XXX. Tompa Mihály Országos Verseny, versenyszabályzat – 2022

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya társszervezőivel: a Csemadok területi választmányaival, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével és a Rimaszombati Gömör-Kishonti Népművelési Központtal közösen meghirdeti a XXX. Tompa Mihály Országos Versenyt az amatőr (nem hivatásos) vers-és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok műfajban I. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai … Bővebben: XXX. Tompa Mihály Országos Verseny, versenyszabályzat – 2022