Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye, a Felvidéki Magyar Értéktár kezelője

Felvidéki értéktár

64 találatok száma

A Muskátli II. és III. évfolyamának évkönyve Nemesradnótból (Balogvölgy)

Részletek

A Muskátli a havonta megjelenő Szózat elektronikus folyóirat jó gyerekeknek és örökgyerekeknek szóló melléklete sok szép verssel, mesével, amelynek első száma 2014. szeptemberében jelent meg. Igazodik a tanévhez. Havonta jelenik...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésNemesradnót, Radnót [Radnovce]
Forrás, adományozóFarkas Ottó: Megjelent a Muskátli II. és IIII. évfolyama (https://felvidek.ma/2018/02/megjelent-a-muskatli-ii-es-iii-evfolyama/)
Rövid URL
ID106229
Módosítás dátuma2019. január 19.

Az amatőr vers-és prózamondás mozgalma (Tompa Mihály Országos Verseny)

Részletek

Az amatőr vers-és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok mozgalma (Tompa Mihály Országos Verseny) A magyar nyelvű vers- és prózamondás mozgalmi jellegű szervezése Szlovákia területén a Csemadok égisze alatt 1955-ben indult Országos Szavalóverseny...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésRimaszombat [Rimavská Sobota]
Forrás, adományozóhttps://intezet.sk csemadok.sk
Rövid URL
ID121236
Módosítás dátuma2021. október 4.

Beretkei Református Árvaház

Részletek

„A beretkei sziklák azok a kövek, amelyek csodákat suttogva némán is beszédesek […], hallgassuk e néma sziklák beszédét a szeretet hatalmáról.” Gérecz Lajos árvaházi igazgató Távol a modern civilizáció minden...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésBeretke [Bretka]
Forrás, adományozóGalo Vilmos: A Beretkei Református Árvaház története, 1929-1944 Galo Vilmos: Arcképek a Beretkei Református Árvaház történetéből, Gömörország, XII. évf., 3. szám, 2011 Galo Vilmos: „Az úrtól lett és csodálatos a mi szemeink előtt“, Gömörország, XII.évf., 3. szám, 2011 http://archivum.vasarnap.ujszo.com/vasarnap/201151/karacsony/es-megszolalnak-a-kovek Az Árvaház történetéről egy dokumentumfilm is készült, amelyet Galo Vilmos készített.
Rövid URL
ID91695
Módosítás dátuma2017. október 18.

Betlehemezés

Részletek

Nt. Écsi Gyöngyi lelkész asszonyunk vezetésével a hetényi gyerekek minden évben, karácsonykor, betlehemes játékkal kedveskednek a falu lakosainak. Ez a játék a karácsonyi ünnepkör egyik legnépszerűbb misztériumjátéka, mely több szereplős,...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésHetény [Chotín]
Forrás, adományozóTarczy Lajos MTNY AI Hetény, Villa Heten PT
Rövid URL
ID107467
Módosítás dátuma2019. február 19.

Bíborpiros szép rózsa (Örökség) országos népzenei vetélkedő

Részletek

A. Népzenei adattár Sok népművészeti kincs rejlik Felvidék hagyományőrző vidékein, ahol a népzenegyűjtők a legszebb magyar népdalokkal találkoztak és találkoznak mai is. Egy Népzenei Adattár is lehet ilyen kincsek forrása,...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésDunaszerdahely [Dunajská Streda]
Forrás, adományozóintezet.sk, csemadok.sk televizio.sk A Tavaszi szél vizet áraszt népzenei mozgalom, szakdolgozat, Nyitra, 2003
Rövid URL
ID121360
Módosítás dátuma2020. április 17.

Cházár András életműve, és a Jólészen található Cházár szülőház épületegyüttese

Részletek

  Jólészi Cházár András élete: Nemes, ám szegény evangélikus családból származott ügyvéd, táblabíró, megyei főjegyző, jogi író, az elesettek, a fogyatékosok szószólója. 1745.június 5-én született Jólészen és 1816. január 28-án...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésJólész [Jovice]
Forrás, adományozó• Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái IL (Caban-Exner). Budapest: Hornyánszky 1893. • Gyógypedagógia története II.Magyar gyógypedagógia történet a XX. századig Gordosné Dr Szabó Anna (1963) Kiadta: Tankönyvkiadó, Budapest (19. változatlan kiadás 1995) • 200 éves a siketoktatás Magyarországon EMLÉKKÖNYV 1802-2002 (A váci intézet története) Kiadta: Cházár András Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat • Nemzeti évfordulóink 2016 Kiadta: Balassi Intézet
Rövid URL
ID103217
Módosítás dátuma2018. augusztus 14.

