Szlovákiai Magyar Művelődési Intézet - Dunaszerdahely
Maďarský osvetový inštitút na Slovensku, n.o. | Hungarian Cultural Institute in Slovakia | Dunajská Streda
a CSEMADOK szakmai háttérintézménye

Person Maps Points

123251
1: 8|Kisélesd [Kostiviarska]
2: 11|Garamkirályfalva [Kráľová]
3: 14|Keremcse [Kremnička]
4: 17|Majorfalva [Majer]
5: 20|Pallós [Podlavice]
6: 23|Radvány [Radvaň nad Hronom]
 • Zorkóczy Samu (mérnök)
 • 7: 26|Rakolc [Rakytovce]
  8: 29|Rudló [Rudlová]
  9: 32|Zólyomszászfalu [Sásová]
  10: 35|Szénás [Senica]
  11: 38|Ábelfalva [Ábelová]
 • Petényi Salamon János (evangélikus lelkész)
 • Mikovinyi Sámuel (matematikus)
 • 12: 44|Madácsi [Madačka]
  13: 47|Nederes [Nedelište]
  14: 50|Abafalva [Abovce]
  15: 53|Ábrahám [Abrahám]
  16: 56|Ábrahámfalva [Abrahámovce]
  17: 59|Ábrahámpikfalva [Abrahámovce]
  18: 68|Turócábrahámfalva [Abramová]
  19: 74|Lászlófalva [Laclavá]
  20: 77|Mezőpatak [Polerieka]
  21: 80|Ábrány [Abranovce]
  22: 86|Ádámfalva [Adamovce]
  23: 89|Vágkohány [Kochanovce]
  24: 92|Kisbiróc [Malé Bierovce]
  25: 95|Agyidóc [Adidovce]
  26: 98|Elecske [Alekšince]
  27: 101|Andód [Andovce]
 • Czuczor Gergely (író, költő)
 • 28: 104|Endrevágása [Andrejová]
  29: 107|Árdánfalva [Ardanovce]
  30: 110|Pelsőcardó [Ardovo]
  31: 113|Arnótfalva [Arnutovce]
  32: 116|Báb [Báb]
 • Bábi Tibor; Poczkody (író, költő)
 • 33: 122|Kisbáb [Malý Báb]
  34: 125|Nagybáb [Veľký Báb]
 • Deseő Dezső (egyetemi oktató)
 • 35: 128|Bábafalva [Babie]
  36: 131|Babin [Babín]
  37: 134|Bábaszék [Babiná]
  38: 137|Babindál, Bábindal [Babindol]
  39: 140|Babarét [Babinec]
  40: 143|Vacok [Bacúch]
  41: 146|Bacúr [Bacúrov]
  42: 149|Bacsfa [Báč]
 • Földes György (író)
 • Perhács János (egyetemi oktató)
 • Amade László báró (író, költő)
 • 43: 152|Bacska [Bačka]
  44: 155|Bacskó [Bačkov]
 • Geőcze Sarolta (pedagógus)
 • Frivaldszky Imre (természettudós)
 • 45: 158|Bátyok [Bačkovík]
  46: 161|Bagyan [Baďan]
 • Wallaszky Pál (irodalomtörténész)
 • 47: 167|Kalászi [Klastava]
  48: 170|Béd [Bádice]
  49: 173|Erdőbádony [Badín]
  50: 176|Báhony [Báhoň]
  51: 179|Bajánháza [Bajany]
  52: 182|Bajcs [Bajč]
  53: 200|Bajor [Bajerov]
  54: 203|Bajorvágás [Bajerovce]
  55: 206|Bajka [Bajka]
  56: 209|Bajta [Bajtava]
 • Farkas Jenő (egyházi személyiség)
 • Drozdy Győző (közélet szereplője)
 • 57: 212|Baka [Baka]
 • Wurczell Gábor (író)
 • Jankó Zoltán (író)
 • 58: 215|Balázs [Baláže]
  59: 218|Baldóc [Baldovce]
  60: 221|Ipolybalog [Balog nad Ipľom]
 • Varga Lajos (grafikus)
 • Baloghy Dezső (levéltáros)
 • Lőrincz Sarolta Aranka, az Ipoly mente krónikása (közélet szereplője)
 • 61: 224|Balony [Baloň]
  62: 227|Bánya [Baňa]
  63: 230|Banka [Banka]
 • Szilniczky Mihály (botanikus)
 • 64: 233|Bánkeszi [Bánov]
 • Thain János (képzőművész)
 • 65: 236|Bán [Bánovce nad Bebravou]
 • Ballegh Mátyás (kémikus)
 • Jattka Ferenc (mezőgazdász)
