Csemadok » Felvidéki értéktár Felvidéki értéktár – Oldal 4 – Csemadok
Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Felvidéki értéktár

56 találatok száma

Kadosa Pál Zongoraverseny

Részletek

Kadosa (Weisz) Pál (1903–1983) generációjának egyik legnagyobb zongoraművésze, zenepedagógusa, zeneszerzője, az 1945 utáni magyar zeneélet egyik vezető személyisége Léván született. Itt nyolc évet töltött, majd édesanyjával és öccsével a nagyszüleihez...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLéva [Levice]
Forrás, adományozó
  • Csehi Ágota: 20 éves a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága
  • 25 éves a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága
  • intezet.sk
  • csemadok.sk
  • atempo.sk
  • felvidék.ma
  • regionális sajtó
  • Rádio Patria
  • Új Szó
  • MA7
Rövid URL
ID121258
Módosítás dátuma2020. április 17.

Kincskeresők – helyi értékeket kutató diákok konferenciája

Részletek

  A Kincskeresők megálmodója és mindmáig főszervezője, Szanyi Mária néprajz-kutató, tanár (a TUDOK mentora) az SZMPSZ keretében szerette volna megvalósítani és meghonosítani Felvidéken a TUDOK módszerét, azzal a különbséggel, hogy...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésHetény [Chotín]
Forrás, adományozóhttps://www.televizio.sk/tag/kincskeresok/ https://zstarczy.edupage.org/text56/? https://villaheten.webnode.sk/kincskeresok/ https://www.facebook.com/Kincskeresők-Tehetségpont-RPK-Ga-607186412737194/ http://tehetseg.hu/aktualis/xiii-kincskeresok-versenyrol - https://felvidek.ma/2010/09/kincskeresok-hatodszor/
Rövid URL
ID103235
Módosítás dátuma2018. augusztus 15.

Kodály Zoltán emlékezete Galántán és Felvidéken

Részletek

Kodály Zoltán Nemzetközi Hegedűverseny Kodály Zoltán a neves magyar zeneszerző élete és munkássága szorosan kötődik Galánta városához. A Galántai táncokkal az egész világon ismertté tette városunk nevét, amiért az utókor...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésGalánta [Galanta]
Forrás, adományozóhttps://intezet.sk csemadok.sk
Rövid URL
ID121217
Módosítás dátuma2020. április 14.

Komáromi szekeresgazda ruházat, életmód és szekeresgazda bandérium

Részletek

Életmód Komárom városa előnyös földrajzi adottságainak köszönhetően a régi időktől kezdve nagy jelentőséggel bírt kereskedelmi és katonai szempontból. A város lakosságának sajátos, ősi rétegét képezték egészen a 20. század derekáig...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésKomárom [Komárno]
Forrás, adományozó1. Kecskés László (1913-1995): Komáromi mesterségek, 1978; Kecskés László: A komáromi szekeresgazdák (Irodalmi Szemle, 1969) 2. Bél Mátyás (1684-1749): Notitia Hungariae Novae historico-geographica 3. Hermann Ottó (1835-1914): Az igazi magyarok, 1903 4. Lengyel Ákos: A komáromi szekeresgazdák története a lokális sajtó tükrében, Selye J. Egyetem, Komárom, Diplomamunka, 2016 5. Mórocz Miklós, szekeresgazda utód (1926) visszaemlékezései, hangfelvétel, 2015. július 1. 6. Komáromi Lapok, 35. évfolyam, 51. szám, 1914. június 27, 5. oldal, Egy komáromi specialitás, írta Id. Szinnyei József 7. Komáromi Lapok, 24. évfolyam, 12. szám, 1903. március 21, 3. oldal, Komáromi Lapok tárczája, írta Id. Szinnyei József 8. Takáts Sándor: Kereskedelmi utak Magyarország és az örökös tartományok között a 17. században, Magyar Gazdaságtört. Szemle, 1900 9. Takáts Sándor: A dunai hajózás a XVI. és XVII. században (Magyar Gazdaságtört. Szemle, 1903 10. Betkovszki Jenő: Adatok a szolnoki hajósok életéből, Ethnographia, 1954 11. Juhász Antal: A deszki hajóvontatók, Móra Ferenc Múzeum Évkönyve 1964–65, Szeged, 1966 12. Kovács Sándor: A drávai hajósok és talpasok életéből, Népünk hagyományaiból, 1956 13. Takács Lajos: A dunai hajóvontató út Tolna megyei szakasza, Néprajzi Közl., 1958 14. Mácza Mihály: Fényképek a komáromi egyesületek történetéhez a Duna Menti Múzeum újkori gyűjteményében, Iuxta Danubium No.11, Komárno-Komárom, 1995 15. Kecskés László (1913-1995): Komárom az erődök városa, Zrínyi Katonai Kiadó, Budapest, 1984 16. Galambos Zoltán: A komáromi református szekeres-gazdák története (1957)
Rövid URL
ID86858
Módosítás dátuma2017. január 2.

