Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Alabán Ferenc

Alabán Ferenc

* Guszona, 1951. febr. 25. / irodalomkritikus, irodalomtörténész, egyetemi docens

Füleken érettségizett (1969), a bp.-i ELTE BTK-n magyar–szlovák szakos tanári oklevelet szerzett (1974). Kandidátusi munkáját a Komenský Egyetem BTK-n védte meg (1984). – Tanulmányai befejezése után (1974–1997 között) a nyitrai Pedagógiai Főiskola Magyar Nyelv és Irodalom Tanszékének oktatója – tanársegéd, adjunktus, docens, 1979– 82-ben tanszékvezető, 1982–1985 között dékánhelyettes, az Akadémiai Tanács elnöke (1981–82). 1997-től a beszercebányai Bél Mátyás Tudományegyetem Filológiai Karának az oktatója, létrehozta a Hungarisztikai Tanszéket és a magyar nyelv és kultúra filológiai szakot. Megalakulásától (1998) a tanszék vezetője, 2001 és 2004 között dékánhelyettes, 2004- től a kar dékánja. – Irodalomkritikusként és tudományos kutatóként főleg a kortárs szlovákiai magyar lírával foglalkozott, különös tekintettel a „nyolcak“ nemzedékére. Tőzsér Árpád és Cselényi László munkásságáról átfogó tanulmányt írt. Főbb irodalmi tevékenységét a komparatisztika és a műelemzés terén fejti ki. Publikációs tevékenységet 1973-tól folytat. Könyvkritikái rendszeresen megjelennek (Új Szó, ISZ, Hét). Munkái közül figyelmet érdemel a Komparatisztika és genealógia (ISZ 1974/9) s a Kritikai gondolkodás és értékrend (uo. 1984/4) c. tanulmánya. Tárgyszerű, széles látókörű, elméletileg felkészült kritikus. Több egyetemi tankönyve és főiskolai jegyzete is megjelent.

Múvek: Ívek és pályák (Koncsol László kötete), krit., ÚSZ 1982. máj. 6.; Eszmeiség és életérzés Bábi Tibor költészetében, tan., ISZ 1983/2; Vita – valóság – eszmélés, tan., ISZ 1984/2; A körülmények szorításában (Vajkai Miklós Veszteglők c. kötetéről), krit., ISZ 1985/4; Elbeszélés – humor – szatíra (Duba Gyula: Kiárusítás délelőtt), krit., ÚSZ 1985. dec. 30.; Folytatás és változás, vál. tan., Po. 1984; Irodalomközelben, tan., krit., Nyitra 1992; Két költő nyomában (Tőzsér Árpád és Cselényi László költészetéről), tan., uo. 1995; Az irodalom lehetőségei, tan., Dsz. 1996; Az irodalomértés horizontjai, tan., Besztercebánya, 2000; Interpretáció és integráció, tan., 2002; Az irodalom kontextusai, tan., Besztercebánya, 2002; Irodalmi érték és sajátosság, tan., uo. 2003. – Egyetemi tankönyvek, főiskolai jegyzetek: Magyar nyelv I., Nyitra 1991; Kommunikáció – nyelv – grammatika, uo. 1995; Bevezetés a magyar hangtanba, szöv.gyűjt., Besztercebánya 1998.

Irodalom.: Koncsol László: Kritikusavató. = K. L.: Nemzedékem útjain, Po.–Bp. 1988; Szeberényi Zoltán: Arcok, törekvések kritikai irodalmunkban. = Visszhang és reflexió, Po.–Bp. 1986; Fónod Zoltán: Híradás irodalmunkról, ISZ 1994/4; L. Erdélyi Margit: Az irodalmi kontextus vonzáskörei. Az irodalomértés horizontjai, ISZ 2000/1–2; Ardamica Zorán: A szemléleti megújulás jegyében. Interpretáció és integráció, ÚSZ 2002. nov. 5.; Csíkány Andrea: Irodalmi kontextusokról, ISZ 2004/3.

F. Z.

Kategóriaregionális
Életéhez kapcsolódó településekFülek [Fiľakovo], Guszona [Husiná], Komárom [Komárno]
Működési ideje20. század / 21. század
Tevékenységi köregyetemi oktató / irodalomkritikus / irodalomtörténész
ForrásinformációkA cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918—2004, Főszerkesztő: Fónod Zoltán, Második javított, bővített kiadás.
Rövid URL
ID124279
Módosítás dátuma2021. január 9.

Hibát talált?

Üzenőfal