 • Horárik János (egyházi személyiség)
 • Jankovich Antal (orvos)
 • Kunits Mihály (pedagógus)
 • 66: 242|Igazpüspöki [Biskupice]
  67: 245|Alsóozor [Dolné Ozorovce]
  68: 248|Felsőozor [Horné Ozorovce]
  69: 251|Kishelvény [Malé Chlievany]
  70: 254|Bánóc [Bánovce nad Ondavou]
  71: 263|Bélabánya [Banská Belá]
  72: 266|Besztercebánya [Banská Bystrica]
 • Tóth Tibor (műfordító)
 • Rényi Magda (író)
 • Petrogalli Oszkár (politikus)
 • Peres Imre (egyetemi oktató)
 • Németh Zoltán (esszéíró)
 • Juhász Árpád (író)
 • Halász Miklós (író)
 • Gály Iván (közíró)
 • Bányai Pál; Munels (író)
 • Wagner Vilmos (bányamérnök)
 • Róna Zsigmond (meteorológus)
 • Schréder Rezső (bányamérnök)
 • Kubička Kucsera Klára (művészettörténész)
 • Abrahamides Iszák (szuperintendens)
 • Cherven Flóris (történész)
 • Szokolszky István (közélet szereplője)
 • Dabasi Schweng Lóránd (közgazdász)
 • Bottló Béla (levéltáros)
 • Hugyecz László (építész)
 • Vankó Rezső (mérnök)
 • Bund Károly (egyetemi oktató)
 • Doleschall Alfréd (egyetemi oktató)
 • Bothár Dániel, ifjabb (újságíró)
 • Cserey Adolf (entomológus)
 • Böhm Károly (egyetemi oktató)
 • Belházy Emil (erdőmérnök)
 • Klamarik János (pedagógus)
 • Márkus Sándor (pedagógus)
 • Bartal Antal (klasszikafilológus)
 • Lubrich Ágost (egyetemi oktató)
 • Bothár Dániel, idősebb (pedagógus)
 • Prónay Gábor báró (jogász)
 • Czilchert Róbert (mezőgazdász)
 • Zipser Keresztély András (pedagógus)
 • Sártory József (bányamérnök)
 • Potkoniczky Ádám (pedagógus)
 • Fábry János (orvos)
 • Moller Károly Ottó (orvos)
 • Bohus György (Szenitzky) (földrajztudós)
 • Dernschwam János (utazó)
 • Horárik János (egyházi személyiség)
 • Schwarz Tódor (egyetemi oktató)
 • Sváby Pál (egyházi személyiség)
 • Boholy János (felfedezők, feltalálók)
 • Bél Mátyás (Belius, Bel, Matej) (egyházi személyiség)
 • 73: 272|Illésfalva [Iliaš]
  74: 275|Szentjakabfalva [Svätý Jakub]
  75: 278|Szakbény [Skubín]
  76: 281|Garamsálfalva [Šalková]
  77: 284|Olmányfalva [Uľanka]
  78: 287|Selmecbánya [Banská Štiavnica]
 • Wallentinyi Samu (lapszerkesztő)
 • Tóth Anikó N. (író)
 • Rév József (költő)
 • Lanstyák István (egyetemi docens)
 • Környei Elek (író)
 • Haiczl Kálmán (egyháztörténész)
 • Gwerk Ödön (festőművész)
 • Finta László (író, költő)
 • Fendt Pál (műfordító)
 • Fehér Jenő (író)
 • Bujnák Pavol (irodalomtörténész)
 • Szlávy József (közgazdász)
 • Fekete Zoltán (egyetemi oktató)
 • Natter-Nád Miksa (biológus)
 • Wagner Vilmos (bányamérnök)
 • Balás Pál (bányamérnök)
 • Pattantyús-Ábrahám Márton (orvos)
 • Gálócsy Árpád (mérnök)
 • Corzan Avendano Gábor (matematikus)
 • Ruprecht Antal (mérnök)
 • Rombauer Emil (tanár)
 • Jónásch Antal (tanár)
 • Kosáry Domokos (egyetemi oktató)
 • Erdélyszky Zsigmond (meteorológus)
 • Ronkay Ferenc (egyetemi oktató)
 • Vitális Sándor (egyetemi oktató)
 • Faller Jenő (mérnök)
 • Király Lajos (erdőmérnök)