Konkoly-Thege Miklós kulturális öröksége

Részletek

Konkoly-Thege Miklós 1842. január 20-án született Budán, életét családja ógyallai birtokán töltötte. 1857–58-ban Jedlik Ányos fizika óráit, Than Károly kémia óráit látogatta és ásványtant tanult. Ezután tett érettségi vizsgát a...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésÓgyalla [Hurbanovo]
Forrás, adományozó- Bartha Lajos előadása: Egy mindenkiért – Konkoly-Thege Miklós emlékezete, 2016.2.23. - https://www.youtube.com/watch?v=eTTsMX3zfGw - Druga, L., "Konkolyho korešpondencia v rokoch 1867 – 1916“, Kozmos, 6/2011)
Rövid URL
ID93166
Módosítás dátuma2017. november 29.

Kubiny Ferenc háza Losoncon

Részletek

A Losonc főutcájának északkeleti részén álló 11. sz. egyemeletes épület, amit a helyiek sokáig „átjáróháznak“ neveztek, 1993 óta az Arany utca nevű üzletsor bejáratát képezi. A tágas, boltíves kapubejáró, a...
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésLosonc [Lučenec]
Forrás, adományozó1. Böszörményi István: A Magyarhoni Földtani Társaság és a Kubinyi fivérek, Gömörország 2013/1 2. Böszörményi István: A losonci Kubinyi ház és neves vendégei, XXII. Madách Szimpózium, Szeged 2015
Rövid URL
ID76097
Módosítás dátuma2016. július 19.

Őszirózsa magyarnóta-énekesek országos versenye

Részletek

ŐSZIRÓZSA, magyarnóta-énekesek országos versenye A magyar nóta mindenekelőtt a magyarsághoz kötődik. Nemcsak jelzőként, hogy magyar, hanem lényegét illetően. A nóta születésének pillanata egybeesett a nemzet eszményének életre keltésével. Az összetartozást...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésIpolynyék [Vinica]
Forrás, adományozó- https://csemadok.sk/ - https://csemadok.sk/intezet/kozmuvelodesi-adattar/folyoiratok/ - Kürtös közéleti havilap
Rövid URL
ID121634
Módosítás dátuma2020. május 3.

Pál Dénes Balogvölgy múltja és hagyományai című kiadványa

Részletek

Pál Dénes könyve a Nagybalog múltja és hagyományai 2004-ben megjelent könyv bővített kiadása, mely 2012-ben a kiadó, a Rákóczi Szövetség Balogvölgyi Helyi Szervezete fennállásának 10. évfordulója alkalmából jelent meg. Olyan...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésVámosbalog, Nagybalog [Veľký Blh]
Forrás, adományozó- https://www.televizio.sk/2012/12/helytorteneti-kiadvanyt-kereszteltek-nagybalogon/
Rövid URL
ID91911
Módosítás dátuma2017. augusztus 10.

Pogrányi bencés fiókkolostor romjai

Részletek

A pogrányi kolostorról nagyon kevés adatunk van, már a középkorban megszűnt. A garamszentbenedeki apátsághoz tartozott és a Monasteriologia Regni Hungariae szerint a Boldogságos Szűz Mária kegyeibe ajánlották. A millenniumi vármegye...
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésPográny [Pohranice]
Forrás, adományozóFuxhoffer D., Czinár M.: Monasteriologia Regni Hungariae I. Pestini 1858. Balogh É.: Abbatia BMV de Pográny. Magyar Sion (1865), 514-517 old. Fehér Sándor: Pográny – Pohranice (1075-1995). Pográny Község Önkormányzata, Pográny, 1995
Rövid URL
ID93717
Módosítás dátuma2018. január 16.

Pogrányi Benedek, a törökverő életútja

Részletek

A Pográny községből származó Pográny előnevet használó első ismert személy Pogrányi Anna bárónő volt (1299), valakik azonban csak Pogrányi Balázst (1471) jelzik a bizonyított ősnek. A nemzetség, mely számos neves...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésPográny [Pohranice]
Forrás, adományozóPogrányi Nagy Félix: A Pogrányi család (kézirat), Budapest, 1940 Szluha Márton: Nyitra vármegye nemes családjai II. Heraldika Kiadó, Budapest, 2005 Fehér Sándor: Pográny – Pohranice (1075-1995). Pográny Község Önkormányzata, Pográny, 1995 Fehér Sándor, Fehér Pindes Ivett: Irodalom Nyitrán, Nyitra az irodalomban. Nyitra Megyei Művelődési Központ, Nyitra, 2012 Klaniczay Tibor, Stoll Béla: Régi magyar költők tára 3. XVII. század. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1961
Rövid URL
ID93727
Módosítás dátuma2018. január 16.

56 találatok száma