Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

* Palást, 1939. jan. 29. / nyelvész

Ipolyságon érettségizett, a Komenský Egyetemen magyar–szlovák szakos tanári oklevelet szerzett (1962). 1962- től a nyitrai Pedagógiai Főiskola magyar tanszékének oktatója, 1969-től az Irodalomkommunikációs Kabinet kutatója volt, 1976-tól a szlovák tanszék oktatója. 1968-ban doktorált, 1973-ban a nyelvtudományok kandidátusa, 1984-ben docens, 1994-ben egyetemi tanár. A nagydoktori értekezését 2000-ben, a brünni egyetemen védte meg. 1993-tól a bp.-i Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetemen is oktat.

Szakterülete a stilisztika, a nyelvészeti statisztika, a kommunikáció-elmélet, szemiotika, lexikográfia. A František Miko vezette nyitrai irodalomszemiotikai iskola képviselője. Tanulmányait magyar és szlovák folyóiratokban (Magyar Nyelv, Magyar Nyelvőr, ISZ, Híd, Romboid, Slovenské poh¾ady, Slovenská literatúra, Jazykovedný èasopis) publikálja, s két önálló magyar tanulmánykötete is megjelent. A stílus hírértéke (1973) c. műve szövegelemzéseket, szemiotikai dolgozatokat, valamint szépirodalmi szövegek kvantitatív vizsgálatait tartalmazza. Stilisztika és statisztika (Bp.1974) c. munkája az első tanulmánygyűjtemény a magyar szakirodalomban, amely statisztikai módszerrel végzett stíluselemzéseket mutat be. A gyakorlati pedagógia számára két jól hasznosítható munkát írt, egy poétikai szótárt és egy szövegelemzéseket tartalmazó kötetet.

Művek: Poétikai szótár, 1977; Irodalmi szövegelemzések (társszerző), 1978; Téma a štýl v postmodernizme / A posztmodern témája és stílusa, Nyitra 1991; Od moderny k postmoderne / A moderntől a posztmodernig, uo. 1997; Postmoderná semiotika textu / A posztmodern szöveg szemiotikája, uo. 2000.Ir.: Bori Imre: Zs. T. és a modern magyar stílustan, Magyar Szó 1974. ápr. 6.; Fábián László: Elkalandozó nyelvelmélet, Valóság 1974, 103; Máday István: Zs. T.: A stílus hírértéke, Krit. 1974/11; Zeman László: Zs. T.: A stílus hírértéke, ISZ 1974/4; Benkő László: Zs. T.: A stílus hírértéke, Magyar Nyelvőr 1974, 370; Doina Babeu: Zs. T.: A stílus hírértéke, Studii si cercetari lingvistice 1975, 303; I. Nagy Mária: Zs. T.: A stílus hírértéke, Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények 1975, 110; Dobos László – Voigt Vilmos: A nyitrai szemiotikai kör kiadványai, Etnographia 1976, 457; Kemény Gábor: Stilisztika és statisztika, Nyelvtudományi Közlemények 1976, 135; Voigt Vilmos: Segédkönyvek – határainkon túlról, ÉI 1978/41.

K. M.

Kategóriahelyi
Életéhez kapcsolódó településekPalást [Plášťovce], Ipolyság [Šahy], Pozsony [Bratislava], Nyitra [Nitra]
Működési ideje20. század / 21. század
Tevékenységi környelvész
ForrásinformációkA cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona 1918—2004, Főszerkesztő: Fónod Zoltán, Második javított, bővített kiadás.
Rövid URL
ID126976
Módosítás dátuma2021. szeptember 18.

Hibát talált?

Üzenőfal