Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Danis Tamás

Danis Tamás (Csemadok Életműdíj) - 2011

Laudáció Dr. Danis Tamás Csemadok Életmű Díjához
Galánta, 2011. február 23.

” Minden kis viaszgyertya megtanít arra, hogy egy kis melegért, fényért érdemes tövig égni, mert a kis dolgok fénye az, ami bevilágítja életünket.” ( Molnár Ferenc)

Ilyen szerény, de elkötelezett és hű fáklyavivő a Csemadok Életmű Díj 2011-es gömörországi kitüntetettje  Dr. Danis Tamás. 1925-ben született Feleden, értelmiségi családban. Indulása, életpályája, munkássága a 20. század ( a 2. világháború utáni korszak) szlovákiai magyar értelmiségi sorsának megpróbáltatásokkal teli, de  szép és nemes példája. 1950-ben szerzett jogi doktorátust a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen,  melynek mára arany- és gyémántdiplomása. Hazatérve szülőföldjére a Csemadok tagja lett. Nem kapott azonban képesítésének megfelelő állást, ezért  pályafutását a korponai kereskedelmi iskola tanáraként kezdte. 1951-ben kötött házasságot Pólos Katalinnal, aki akkor a pozsonyi Pedagógiai Gimnázium tanára volt, így Danis Tamás is Pozsonyban keresett állást. Két évig tanított az ipari szakközépiskolában, majd a Pedagógiai Tankönyvkiadó felelős szerkesztője lett. Tankönyvfordítóként 7 tankönyvet ültetett át magyar nyelvre az általános iskolák, a gimnáziumok, a közgazdasági középiskolák és a szakközépiskolák számára. A Természet és Technika ifjúsági folyóirat szerkesztését is becsülettel végezte. Csemadok- tevékenységét Pozsonyban is folytatta.Tudását a pedagógia terén is bővítette: történelem- földrajz szakos diplomát szerzett a Pedagógiai Főiskolán Pozsonyban. 1951 és 52 nyarán  ő maga is részt vett a magyar pedagógusok képzésében Pozsonyban.
A gyermeki szeretet és hála azonban visszavezényelte szülőfalujába Feledre, otthagyva  a főváros adta lehetőségeket. Idehaza, Gömörben folytatta munkáját. Az újrainduló magyar nyelvű oktatás hőskorában is oroszlánrészt vállalt.
1954-ben feleségével együtt alapítói voltak  a rimaszombati Közgazdasági Középiskolának, ma Kereskedelmi Akadémia,  büszkén vállalva az iskola elődjének a Széman-intézetet, a lánynevelés 1939-től 1945-ig működő gömöri fellegvárának, kereskedelmi szaktanintézetének hagyományait.
Ennek az intézménynek, a Közgazdasági Középiskolának   volt lelkes és meghatározó szellemiségű tanára 40 éven keresztül, és néhány évig szakszervezeti elnöke. 20 éven át vezette a szakszervezet Honismereti Táborozását, megismertetve a Rimaszombatba érkező pedagógusokat városunkkal, Gömörrel és Észak-Magyarországgal.  Munkája elismeréseképpen  az iskola nyugalmazott tanárként is igényt tartott szakmai és emberi kvalitásaira, még 10 éven keresztül  tanított óraadó vagy helyettesítő tanárként.
Tanári pályájáról, tanári krédójáról így vall a Visszapillantások c. könyvében: Mindig közel éreztem magamat az ifjúsághoz, hiszen 15 osztályban voltam osztályfőnök. … Családom hagyományai szerint a békés megoldást kerestem és a másik helyzetébe képzeltem magamat. Jó szerencsével sikerült az élet buktatói során a szélsőségeket elkerülnöm.
Volt tanítványai hálával emlékeznek vissza, hogy szigorú, következetes, de humánus szerénységével nemcsak oktatott, de nevelt is: hazaszeretetre, emberségre, a magyar kultúra értékeinek megbecsülésére és ápolására. Nem véletlen, hogy diákjainak zöme az iskolában beléjük oltott értékrendtől  vezérelve a Csemadoknak is lelkes tagja lett. Köszönhető volt ez az iskola szellemiségének, ahol még a ritmikus gépírást is a Klapka-induló dallamára és ütemére gyakorolták. A 60-as évektől, amikor feleségével és 2 gyermekével Rimaszombatba költöztek , mint középiskolai tanár és lelkes Csemadok-tag a város magyar közösségének és szellemiségének is meghatározó személyiségeivé váltak. Dr. Danis Tamás a számos esztendő során végzett kulturális és közművelődési munkájának elismeréseképpen 2001-ben a Rimaszombat Város Díja kitüntetést kapta , a város díszpolgára lett.
A CSEMADOK tagja  a szövetség megalakulásától. A rimaszombati alapszervezet oszlopos tagja . A 70-es években a Csemadok járási bizottságának tagja, a tudományos-ismeretterjesztő bizottság elnöke. 1968 – 1980 között a Csemadok Központi Bizottságában is szerepet vállalt. 1969 és 72 között a Szlovák  Kormány Nemzetiségi Tanácsának tagjaként több oktatási és kulturális javaslat előkészítésében vett részt, szolgálva ezzel a magyar közösség érdekeit.
Tevékenyen vett részt a  Tompa Mihály Klub életében: neves előadókat kért fel és őmaga is remek helytörténeti előadásokat tartott.
A 70-es, 80-as és 90-es években a Csemadok rimaszombati alapszervezetének vezetőségében segítette, szervezte a munkát.A Csemadok megalapításának 50. évfordulója alkalmából országos elismerésben részesült.
Helytörténészként a járás neves személyiségeinek munkásságával, életével foglalkozott. Publikált a Hétben, s a mai napig publikál  a Gömöri Hírlap, a Honismeret, a Remény, a Fáklyavivő  és a Gömörország hetilapokban, illetve folyóiratokban. Irásainak gyűjteményes kötete 2006-ban jelent meg  Visszapillantások címmel.
A mai napig aktívan és mindig segítőkészen vesz részt a Csemadok-rendezvényeken akár ünnepi szónokként, akár előadóként ( Győry Dezső Kulturális Napok). S még néhány szín gazdag és sokrétű tevékenységéből: a rimaszombati 4.számú Hatvani István cserkészcsapatának és területi választmányának tagja. Alapítója és tiszteletbeli elnöke a rimaszombati magyar katolikus körnek és énekkarnak.
Tisztelt Dr. Danis Tamás ! Kedves Tanár úr! Drága Tamás bácsi!  Szívből gratulálunk a Csemadok Életmű Díjhoz. S őszinte szeretettel kívánjuk, hogy még hosszú éveken át jó egészségnek örvendjen, s továbbra is tevékenyen vegyen részt és jó tanácsaival segítse a Csemadok és más civil szervezetek munkáját.

KategóriaCsemadok Életműdíj
TelepülésRimaszombat [Rimavská Sobota]
Év2011
Rövid URL
ID39515
Módosítás dátuma2020. június 12.

Hibát talált?

Üzenőfal