 • Pattantyús-Ábrahám (egyetemi oktató)
 • Pöschl Imre (mérnök)
 • Haiczl Kálmán (helytörténész)
 • Pachinger Alajos (biológus)
 • Richter Gusztáv (bányamérnök)
 • Wolny András Rafel (botanikus)
 • Hoffinger János György (orvos)
 • Benyák Bernát (piarista)
 • Kayling József (jezsuita)
 • Éder Xavér Ferenc (jezsuita)
 • Czvittinger Dávid (irodalomtörténész)
 • Fehér Dániel (biológus)
 • Gellért Jenő (matematikus)
 • Finkey József (bányamérnök)
 • Pávai Vajna Ferenc (geológus)
 • Papp Simon (egyetemi oktató)
 • Tettamanti Jenő (főiskolai tanár)
 • Blattny Tibor (botanikus)
 • Ballenegger Róbert (egyetemi oktató)
 • Kelle Artúr (erdőmérnök)
 • Cotel Ernő (egyetemi oktató)
 • Fekete Zoltán (egyetemi oktató)
 • Boleman Géza (gépészmérnök)
 • Kövesi Antal (egyetemi oktató)
 • Kövessi Ferenc (biológus)
 • Böckh Hugó (geológus)
 • Róth Gyula (egyetemi oktató)
 • Cséti Róbert (mérnök)
 • Vitális István (egyetemi oktató)
 • Barlai Béla, Neuherz (mérnök)
 • Tuzson János (botanikus)
 • Farbaky Gyula (mérnök)
 • Burdáts Lajos (geológus)
 • Hermann Miksa (mérnök)
 • Krippel Móric (egyetemi oktató)
 • Jankó Sándor (erdőmérnök)
 • Muzsnay Géza (erdőmérnök)
 • Arany Dániel (matematikus)
 • Réz Géza, Richter (bányamérnök)
 • Téglás Károly (mérnök)
 • György Albert, Gschwandtner (mérnök)
 • Csermely (Woditska) István (mérnök)
 • Bartha Béla (jogtudós)
 • Litschauer Lajos (jogász)
 • Faller Károly (mérnök)
 • Vadas Jenő (erdőmérnök)
 • Csík Imre (erdőmérnök)
 • Csiby Lőrinc (erdőmérnök)
 • Schwartz Ottó (fizikus)
 • Pauer János (bányamérnök)
 • Hermann Emil Gusztáv (bányamérnök)
 • Cseh Lajos (bányamérnök)
 • Farbaky István (bányamérnök)
 • Fekete Lajos (erdőmérnök)
 • Lehoczky Gyula (bányamérnök)
 • Kerpely Antal (mérnök)
 • Cséti Ottó, Chrismár (bányamérnök)
 • Wagner Károly (erdőmérnök)
 • Lázár Jakab (bányamérnök)
 • Hauch Antal (mérnök)
 • Péch Antal (bányamérnök)
 • Pöschl Ede (bányamérnök)
 • Marchhan József Vilmos (bányamérnök)
 • Adriany János (bányamérnök)
 • Bachmann József (vegyész)
 • Schittkó József (tanár)
 • Wilckens Henrik Dávid (erdész)
 • Patzier Mihály Ignác (tanár)
 • A selmecbányai akadémia (tanár)
 • Pap Gyula, Nógrádi Pap (író, költő)
 • Winkler Benő (geológus)
 • Nemes Mór (tanár)
 • Lángos Lajos (erdőmérnök)
 • Tomcsányi Ádám (egyetemi oktató)
 • Ferjentsik Miklós (feltaláló)
 • Hantken Miksa (egyetemi oktató)
 • Pethe Lajos (bányamérnök)
 • Tóth-Kurucz János (régész)
 • Mazalán Pál (bányamérnök)
 • Abrahamides Iszák (szuperintendens)
 • Sobó (Staudner) Jenő (mérnök)
 • Faller Gusztáv (bányamérnök)
 • Faller Gusztáv (bányamérnök)
 • Lesenyi Ferenc (egyetemi oktató)
 • Liszkay Gusztáv (bányamérnök)
 • Boleman István (orvos)
 • Kerpely Antal (mérnök, kutató)
 • Péch Antal (mérnök, kutató)
 • Móczik József (Páter Felicián) (egyházi személyiség)
 • Erdősi Imre (egyházi személyiség)
 • Kámory Sámuel (egyházi személyiség)