Csallóközi dudáshagyomány

Részletek

Csallóköz zenetörténetének egyik legfontosabb része a dudáshagyomány, amely viszont a régió kultúrtörténetétől elválaszthatatlan. Egy olyan zenei kultúra, amelynek gyökerei elképzelhetetlen régmúltra nyúlnak vissza, és a huszadik századi népzenei gyűjtésekig archaikus...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésDunaszerdahely [Dunajská Streda]
Forrás, adományozó- Ág Tibor: Az aranykert muzsikája. Csallóközi népdalok. Kalligram, Bratislava, 2000. - Ág Tibor: Népzenegyűjtés a Csallóközben. In: Spravodaj múzea – múzeumi hiradó, X., 1986. - Bartók Béla: A hangszeres zene folklórja Magyarországon. Zeneközlöny, IX – X. Budapest 1911 – 1912. - Bartók Béla: A magyar nép hangszerei. In: Ethnographia, XXII. évfolyam 1911, s. 305-310. - Kodály Zoltán: A magyar népzene. Zeneműkiadó, Budapest, 1981. - Liszka József: A szlovákiai magyarok néprajza. Osiris, Budapest, Lilium Aurum, Dunaszerdahely, 2002. - Manga János: A magyar duda, magyar dudások a XIX-XX. században. Népi kultúra – Népi társadalom, 127-168 s. - Nagy Iván: Erősíteni szíveket. Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 9. Dunaszerdahely, 1997. - Nagy Iván: A csallóközi dudáshagyomány. Kalligram, Bratislava, 2002. - Sárosi Bálint: Hangszerek a magyar néphagyományban. Planétás, Budapest, 1998. - Szomjas-Schiffert György: Csallóközi népzenegyűjtés. Az Magyar Tudományos Akadémia Nyelv- és Irodalomtudományi Osztályának Közleményei. XIII. kötet. 1-4. s. 216-245. - Takács András: Csallóközi néptáncok. Kalligram, Bratislava, 2000. - Tanai Péter: Sós Antal és dudái. Xantus János Múzeum Évkönyve, 34 r. Arrabona, Győr, 1995. - Timaffy László: Táltosok, tudósok, boszorkányok. Hazánk könyvkiadó Kft., Győr, 1992.
Rövid URL
ID78705
Módosítás dátuma2016. május 29.

Csemadok – Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség

Részletek

A 2019-ben megalakulásának 70. évfordulójához érkező Csemadok mindmáig a Kárpát-medencében élő magyarság legnagyobb kulturális és közművelődési szervezete. A Csemadok eredetileg egy hosszabb elnevezés (Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete) mozaikszavas formája. Idővel...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
Forrás, adományozóLacza Tihamér
Rövid URL
ID103244
Módosítás dátuma2020. július 24.

Csengő Énekszó, a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági énekkarok országos fesztiválja

Részletek

A Csengő Énekszó – a szlovákiai magyar gyermek-és ifjúsági kórusok országos fesztiválja hároméves vetésforgóban Érsekújvárban 1969-től kerül megrendezésre. Életre hívója a Pozsonyi Népművelési Intézet Nemzetiségi Osztálya volt. Mindjárt az indulástól...
Bővebben
Szakterületkulturális örökség
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésÉrsekújvár, Újvár [Nové Zámky]
Forrás, adományozócsemadok.sk, intezet.sk, televizio.sk
Rövid URL
ID121311
Módosítás dátuma2020. április 17.

Csicsói református templom

Részletek

1784. július 29-én kijelölte gróf Zichy István földesúr a templom építésére a református híveknek adományozott helyet hivatalos személyek jelenlétében, mely adományáról donációs levelet is adott a gróf ugyanazon év november...
Bővebben
Szakterületépített környezet
Értékszintek3. felvidéki magyar értéktár
TelepülésCsicsó [Číčov]
Forrás, adományozóLévai Attila: Gyülekezet-történetek, Kiadó: Tillinger Péter Műhelye – Szentendre, 2014, ISBN: 978-615-80164-3-8 Kúr Géza: Küzdelmeink, Kalligram Kiadó – Pozsony, 2000, ISBN: 80-7149-305-8
Rövid URL
ID76530
Módosítás dátuma2020. szeptember 7.

64 találatok száma