Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Felvidéki értéktár

157 találatok száma

Bodoki népzene, népdalok és a helyi folklórcsoport

Részletek

A népi kultúra egyik jellegzetes szelete a népzene, melyből kiemelkednek a népdalok. Számos alsóbodoki népdal valamilyen eseményhez köthető, pl. évszaki népszokásokhoz (karácsonyi, farsangi, virágvasárnapi, májfa állítási, szentiványéji stb. énekek) vagy...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésAlsóbodok [Dolné Obdokovce]
Forrás, adományozóFehér Sándor: Alsóbodok monográfia. Alsóbodoki KH, Alsóbodok-Nyitra, 1997
Rövid URL
ID105782
Módosítás dátuma2019. január 23.

Cházár András életműve, és a Jólészen található Cházár szülőház épületegyüttese

Részletek

  Jólészi Cházár András élete: Nemes, ám szegény evangélikus családból származott ügyvéd, táblabíró, megyei főjegyző, jogi író, az elesettek, a fogyatékosok szószólója. 1745.június 5-én született Jólészen és 1816. január 28-án...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésJólész [Jovice]
Forrás, adományozó• Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái IL (Caban-Exner). Budapest: Hornyánszky 1893. • Gyógypedagógia története II.Magyar gyógypedagógia történet a XX. századig Gordosné Dr Szabó Anna (1963) Kiadta: Tankönyvkiadó, Budapest (19. változatlan kiadás 1995) • 200 éves a siketoktatás Magyarországon EMLÉKKÖNYV 1802-2002 (A váci intézet története) Kiadta: Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat • Nemzeti évfordulóink 2016 Kiadta: Balassi Intézet
Rövid URL
ID103217
Módosítás dátuma2018. augusztus 14.

Csallóközi betlehemezés

Részletek

A betlehemezés szokásáról (a betlehemes játék előtt hangzik el)  A karácsony, Jézus születésének emléke az év legörömtelibb ünnepe volt. A karácsony népi megünneplésének igazi hangulatot a szokások, az ünnepi játékok...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek2. tájegységi értéktár
TelepülésGelle [Holice], Béke [Mierovo], Sárosfa [Blatná na Ostrove]
Forrás, adományozóÁg Tibor népzenei gyűjtése Marczell Béla néprajzi gyűjtései
Rövid URL
ID124095
Módosítás dátuma2020. november 11.

Csallóközi dudáshagyomány

Részletek

Csallóköz zenetörténetének egyik legfontosabb része a dudáshagyomány, amely viszont a régió kultúrtörténetétől elválaszthatatlan. Egy olyan zenei kultúra, amelynek gyökerei elképzelhetetlen régmúltra nyúlnak vissza, és a huszadik századi népzenei gyűjtésekig archaikus...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésDunaszerdahely [Dunajská Streda]
Forrás, adományozó- Ág Tibor: Az aranykert muzsikája. Csallóközi népdalok. Kalligram, Bratislava, 2000. - Ág Tibor: Népzenegyűjtés a Csallóközben. In: Spravodaj múzea – múzeumi hiradó, X., 1986. - Bartók Béla: A hangszeres zene folklórja Magyarországon. Zeneközlöny, IX – X. Budapest 1911 – 1912. - Bartók Béla: A magyar nép hangszerei. In: Ethnographia, XXII. évfolyam 1911, s. 305-310. - Kodály Zoltán: A magyar népzene. Zeneműkiadó, Budapest, 1981. - Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza. Osiris, Budapest, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2002. - Manga János: A magyar duda, magyar dudások a XIX-XX. században. Népi kultúra – Népi társadalom, 127-168 s. - Nagy Iván: Erősíteni szíveket. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 9. Dunaszerdahely, 1997. - Nagy Iván: A csallóközi dudáshagyomány. Kalligram, Bratislava, 2002. - Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Planétás, Budapest, 1998. - Szomjas-Schiffert György: Csallóközi népzenegyűjtés. Az Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. XIII. kötet. 1-4. s. 216-245. - Takács András: Csallóközi néptáncok. Kalligram, Bratislava, 2000. - Tanai Péter: Sós Antal és dudái. Xantus János Múzeum Évkönyve, 34 r. Arrabona, Győr, 1995. - Timaffy László: Táltosok, tudósok, boszorkányok. Hazánk könyvkiadó Kft., Győr, 1992.
Rövid URL
ID78705
Módosítás dátuma2016. május 29.

Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség

Részletek

A 2019-ben megalakulásának 70. évfordulójához érkező Csemadok mindmáig a Kárpát-medencében élő magyarság legnagyobb kulturális és közművelődési szervezete. A Csemadok eredetileg egy hosszabb elnevezés (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete) mozaikszavas formája. Idővel...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
Forrás, adományozóLacza Tihamér
Rövid URL
ID103244
Módosítás dátuma2020. július 24.

Csemadok Madari Alapszervezete

Részletek

Madaron 1952. február 4-én alapították meg a Csemadokot. Alapító tagjai között volt református lelkész, tanító, szövetkezeti munkások, később a HNB elnöke és kerületi képviselő is. A környező falvakban ugyanúgy, mint...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésMadar [Modrany]
Forrás, adományozóhttps://zsegmodrany.edupage.org/a/ertekeink?eqa=dGV4dD10ZXh0L3RleHQxJnN1YnBhZ2U9NQ%3D%3D
Rövid URL
ID120905
Módosítás dátuma2020. április 10.

Csengő Énekszó, a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági énekkarok országos fesztiválja

Részletek

A Csengő Énekszó – a szlovákiai magyar gyermek-és ifjúsági kórusok országos fesztiválja hároméves vetésforgóban Érsekújvárban 1969-től kerül megrendezésre. Életre hívója a Pozsonyi Népművelési Intézet Nemzetiségi Osztálya volt. Mindjárt az indulástól...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésÉrsekújvár, Újvár [Nové Zámky]
Forrás, adományozócsemadok.sk, intezet.sk, televizio.sk
Rövid URL
ID121311
Módosítás dátuma2020. április 17.

Csenkey Baranta

Részletek

A baranta hagyományos magyar harcművészet, amely a magyar harci testkultúrán alapul. A barantások a magyar hagyományokat élik meg testben, lélekben és szellemben. Minden baranta csapat egy helyi hősről kapja nevét,...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek1. helyi (települési) értéktár
TelepülésCsenke [Čenkovce]
Forrás, adományozó- https://ma7.sk/hagyomany/kuldetesuk-a-hagyomanyorzes - https://www.hirek.sk/belfold/kikre-csenke-meltan-lehet-buszke - https://felvidek.ma/2012/09/uj-rovasirasos-tablakat-avatott-a-csenkey-baranta-csapat/
Rövid URL
ID124469
Módosítás dátuma2021. január 23.

Csókás Károly esperes

Részletek

Csókás Károly 1895. december 28-án született Barton, apja Csókás Medárd, anyja Szőkol-Székely Cecília. Alapfokú iskoláit Barton végezte, majd az esztergomi gimnáziumban folytatta tanulmányait. Teológiai tanulmányait szintén Esztergomban végezte, melyből két...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek2. tájegységi értéktár
TelepülésBart [Bruty], Gúta [Kolárovo]
Forrás, adományozó- Barti plébánia emlékkönyve
Rövid URL
ID107210
Módosítás dátuma2019. február 3.

157 találatok száma