 • Szeberényi Lajos (egyházi személyiség)
 • 79: 299|Szitnyatő [Sitnianska]
  80: 305|Bányapataka [Banské]
  81: 308|Tópatak [Banský Studenec]
  82: 311|Bári [Bara]
  83: 314|Kisbári [Malá Bara]
  84: 317|Nagybári [Veľká Bara]
  85: 320|Baraca [Barca]
 • Agócs Béla (pedagógus)
 • 86: 323|Bártfa [Bardejov]
 • Mauksch Tamás (evangélikus lelkész)
 • Buchholtz Jakab (természetvizsgáló)
 • Feketekúty László (jogász)
 • Bartsch József (orvos)
 • Homolka József (térképész)
 • Miskovszky Viktor (művészettörténész)
 • Chyzer Kornél (orvos)
 • Horvatovszky Zsigmond (orvos)
 • Henisch György (orvos)
 • 87: 329|Bártfaújfalu [Bardejovská Nová Ves]
  88: 338|Hosszúrét [Dlhá Lúka]
  89: 344|Barsbaracska, Baracska [Bardoňovo]
  90: 347|Bartos [Bartošova Lehôtka]
  91: 350|Bartosfalva [Bartošovce]
  92: 353|Baska [Baška]
  93: 356|Felsőbaskóc [Baškovce]
  94: 359|Alsóbaskóc [Baškovce]
  95: 362|Bassóc [Bašovce]
  96: 365|Batizfalva [Batizovce]
  97: 368|Bátka [Bátka]
 • Mács József (író)
 • Máté Julianna, aki megszerettette velünk a csetneki csipkét (népművelő)
 • Tamás Aladárné Szűcs Ilona (pedagógus)
 • Boholy János (felfedezők, feltalálók)
 • Mács József (író, költő)
 • 98: 371|Bátorfalu [Bátorová]
  99: 374|Bátorkeszi [Bátorove Kosihy]
 • Varga Béla (művelődési szakember)
 • Lacza Tihamér (kritikus)
 • Kemény Lajos (publicista)
 • Mudrák Béla, a felvidéki “mézlegenda” (méhész)
 • Molnár János (egyetemi oktató)
 • Lacza Tihamér (irodalomkritikus)
 • Mende Jenő (pedagógus)
 • Kováts József (pomológus)
 • Karátsony Imre (közélet szereplője)
 • 100: 383|Bát [Bátovce]
 • Horváth József (orvos)
 • Haliczky András Frigyes (egyetemi oktató)
 • 101: 389|Élesfalu [Jalakšová]
  102: 392|Beckó [Beckov]
  103: 395|Beharóc [Beharovce]
  104: 398|Biharó [Becherov]
  105: 401|Bella [Belá]
  106: 410|Béla [Belá]
  107: 416|Turócbéla, Bella [Belá]
  108: 419|Gyulafalva [Dulice]
  109: 422|Cirókabéla [Belá nad Cirochou]
  110: 425|Bélád [Beladice]
  111: 431|Kisherestyén, Kisheresztény [Malé Chrašťany]
  112: 437|Nagyherestyén, Nagyheresztény [Veľké Chrašťany]
  113: 440|Belejőc [Belejovce]
  114: 443|Bellény [Belín]
  115: 446|Béna [Belina]
  116: 449|Belinc [Belince]
  117: 452|Vitény [Bellova Ves]
  118: 455|Bélavézse [Beloveža]
  119: 458|Béld [Beluj]
  120: 461|Bellus [Beluša]
 • Ambrus Béla (entomológus)
 • Adami Mihály (jezsuita szerzetes)
 • 121: 467|Szentjánosháza [Hloža]
  122: 470|Vágerdőalja [Podhorie]
  123: 473|Bölzse [Belža]
  124: 476|Benedekfalu [Beňadiková]
  125: 479|Benedekvágása [Beňadikovce]
  126: 482|Benedikó [Beňadovo]
  127: 485|Vadászfalva [Beňatina]
  128: 488|Benyék [Beniakovce]
  129: 494|Benkőfalva [Benkovce]
  130: 497|Benesháza [Beňuš]
  131: 503|Filipo [Filipovo]
  132: 512|Cseklész [Bernolákovo]
 • Radics Antal (jezsuita szerzetes)
 • 133: 515|Bertót [Bertotovce]
  134: 518|Barsbese, Bese [Beša]
  135: 527|Bés [Beša]
