Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Bokor Béla (Fábry Zoltán Díj) - 2019

Több mint négy évtizede elkötelezett és kitartó törődéssel segíti és támogatja a Kárpát-medencei magyar kultúra közvetítését, a magyarság közösségeinek találkozásait, a határoktól független információcserét. Kezdeményezéseinek köszönhetően folyamatos a határon túli magyar szervezetekkel való élő és aktív kapcsolat, az egymásra figyelés, a bajba jutottakon való segítés, az értékek közvetítése, a tudásátadás. Színvonalas és kitartó tevékenységének köszönhetően mára szerte a Kárpát-medencében ismert és elismert, a magyarság kultúrájáért felelősséget vállaló és aktívan cselekvő emberként ismerik.

1992-ben felvidéki és horvátországi partnereivel kezdeményezője volt a pécsi székhelyű Határokon Túli Magyarságért Alapítvány megalapításának, amelynek a megalakulás óta kuratóriumi elnöke. Feladatait elhivatottan, kitartóan, önkéntesen végzi. A megalakulás időszakában zajló délszláv háború alatt legfontosabb feladatának tekintette és szervezte a Délvidékről menekülő magyarság ideiglenes lakóhellyel és támogatásokkal való segítését 2001-ben irányításával, majd vezetésével alakították ki az alapítvány pécsi Pannon Magyar Házát, amely mindmáig meghatározó a vidéki székhellyel rendelkező Kárpát-medencei hatókörű szolgáltató, fejlesztő, kultúraközvetítő és szervező centrumok között, ahol folyamatos kultúra- és közösségszervezői munka zajlik. Az alapítvány dr. Bokor Béla kezdeményezésére és irányításával 27. éve elkötelezetten rendezi meg az immár hagyományos Határon Túli Magyarok Fesztiválját, amely a történelmi magyar területekről, Felvidékről, Vajdaságból, Drávaszögből, Szlavóniából, Muravidékről, Őrvidékről, Erdélyből és a Kárpátaljáról érkező alkotókat, népi, ipar- és képzőművészek, néptánc, nép- és komolyzenei együtteseket fogad, és biztosít számukra bemutatkozási lehetőséget. Több alkalommal sikerült európai, illetve kontinenseket érintő eseményt is megszerveznie a külhoni magyarság számára. 2017-ben a Magyarok II. – kulturális és oktatási témájú – Világtalálkozóját, több kontinensről érkező résztvevőkkel, a 650. évfordulóját ünneplő Pécsi Tudományegyetemmel közösen szervezte meg.

A fentieken túl rendszeresen szervez nemzetközi konferenciákat a magyarságot érintő jelentős és aktuális – többek között történelmi, néprajzi, kultúrtörténeti, örökségpolitikai, ifjúságügyi – témákról, határ menti együttműködésekről, nemzetközi projektekről. Rendszeresen tart ő maga is előadásokat a magyarság helyzetéről, közösségi és művelődési lehetőségeiről hazai és nemzetközi eseményeken, rendezvényeken. Felvidék kulturális közösségeivel is folyamatos munkakapcsolat keretében működik együtt a szlovákiai magyarság kultúrájának ismertté tételében, élethelyzetének bemutatásában. Folyamatosak a kiállításcserék baranyai kézművesek felvidéki településeken való módszertani bemutatói. Irányításával rendszeresen megemlékeznek a ki- és betelepített felvidékiek sorshelyzetéről, koszorúzással, könyvbemutatókkal, egyesületek életképeinek közzétételével, képző- és fotóművészeti értékeik hozzáférhetőségével. Több programot szervezett Baranyában és a Kárpát-medence más régióiban is közösen a Csemadok központi és területi szervezeteivel a magyarság identitásának megőrzése és megerősítése érdekében.

KategóriaFábry Zoltán Díj
Év2019
Rövid URL
ID109529
Módosítás dátuma2020. május 27.

Hibát talált?

Üzenőfal