a sírhelyével is, aki vagyonát közcélokra hagyományozta… Az 1989-es fordulatot követően a részleges restitúció keretében a ref. egyház visszakapta a temetőt, de annak szabályszerű üzemeltetésére, az utak rendbentartására, szemét eltakarítására a maroknyi gyülekezet elöljárói már nem vállalkoztak, és 1998-ban szimbolikus összeg ellenében az évszázados református temetőt átadták a városnak. A 2000 óta már főleg ide temetnek, mert a köztemető gyakorlatilag megtelt. A régi sírokat sorra likvidálják, hiszen a szilasi és pilisi Szilassy, Gellénfalvi Gellén, Felsővatai Vattay, Losonczi Szígyártó, Kövi Jaán, Szikszói Csillom, Szakall, Illyefalvi Vitéz, Laszly, Fatavich, Jeszenszky, Filó, Tatár, Belágh, Gömöry, Buday Plichta, Háger-Landgráf, Zámpory és sok más kihalt család sírhelyeiért nincs aki kifizesse az illetéket. Az ismert, dokumentált sírok közül 14 a XVIII. századból, 112 a XIX. századból származik. A ref. egyház 9 lelkésze (2 püspök, 2 esperes) 10 egyházgondnok (1 országos, 1 egyházmegyei), 23 presbitere/egyháztanácsosa mellett 13 jogász, 23 pedagógus (5 igazgató), 10 orvos, 4 író, 3 képzőművész sírja található a temetőben.
A temető parkszerű kialakítása, elhanyagoltsága ellenére megőrzendő természeti értéket képvisel.
Értéktári megjelenítése hozzájárulhat a temető ismertségének, látogatottságának növeléséhez, és így megőrzéséhez.

Forrás, adományozó

1. Puntigán József és Tünde: A losonci református temető, Lilium Aurum, 2003
2. www.műemlékem.hu/határeset: a losonci református temető
3. Böszörményi István: A losonci református temető sorsa, Gömörország, 2011/1

Regisztrálva emlékhelykéntLüle [Lula]

MELLÉKLETEK
Rövid URL
ID76134
Módosítás dátuma2016. július 19.

Hibát talált?

Üzenőfal