Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Rétei Hírvivő 5. évf. 2. szám 2015. december

Rečanský Spravodaj-Rétei Hírvivő-vydáva obec Reca.
Predseda redakčnej rady: Alžbeta Gyurcsiová. Členovia redakčnej rady: Mgr. Beata Bodnárová, PaedDr. Zoltán Metzner, Mgr. Mária Gyurcsi Pomichal, Mgr. Alžbeta Valašťanová. Grafická úprava: Juraj Varga, tlač: Lava graphic studio.
Evidenčné číslo: MK SR 4461/11, IČO vydavateľa: 00 306 142, Periodicita vydávania: 2-krát ročne. Adresa redakcie: Obecný úrad Reca, 925 26 Reca č 24. e-mail: reca@nextra.sk, www.obec-reca.sk

Fullscreen Mode
KategóriaRétei Hírvivő
TelepülésRéte [Reca]
Év2015
Rövid URL
ID77086
Módosítás dátuma2016. március 31.

Hibát talált?

Üzenőfal