  136: 530|Zsitvabesenyő, Besenyő [Bešeňov]
 • Paxy László (egyházi személyiség)
 • 137: 533|Besenyőfalu [Bešeňová]
  138: 536|Betlenfalva [Betlanovce]
  139: 539|Betlér [Betliar]
 • Arany A. László; Anzelm (nyelvész)
 • Arany (Albert) László (néprajzi gyűjtő)
 • Arany A. (Adalbert) László (közélet szereplője)
 • 140: 542|Bező [Bežovce]
 • Liszkay Sámuel (egyházi személyiség)
 • 141: 545|Magyarbőd [Bidovce]
  142: 548|Bély [Biel]
 • Perhács János (egyetemi oktató)
 • Perhács János (egyetemi oktató)
 • Remák Béla élete, tevékenysége, maradandó értékei a város és a magyar nemzet életében (közélet szereplője)
 • 143: 551|Ipolybél, Bél [Bielovce]
  144: 554|Pozsonyfehéregyház [Biely Kostol]
  145: 557|Szepesmindszent [Bijacovce]
  146: 563|Bény [Bíňa]
  147: 572|Binóc [Bíňovce]
  148: 575|Fülekpüspöki [Biskupice]
  149: 578|Püspökfalu [Biskupová]
  150: 581|Bitérfalva [Bitarová]
  151: 584|Sárrét [Blahová]
  152: 587|Sárosfa [Blatná na Ostrove]
 • Végh László (könyvtáros)
 • Végh László (könyvtáros)
 • 153: 590|Sárosmező [Blatná Polianka]
  154: 593|Pozsonysárfő [Blatné]
  155: 596|Sárosremete [Blatné Remety]
  156: 599|Sárosrőcse [Blatné Revištia]
  157: 602|Blatnica [Blatnica]
  158: 605|Balogd [Blažice]
  159: 608|Turócbalázsfalva [Blažovce]
  160: 611|Belesz [Blesovce]
  161: 614|Balogfala [Blhovce]
  162: 617|Bobót [Bobot]
  163: 623|Bobótszabadja [Bobotská Lehota]
  164: 626|Bobró [Bobrov]
  165: 629|Kisbobróc [Bobrovček]
  166: 632|Nagybobróc [Bobrovec]
  167: 635|Bobrovnik [Bobrovník]
  168: 641|Hlinik [Hliník]
  169: 644|Tvarozsna [Tvarožná]
  170: 647|Bocsárd [Bočiar]
  171: 650|Nagybodak, Bodak [Bodíky]
  172: 653|Bogyós [Bodiná]
  173: 656|Bodorfalva [Bodorová]
  174: 665|Bodonlaka [Bodovce]
  175: 668|Rózsadomb [Bodružal]
  176: 671|Bogya [Bodza]
 • Végh Dániel (református lelkész)
 • 177: 674|Bogyarét [Bodzianske Lúky]
  178: 677|Boglárka [Bogliarka]
  179: 680|Garbócbogdány [Bohdanovce]
  180: 683|Bogdány [Bohdanovce nad Trnavou]
  181: 686|Bögellő [Boheľov]
  182: 689|Hontbagonya [Bohunice]
 • Nyáry Jenő (régész)
 • Nyáry Albert báró (levéltáros)
 • 183: 692|Vágbánya [Bohunice]
  184: 695|Lekenye [Bohúňovo]
 • Takács András (néprajzi gyűjtő)
 • 185: 701|Sajótiba [Tiba]
 • Takács András (koreográfus)
 • Takács András (néprajzi gyűjtő)
 • 186: 704|Nyitrabajna [Bojná]
  187: 710|Kisudvar [Malé Dvorany]
  188: 713|Bajmóc [Bojnice]
  189: 722|Bajmóctölgyes [Dubnica]
  190: 728|Bajmócska [Bojničky]
  191: 731|Boly [Boľ]
  192: 734|Pozsonyboldogfa, Boldogfa [Boldog]
 • Molnár János (egyetemi oktató)
 • Koller Gyula pápai prelátus (egyházi személyiség)
 • 193: 737|Bélaház [Boleráz]
  194: 743|Istvánlak [Klčovany]
  195: 746|Bolesó [Bolešov]
  196: 749|Bolyár [Boliarov]
  197: 752|Bolyk [Boľkovce]
 • Katona István (jezsuita pap)
 • 198: 755|Borcfalu [Borcová]
  199: 758|Borcsány [Borčany]
 • Adda Kálmán (geológus)
 • 200: 761|Borcsic [Borčice]