Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Könyörülj Istenëm

Könyörülj Istenëm


1. Könyörülj Istenëm, én bűnös lelkemën.
Szánakodjál immár szomorú szívemën.
Haragodnak mënykövét, élës, hëgyës tőrét,
Vëdd vissza vétkeim büntető eszközét.

2. Továbbá mosogasd bűntől én szívemët,
Këgyes kézzel gyógyítsd sebëkből lelkëmët..
Bűneimët mëgvallom, nyilván tapasztalom,
Mik miatt nëm lëhet sëmmi vigasságom.

3. Vétkeim lelkëmët mint a kígyók, marják,
Szüntelen mellemët ássák és furdalják.
Hová fussak színëdtől, fegyverës kezedtől?
Utánam fegyverid, futnak hëgyës tőrid.

4. Ëgyedül csak nëkëd Istenëm, vétëttem,
Të szent színëd előtt gonoszt cselekëdtem.
Óh, këgyelmes Úr Istën, mi hasznod estëmën,
Irgalmazz, könyörülj én bűnös lelkemën.

5. Ha érdëmëm szërint akarsz sanyargatni,
Számtalan bűnömnëk jutalmát mëgadni,
El këll veszni fejemnëk, kárhozni lelkemnëk,
Mert több sokasága fövénynél bűnömnëk.

6. Még anyám méhébë, a halál tőrébë,
Estem ki és vétettem ördög tömlöcébë.
Óh, kemény nyomorúság, pokolbëli rabság,
Mint fojt, mint szorongat ördögi csalárdság.

7. Tisztogasd lelkemët, Uram, izsópoddal,
Mosogasd szívemët irgalmasságoddal.
Fordítsd rám szëmeidët, mutasd këgyelmedët,
Nyújtsd hozzám kezedët, szent segedelmëdët.

8. El në vess ëngëmët Isteni színëdtől,
Meg në fossz, könyörgök, a të szent lelkëdtől.
Tiszta új szívet bennëm, teremtő én Istenëm,
Tovább fënt në tartsad haragod ellenëm.

9. Szabadíts ki immár a halál torkából,
Ments mëg ki bűnömnëk kemény rabságából.
Hogy csak nekëd élhessek, hozzád siethessek,
Tégëd magasztalva, bennëd örvendhessëk.

10. Nyisd mëg ajkaimat a të dícséretëdre,
Indítsd fël nyelvemët szent tiszteletëdrë.
Csak tégëd kívánjalak, tégëd óhajtsalak,
Óh, Uram, mindënkor tégëd kiáltsalak.

11. Tudom, töredelmës szívekët látogatsz,
Kikët ostoroddal szeretvë sújtogatsz.
Azok nálad kevesëk, hozzád érdëmesëk,
Add Uram Istenëm, közülök lëhessëk.

12. Kedvesëbb előttëd sok ajándékoknál,
A töredelmës szív, és áldozatoknál,
Kesergő sóhajtások, aranynál, ezüstnél,
Nálad többet érnek mindën drága gyöngyné’.

13. Vigasztald mëg Uram a të seregëdët,
Add hív, töredelmës bűnbánó lelkedët.
Építsd fël falaidat szent ëgyházadnak,
Melybë igazsággal nekëd áldozának.

14. Dicséret, dicsőség az örök Atyának,
Szentlélekkel ëgyütt áldott szent Fiának.
Teljës Szentháromságnak, örök igazságnak,
Mënnyben s földön a legfőbb hatalmasságnak.

Kategóriaének
MűfajFelnőttek népdalai / vallásos népének
GyűjtőÁg Tibor
MegyeGömör és Kishont
TelepülésGesztete [Hostice]
Hozzászólás„Ezt akkor szokták énekëlni, amikor kijönnek a háztól, még a temetőbe nem érnëk, addig éneklik.” Lehet, hogy honi eredetű zsoltárparafrázis. Ma is egyike a legnépszerűbb, országszerte elterjedt történeti énekünknek. / Ág Tibor és gyűjtőtársai számos alkalommal több gesztetei asszony és férfi éneklését vették hangszalagra. A sok énekes közül kitűnt egy énekes, akinek természetes szép hangja, romlatlan előadási stílusa, kitűnő emlékezőtehetsége és határozott fellépése volt: Motyovszki Józsefné Kovács Teréz. Előadói és alkotói egyéniség volt, akit a hagyományos közösségben a társainál nagyobb daltudás és biztosabb, egyénibb előadásmód jellemzett. Repertoárja több mint 1025 népdal, ebből kb. 100 régi stílusú és kb. 200 vallásos népének volt. Édesanyja, nagyanyja templomi előénekes volt, ő maga is megtanulta a több száz éves régi népénekeket és népdalokat is.
AdatközlőMotyovszki Józsefné Kovács Teréz
Születés éve1923
Gyűjtés éve1958-1990
Leltári számGYIA-048-165
Forrásinformációk
CímNem szánt-vet az égi madár
AlcímMotyovszki Józsefné Kovács Teréz, a gömöri nótafa
Szerző/szerkesztőÁg Tibor
Sorozati adatokGyurcsó István Alapítvány Könyvek 48.
KiadóCsemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely
Kiadás éve2010
Rövid URL
ID67450
Módosítás dátuma2015. szeptember 3.

Hibát talált?

Üzenőfal